Hjem > Undersøgelse af for tidligt fødte børn

Undersøgelse af for tidligt fødte børn

Den ergoterapeutiske undersøgelse af for tidligt fødte børn fokuserer på, i tæt samarbejde med forældrene, at afdække eventuelle vanskeligheder, for at kunne støtte op om barnets fremtidige udvikling.

Formål

At vurdere det enkelte barns psykomotoriske udvikling i 3- års alderen.
At afklare eventuelle problemstillinger.
At blive i stand til at målrette den fremtidige indsats i forhold til barnet.

Fremgangsmåde

 • Indhente oplysninger om barnets udvikling og helbredstilstand
 • Observation af barnets adfærd
 • Undersøge finmotorik, følesans, auditiv og visuel perception (hørelse og syn)
 • Undersøge barnets sprog, barnets forståelse for sproget, tal og former
 • Undersøge af motorik omkring munden
 • Undersøge aktiviteter, typisk af- og påklædning
 • Interview med barn og forældre
 • Konklusionen på undersøgelsen dokumenteres
 • Forældre og eventuelt pædagog informeres om undersøgelsesresultaterne
 • Forældre og pædagog informeres om en hensigtsmæssig fremtidig indsats, og der laves eventuelt en handleplan

Målgruppe

Børn, der er født før 32 graviditetsuge.

Hyppighed

Børnene bliver typisk undersøgt i 3- års alderen og ofte igen ved 5-års alderen.

Ressourcer

Der afsættes tid til at indsamle oplysninger, undersøgelse, dokumentere og overlevere resultaterne til forældrene og pædagoger samt udarbejdelse af handleplan - i alt ca. 5 timer.

Referencer

 • Jepsen J. For tidligt fødte børn. Usynlige senfølger (1. udgave ed.) Kbh.: Hans Reitzel. 2004
 • Rodriques MC, Mello RR & Fonseca SC. Learning difficulties in schoolchildren born with very low birth weight. J Pediatr (Rio J), 82, 6-14. 2006
 • Roed B. Meget for tidligt fødte børns trivsel og udviklingsmuligheder i hverdagslivet. En ergoterapeutisk og fysioterapeutisk praksis som støttende forbindelse. Aarhus Universitet, Det Humanistiske Fakultet. 2006
 • Roed B. Meget for tidligt fødte børns trivsel og udviklingsmuligheder i hverdagslivet. En ergoterapeutisk og fysioterapeutisk praksis som støttende forbindelse. Aarhus Universitet, Det Humanistiske Fakultet. 2006
 • Roze JC, Breart G. Care of very premature infants: looking to the future. Eur. J Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., 117 Suppl 1, S29-S32. 2004
Sidst opdateret
07.11.2013

Mest læste ydelses-beskrivelser