Hjem > Ydelse: Hverdagsrehabilitering

Ydelse: Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tværfagligt tiltag, der skal sikre, at den enkelte borger skal forblive uafhængig, selvhjulpen og aktivt deltagende i eget liv så længe som muligt.

Formål

At øge borgernes aktive deltagelse, så de kan klare tilværelsen bedre, hvilket giver borgerne højere livskvalitet og sparer ressourcer i kommunen.

Fremgangsmåde

Ergoterapeuten bruger tests som f.eks. COPM, VAS Score, AMPS med henblik på at vurdere borgerens funktionsevne. Ergoterapeuten udarbejder i samarbejde med borgeren en rehabiliteringsplan, der tager udgangspunkt i borgerens ressourcer, mestringsevne og samlede situation. Rehabiliteringsplanen indeholder mål og tidsplan for forløbet. Træningen tager typisk udgangspunkt i daglige aktiviteter som f.eks. personlig hygiejne, påklædning, madlavning, indkøb eller rengøring. Hverdagsrehabilitering foregår i tæt samarbejde med borgeren, hjemmeplejen, ergoterapeuten og eventuelt sygeplejerske, fysioterapeut og praktiserende læge. Ergoterapeuten superviserer hjemmeplejen under forløbet.

Målgruppe

Da alle har en hverdag, som kan blive truet, er målgruppen bred. Den indeholder således alle og f.eks. ældre, fysisk og psykisk udviklingshæmmede, fysisk handicappede, demente, beboere i plejeboliger, sindslidende, veteraner/traumatiserede soldater, børn, flygtninge, patienter på sygehuse og indsatte i fængsler.

Hyppighed

Individuelt.

Ressourcer

Individuelt.

Referencer

Sidst opdateret
30.07.2015

Mest læste ydelses-beskrivelser