Hjem > Utrecht Scale for Evaluation of Rehabilitation-Participation (USER-P)

Utrecht Scale for Evaluation of Rehabilitation-Participation (USER-P)

USER-P er et generisk redskab, der subjektivt såvel som objektivt evaluerer deltagelse i instrumental activities of daily living (IADL).

Opbygning og anvendelse

Dansk oversættelse:
Evaluering af deltagelse i aktiviteter i hverdagen efter rehabilitering (USER-P/DK)

USER-P er et generisk redskab, der subjektivt såvel som objektivt evaluerer deltagelse i instrumental activities of daily living (IADL) som fx arbejde, uddannelse, huslige gøremål, fritidsinteresser, transport og sociale relationer efter rehabilitering (1). Redskabet er oprindeligt udviklet som supplement til Utrecht Scale for Evaluation of Clinical Rehabilitation (USER), der evaluerer personers uafhængighed indenfor kognition, mobilitet og personal activities of daily living (PADL) (2).

USER-P består af 31 items fordelt på tre dimensioner omhandlende hyppighed, begrænsninger og tilfredshed:

  • Hyppighed har to delelementer: 1) fire items, der vedrører uddannelse og arbejdsrelateret aktivitet samt antal timer forbrugt herpå over en uge (score fra nul (overhovedet ikke) til fem (36 timer eller mere)).  2) otte items, der evaluerer hyppigheden af fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter over de seneste fire uger (score fra nul (overhovedet ikke) til fem (19 gange eller mere)).
  • Begrænsninger består af 10 items, der evaluerer de begrænsninger, man oplever i forbindelse med arbejdsrelaterede aktiviteter, daglige gøremål, fritidsaktiviteter og sociale relationer (score fra nul (overhovedet ikke mulig) til tre (total uafhængig af hjælp)).
  • Tilfredshed består af 9 items, der omhandler tilfredsheden med arbejdsrelaterede aktiviteter, daglige gøremål, fritidsaktiviteter og sociale relationer (score fra nul (meget utilfreds) til 4 (meget tilfreds)).

Der dannes sumscore for hver af de tre dimensioner (fra nul til 100); jo højere score jo større hyppighed, færre begrænsninger og højere tilfredshed. 

Validitet og reliabilitet
USER-P har påvist god reliabilitet og validitet i subjektiv såvel som objektiv evaluering af deltagelse i IADL indenfor forskellige diagnosegrupper og sværhedsgrader af sygdom (1).

Dansk oversættelse
Redskabet er oversat til dansk efter gældende internationale retningslinjer for oversættelse af redskaber til brug i relation til forskning bl.a. i samarbejde med redskabets udvikler Dr. Marcel W. Post, De Hoogstraat Revalidatie, Holland. Der er igangværende validitets- og reliabilitetsstudier.

 

Referencer

Litteratur

  1. Post MW, van der Zee CH, Hennink J, Schafrat CG, Visser-Meily JM, van Berlekom SB. Validity of the Utrecht scale for evaluation of rehabilitation-participation. Disabil Rehabil 2012;34(6):478-485.
  2. Post MW, van de Port IG, Kap B, Berdenis van Berlekom SH. Development and validation of the Utrecht Scale for Evaluation of Clinical Rehabilitation (USER). Clin  Rehabil 2009;23:909-917.

Dokumenter

Sidst opdateret
26.02.2019