Hjem > Video: Rehabilitering i Sønderborg kommune

Video: Rehabilitering i Sønderborg kommune

God kvalitet i rehabilitering og vedligeholdende træning er, at der er fokus på det hele menneske.

Det fortæller ergoterapeut og master i rehabilitering, Linda S. Bonde fra Sønderborg kommune om i denne video.

Se hvordan ergoterapeuten undersøger og fastlægger målet for træningen i samarbejde med borgeren og anviser aktivitetsmedarbejderen i, hvilke metoder, redskaber og aktiviteter, der skal anvendes i træningen, for at borgeren når det fælles mål.