Hjem > VALG 2020: Svar på medlemmernes spørgsmål

VALG 2020: Svar på medlemmernes spørgsmål

Kandidaterne til næstformandsposten i Ergoterapeutforeningen og regionformandsposten i Midt/Nord har besvaret spørgsmål fra Etfs medlemmer. Læs svarene her.

Kandidater til næstformandsposten

Her kan du læse næstformandskandidaternes svar på medlemmernes spørgsmål.

Svar fra Margrethe Boel

Spørgsmål 1: I dit valgmateriale kommer du ind på at ville ’øge kendskabet til faget’ og skærpe den ’politiske synlighed’. Kan du uddybe mere konkret, hvad der motiverer dig i dette arbejde, hvordan skal det ikke blot skal gavne faget, men også - eller især - komme borgere og samfundet i sin helhed til gode?

Svar: De bedste beslutninger træffes på et oplyst grundlag.  Jeg oplever gang på gang, at politikere og embedsmænd ikke ved nok om ergoterapi og hvordan vi bidrager væsentligt til at løse samfundets udfordringer. Den viden skal de have – inden budgetplanerne er lagt! Og den opgave skal vi tage på os – både os som fuldtidspolitikere, men også de tillidsvalgte, lederne og de menige ergoterapeuter. Tina gør det allerede på den helt store klinge, men vi skal også gå ind ad den dør lokalt – kommunalt og regionalt. Vi skal gøre det for borgernes skyld, for vi véd at vores indsats er uundværlig, men vi skal i lige så høj grad gøre det for samfundets skyld, fordi ergoterapi mindsker de samfundsøkonomiske udgifter ved at borgerne er ved bedre helbred, mere aktive og mere selvhjulpne i længere tid ved vores indsats. Man skal ikke sætte sit lys under en skæppe! Vi har en forpligtelse til at bide hovedet af al skam og gøre reklame for os selv. For vi har utrolig meget at bidrage med. Det har jeg gjort nu en del år, primært i Region Sjælland, og det tænker jeg fremover at fortsætte med at understøtte på landsplan.

Svar fra Judi Simonsen

Spørgsmål 1: I dit valgmateriale kommer du ind på at ville ’øge kendskabet til faget’ og skærpe den ’politiske synlighed’. Kan du uddybe mere konkret, hvad der motiverer dig i dette arbejde, hvordan skal det ikke blot skal gavne faget, men også - eller især - komme borgere og samfundet i sin helhed til gode?

Svar: Ved at øge kendskabet til ergoterapi gennem politisk synlighed kan det fremme de muligheder vi som ergoterapeuter har på flere arbejdsområder - herunder skabe et afsæt for nye ergoterapeutiske stillinger, som vil give samfundet og borgerne mulighed for at vælge ergoterapi, især i den private sektor, hvor der endnu ikke er indgået en aftale om tilskudsordning i forhold til Lov om Offentlig sygesikring. Min motivation for udbredelsen af ergoterapi er af både personlig og faglig karakter, for alle har behov for en meningsfuld hverdag, og det bedst mulige liv uanset livssituation, og derfor kan ergoterapi fremme det enkelte menneske og deraf styrke samfundet.

Kandidater til regionformandsposten i Midt/Nord

Her kan du læse svar på medlemmernes spørgsmål fra de to kandidater til regionformandsposten i Midt/Nord

Svar fra Maj Britt Middelhede Olsen

Spørgsmål 1: Hvor ser du potentialerne i samspillet mellem hovedbestyrelse og regionsbestyrelser?

Svar: Jeg vil gerne arbejde for, at vi får et endnu bedre samarbejde ml regionsbestyrelse og hovedbestyrelse. Da bestyrelsesarbejde langt hen af vejen er frivilligt arbejde, vil samspil og samarbejde været båret af fuldtidspolitikerne.

Der er dog potentiale for at gøre det endnu bedre. I hovedbestyrelsen kunne samspillet med regionerne tænkes bedre ind ift. opgaver og indsatser. Vi har i region Midt-Nords bestyrelse flere gange talt om et fælles bestyrelsesseminar som en tilbagevendende begivenhed, men mindre kan også gøre det.

Jeg har selv leget med tanken om muligheden for gæster fra regionsbestyrelserne til hovedbestyrelsesmøder. Dette for at det enkelte medlem kan få en bedre ide om, hvordan møder forløber og beslutninger træffes. Derudover er det vigtigt at få en god dialog med evt. regionale medlemmer af hovedbestyrelsen, som ikke sidder i regionsbestyrelsen

I mit arbejde som medlem i diverse MED udvalg er det en kendt problematik, at gøre arbejdet dér nærværende og vedkommende for alle. Den erfaring jeg har fra arbejdet med dette, vil jeg bringe med videre.

Svar fra Kristina Frank Kristiansen

Spørgsmål 1: Hvor ser du potentialerne i samspillet mellem hovedbestyrelse og regionsbestyrelser?

Svar: Jeg ser potentialet i, at hovedbestyrelsen har hånd om den overordnede politiske retning for Ergoterapeutforeningen, hvor regionsbestyrelsen har den mere nære medlemskontakt. Det er vigtigt, at samspillet fungerer, så hovedbestyrelsen bliver ved med at arbejde med en relevant dagsorden for medlemmerne, og at regionsbestyrelsen er med til at få den politiske retning operationaliseret.

Sidst opdateret
23.03.2020