Hjem > Underviser - ergoterapeutuddannelsen

Underviser - ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapilærere er ansvarlige for undervisning og eksamination af de studerende.

Ergoterapilærere varetager desuden koordinering af og sammenhæng i uddannelsen i forhold til andre fag og til praksis.
Ergoterapilærere er ansvarlige for studievejledning af de studerende samt faglig og pædagogisk vejledning.

Formål

At uddanne studerende til ergoterapeuter på ergoterapeutuddannelsen.

Fremgangsmåde

Med udgangspunkt i fagbeskrivelserne for ergoterapeutuddannelsen har underviserne ansvaret for at:

 • Planlægge undervisningen
 • Gennemføre undervisningen
 • Evaluere undervisningen i form af klasseundervisning, forelæsninger, projektorienteret undervisning. Undervisningen tager typisk udgangspunkt i problembaseret undervisning
 • Koordinere undervisningen med øvrige lærere og kliniske undervisere
 • Studievejledning, individuelt og på hold
 • Planlægger og afvikler prøver og eksamener
 • Fungerer som censor
 • Forsknings- og udviklingsopgaver
 • administrationsopgaver

Målgruppe

Ergoterapeutstuderende.

Hyppighed

Individuelt med udgangspunkt i den enkelte undervisers opgaver og overenskomst.

Ressourcer

Autorisation som ergoterapeut.
Efteruddannelse, f.eks. master eller ph.d.

Referencer

 • Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi BEK nr. 832 af 13/08/2008
 • Overenskomst mellem Ergoterapeutforeningen og Finansministeriet
 • ”Cirkulære om organisationsaftale for lærere (adjunkter, lektorer m.fl.) samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser”

Sidst opdateret
20.02.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser