Valgt som FTR - i regioner

Her kan du anmelde dit tillidshverv som FTR - i regioner.
(f.eks. "Region Syddanmark")
(f.eks. "OUH, Rehabiliteringsafdelingen")
Ved genvalg benyt genvalgsdato.