Hjem > Vejledning af studerende i at kunne anvende COPM

Vejledning af studerende i at kunne anvende COPM

At lave en COPM er for den studerende en vanskelig proces, hvor der kræves tid til før, under og efter-vejledning af en uddannet klinisk underviser inden for ergoterapifaget.

Introduktion

At lave en COPM er for den studerende en vanskelig proces, hvor der kræves tid til før, under og efter-vejledning af en uddannet klinisk underviser inden for ergoterapifaget.

Formål

At den studerende opnår færdigheder til at anvende undersøgelsesredskabet.

Fremgangsmåde

 • Finde en egnet borger/pt.
 • Samtale med den studerende ang. redskabet og igangsætning af deres egen Forberedelse og refleksioner(evt. følge en ergoterapeut i at udføre COPM i forberedelsesfasen)
 • Førvejledning med rollefordeling (vejleder >< studerende) samt den studerendes klargøring til praksissituationen (f.eks. plan A og plan B). Den studerendes overvejelser i brug af egen terapeutroller. Fokus på de fysiske omgivelser for praksisudførelsen(hvor, hvordan og hvornår m.v.)
 • Den kliniske underviser går med i selve praksissituationen med hensyn til at være lyttende, observerende. Underviser varetager det etiske ansvar for borgeren samt deltager selv,hvis dette bliver nødvendigt (under vejledning)
 • Eftervejledning er en målrettet samtale omkring praksissituationen for at opnå den studerendes refleksioner(fik den stud. det overblik han/hun ville samt, hvad er det videre forløb i undersøgelsen? Såfremt den studerende ikke fik svar nok - f.eks., hvis der ikke er specifikke aktivitetsproblemer til at komme videre med.
 • Den studerendes dokumentation af ydelsen (vejledning og kontrol af den studerendes skrivning af notatet.

Målgruppe

Studerende på modul 6 og 9 (evt. også modul 3 og 12)

Hyppighed

1-2 gange i de forskellige moduler i dette omfang.
Herefter kan den studerende selv stå med dele af ansvaret og tidsforbruget minimeres til ca. 1-1½ time pr. COPM

Ressourcer

Samlet tidsforbrug 2 ½ time.
Fysiske forhold: Egnet lokale i enerum ved før- og eftervejledning. Egnet lokale ved undersøgelsen af borger/pt. eller i borgerens eget hjem.

Referencer

 • Modulbeskrivelse for de enkelte moduler
 • Handal, G og Lauvås,P: På egne veje - Forlaget Klim 2002
 • Handal, G og Lauvås,P: Vejledning og praksisteori - Klim 2006
 • Hiim,H og Hippe,E: Læring gennem oplevelse, forståelse og handling. Gyldendalske boghandel 1997
 • Inglar, Tron: Lærer og vejleder, om pædagogiske retninger og vejledningsstrategier og vejlederteknikker - forlaget Klim 1999
Sidst opdateret
07.11.2013

Mest læste ydelses-beskrivelser