Søgeresultater

Etf's videnbank rummer rapporter, artikler og anmeldelser. Indsend nyt materiale nederst på siden.

Hvad

Dato

Kilde

Etf's videnbank
Sundhedscentre bliver centrale kraftstationer på sundhedsområdet, når kommunalreformen er på plads.
Etf's videnbank
Patienten i centrum. Det plejer at være et plus-ord. Men med tilføjelsen Patienten har ansvar for sin behandling og ret til selvbestemmelse," risikerer tankegangen at bidrage til ulighed i sundhed. For ikke alle mennesker magter at løfte ansvaret.
Etf's videnbank
Selv om kun få ergoterapeuter arbejder med revalidering, er det et oplagt ergoterapiområde, mener ergoterapeuterne på Reva-Center BOMI i Horsens.
Etf's videnbank
PROTACPrisen på 25.000 kroner skal være med til at finansiiere arbejdet med en bog, hvor Hanne Holmer vil sætte fokus på, hvordan sanseintegrationsprincipperne kan bruges og udvikles i snoezelhusets rammer.
Etf's videnbank
Når den faglige identitet skal styrkes og videreudvikles er et netværk en god investering.
Etf's videnbank
I slutningen af 90'erne opstod en stadig mere intens debat om dokumentation, blandt andet i forbindelse med Det Nationale Indikatorprojekt (NIP).
Etf's videnbank
Der var en gang, hvor terapeuternes indsats for arbejdsmiljøet i ældreplejen i Silkeborg Nord mindede mere om brandslukning end forebyggelse.
Etf's videnbank
Projekt ForSpring har med udgangspunkt i et veldefineret værdigrundlag sikret projekt-deltagere meget høj grad af indflydelse på deres eget udviklingsforløb.
Etf's videnbank
Sensory Profile er et testredskab, der giver nyttig oplysning om mangelfuld sensorisk modulation. Spørgeskemaet tager udgangspunkt i barnets hverdag.
Etf's videnbank
Teknologibaserede hjælpemidler kan også bruges af helt små børn, og der er ingen grund til at lade dem vente med at komme i gang.

Sider

Send os din rapport eller artikel

Skrivevejledning til faglige artikler

Alle artikler om ergoterapi skrevet af ergoterapeuter er velkomne i Etf’s Vidensbank.

Det er muligt at indsende faglige artikler til Etf’s Vidensbank. Artiklen kan være produceret på baggrund af praksisudvikling eller forskning. En videnskabelig artikel indeholder nedenstående punkter, og denne skabelon kan være en hjælp til at få udarbejdet artiklen, uanset om resultaterne er fremkommet på baggrund af et udviklings- eller et forskningsprojekt.

Titel 

Titlen er vigtig, da den giver læseren et førsteindtryk af, om artiklen er værd at læse i sin fulde længde. En god titel bør være informativ og ikke stille et spørgsmål, men i stedet give svaret på resultaterne.

Introduktion

Formålet med introduktionen er at fastholde læseren og vække interesse. Hvis afsnittet er for omfattende, kan man risikere at tabe læserens interesse. Et godt råd kan være at have to tekstafsnit i introduktionen. I det første afsnit skal scenen sættes for problemstillingen og kort forklare manglen på evidens. I andet afsnit redegøres der kort for hypotese og formål.

Metode

Metodeafsnittet skal organiseres kronologisk, så det beskrives i den rækkefølge, som tingene rent faktisk foregik. Det kan indeholde informationer om studiedesign, informanter, dataindsamling og dataanalyse. Viden kan indhentes via kvantitative eller kvalitative metoder - eller eventuelt en kombination af de to metoder.

Resultater

I dette afsnit skal der redegøres for, hvad man fandt i undersøgelsen. Afsnittet indeholder sjældent referencer og skal skrives i et kortfattet og præcist sprog. Fortolkninger af resultater skal undlades og gemmes til diskussionsafsnittet. Det kan være en god idé at anvende tabeller og figurer til at præsentere ens resultater.

Diskussion

I starten af diskussionsafsnittet kan man præsentere et kort resume af resultaterne. Dernæst diskuteres de vigtigste fund og styrker og svagheder ved studiet. Næstsidste afsnit i diskussionen er en perspektivering, som omhandler perspektiver nationalt og internationalt. Det sidste i afsnittet er konklusionen. Gennem hele diskussionsafsnittet bør hvert emne diskuteres i hvert sit underafsnit.

Er artiklens resultater fremkommet på baggrund af et projekt, som har været støttet af Etf’s Praksispulje, Forskningsfond eller Studierejsefond, skal dette fremgå tydeligt i dokumentet.

Kilde: Rosenberg Jacob, Burcharth Jakob, Pommergaard Hans-Christian. Praktisk guide til at skrive en videnskabelig originalartikel. Ugeskrift for Læger 2014;176:V02140110 http://ugeskriftet.dk/files/ugeskriftet.dk/artikel_11323.pdf

Det praktiske

  • Faglige artikler må fylde max 8.000 tegn med mellemrum – det er alt inklusive, herunder overskrifter, mellemoverskifter, bokse og grafer.
  • Artiklen skrives i et worddokument.
  • Bemærk: Ingen spalter, indsatte tekstbokse, billeder, grafer og lignende – altså et rent worddokument.
  • Grafer og lignende modtages meget gerne, men som selvstændige filer, altså ikke sat ind i teksten.

Bidrag skal sendes til: