Valgt som FTR - i staten

Her kan du anmelde dit tillidshverv som FTR - i staten.
(f.eks. "Arbejdstilsynet")
(f.eks. "Arbejdstilsynet, TC Øst")
Ved genvalg benyt genvalgsdato.