Hjem > Unge sindslidendes i socialpsykiatriske dagtilbud

Unge sindslidendes i socialpsykiatriske dagtilbud

Formål: At afdække unge sindslidendes oplevelse af sammenhængen mellem deres behov for meningsfuld aktivitet og socialpsykiatriens dagtilbud, og at undersøge, hvordan dette påvirker deres livskvalitet.

Videnskabsteoretisk tilgang:
Undersøgelsen er hermeneutisk - fænomenologisk. Den teoretiske referenceramme er "Canadian Model of Occupational Performance." Studiet er bygget på kvalitative data, der er indsamlet via semi-strukturerede interviews med 3 unge sindslidende. Resultater:
Ved deltagelse i socialpsykiatriske dagtilbud får de unge sindslidende dækket deres behov for meningsfuld aktivitet, derunder det sociale samvær med andre unge sindslidende, som de vægter højt. De unge oplever at have valg og kontrol over de aktiviteter, de deltager i i dagtilbudene, og dette medfører, at aktiviteterne bliver meningsfulde for de unge. Deres livskvalitet bliver derved højnet betydeligt.

Sidst opdateret
19.02.2014