Hjem > Vi er en del af noget større

Vi er en del af noget større

Anne Mette Riber har aldrig været i tvivl om, at "man selvfølgelig er medlem af sin fagforening".
Anne Mette Riber blev i foråret 2013 overrasket over, hvor stærk en fagforening egentlig kan være. Foto: Heidi Lundsgaard

Af Morten Bruun

Anne Mette Riber har involveret sig i det faglige arbejde – de seneste tre år som tillidsrepræsentant.

Det engagement til trods blev Anne Mette Riber alligevel overrasket, da hun i april 2013 blev lockoutet fra sit arbejde som underviser på Social- og Sundhedsskolen FYNs afdeling i Middelfart. Dér oplevede hun, hvor stærk en fagforening kan være, når det virkelig gælder.

- Det var Ergoterapeutforeningen, der for alvor forklarede os, at vi ikke bare var nogle tilfældige små brikker i et spil. Vi var en del af noget større. Det perspektiv – og den forståelse – løftede os virkelig, fortæller Anne Mette Riber.

I det tilfælde var det begrebet faglig kamp, det handlede om. Men Anne Mette Riber er også tilfreds, når han vurderer foreningens daglige kamp for faget.

- Tidligere var vi dårlige til at tale vores sag. Som om vi undskyldte os selv. Sådan er det ikke længere. Nu fortæller foreningen, at vi kan noget som ergoterapeuter. Noget, som vi er stolte af og gerne vil dele med andre, siger Anne Mette Riber.

Vi fyldte ikke meget

I foråret 2013 blev hun en del af den næsten fire uger lange konflikt, da kommunerne og Danmarks Lærerforening ikke kunne blive enige om en ny overenskomst. 50.000 skolelærere blev lockoutet og måtte ikke komme på deres arbejdspladser. Parallelt med det tog arbejdsgiverne samme skridt over for 17.000 undervisere på eksempelvis produktionsskoler og AMU-centre. Deriblandt de cirka hundrede medlemmer af Ergoterapeutforeningen, der arbejder som lærere på en statslig overenskomst.

- Og vi fyldte jo ikke meget i det store billede, siger Anne Mette Riber.

Hun underviser kommende social- og sundhedsassistenter i ergonomi, rehabilitering og psykiatri og er tillidsrepræsentant for 18 ergo- og fysioterapeuter på den fynske sosu-skoles i alt fire afdelinger.

- I begyndelsen af konflikten var det en mærkelig fornemmelse at være lockoutet. Mange følte sig lidt pressede over, at vi var smidt ud fra vores arbejdsplads. Som tillidsrepræsentant skulle jeg hjælpe med til at holde hånden under kollegerne og være bindeled mellem dem og fagforeningen. Samtidig blev vi også udfordret af helt almindelige mennesker, som spurgte, hvorfor vi strejkede. De havde slet ikke forstået, hvad det handlede om, fortæller Anne Mette Riber.

I de dage var det godt at have Ergoterapeutforeningen som allieret.

- Fagforeningen stillede med praktisk assistance, mental opbakning og økonomisk hjælp – og spurgte ’hvad har I brug for’. Og så sørgede de for at skabe den stemning af fællesskab, som er helt afgørende i sådan en situation. Det skete i tæt samarbejde med fysioterapeuternes fagforening, for deres medlemmer på arbejdspladsen var jo også en del af konflikten, siger Anne Mette Riber.

Var gidsler i et spil

Hun mindes især det allerførste møde, som Ergoterapeutforeningen – og et par øvrige fagforeninger – indkaldte til, da lockouten var en realitet. Her deltog både tillidsfolk og menige medlemmer, og på det tidspunkt var mange stadig en smule forvirrede over, hvad der skete.

- Det var her, Gunner (Etf’s formand Gunner Gamborg, red.) virkelig formåede at perspektivere hele konflikten for os. Det var her, han forklarede, at vi var en del af noget større – at vi var en slags gidsler i det spil, finansministeren som vores arbejdsgiver havde gang, siger Anne Mette Riber og fortsætter:

- Selv om vi kun var en meget lille del af konflikten – og selv vi kun er en lille fagforening – blev der lyttet til os. Man sad faktisk og blev helt stolt af at være ergoterapeut, når Gunner eller andre fra Etf tog ordet.

Kloge visioner

Det er også formanden, hun henviser til, når hun beskriver den udvikling, som hun oplever, at Ergoterapeutforeningen har taget.

- Da jeg meldte mig ind for snart 25 år siden, var det helt naturligt, at man skulle være medlem af fagforeningen. Men i virkeligheden var det ikke altid, foreningen var så god til at tale vores sag, fordi vi som gruppe var lidt forlegne. Det ligger nok til mange ergoterapeuter ikke at råbe så højt. Men derfor må vi altså gerne være stolte over det, vi laver og stå ved det, vi kan, siger Anne Mette Riber og tilføjer:

- Og det er foreningen blevet god til. Jeg oplever, at vi med Gunner og hans bagland er trådt ud af vores egen skygge og nu markerer os med kloge visioner. Han er dygtig til at tegne foreningen. Det er jo også en vigtig opgave for en fagforening som vores at fortælle omverdenen, at vi ved noget om, hvordan borgerne får en ordentlig behandling.

Kan du i en sætning formulere, hvorfor du er medlem af ETF?
- Fordi jeg ikke har en eneste grund til at lade være.

Navn: Anne Mette Riber
Stilling: Ergoterapeut, underviser på Social- og Sundhedsskolen FYN i Middelfart (siden 2008)
Færdiguddannet: December 1991, har tidligere arbejdet inden for bl.a. socialpsykiatrien
Jeg er medlem af Ergoterapeutforeningen, fordi…:  "Jeg har ikke en eneste grund til at lade være"

Fortæl din historie

Hvis du har lyst til at fortælle din historie, og hvorfor du er medlem af Etf, hører vi gerne fra dig. Send en mail
redaktionen@etf.dk