Hjem > Undersøgelse af synkeproblemer hos senhjerneskadede patienter

Undersøgelse af synkeproblemer hos senhjerneskadede patienter

Sundhedsstyrelsens redegørelse - Behandling af traumatiske hjerneskader og tilgrænsende lidelser fra 1997, har medført en række aktiviteter i amternes social- og sundhedssektorer bl.a. oprettelsen af de to neurorehabiliteringsenheder på henholdsvis Hammel Neurocenter og Hvidovre Hospital.

I 1999 afsatte Socialministeriet over satspuljemidlerne i en treårig periode 55 millioner kr. til at styrke udviklingen af indsatsen overfor henholdsvis apopleksi-ramte samt børn og unge med erhvervet hjerneskade.
Projektet. Undersøgelse af synkeproblemer hos senhjerneskadede patienter er finansieret hovedsaglig via Socialministeriets satspuljemidler. Projektet er afviklet i et samarbejde mellem Hammel Neurocenter og Neuro Intensivt Afsnit (NIA), Neurokirurgisk afdeling, Århus Universitetshospital.
Projektet består af tre dele:

  • Kortlægning af problemets forekomst både i Danmark og Internationalt
  • Afprøvning og beskrivelse af forskellige kliniske og instrumentelle metoder til undersøgelse af synkeproblemer
  • Udfærdigelse af en praktisk manual med undersøgelsesskemaer, vejledninger og arbejdspapirer til undersøgelse og behandling af ansigt, mund og svælg baseret på Coombes konceptet.

Projektet har involveret mange fagpersoner overalt i landet hvor man behandler patienter med sent erhvervet hjerneskade. Uden deres medvirken og interesse var vi ikke kommet langt og vi vil derfor gerne rette en stor tak til alle der har været involveret i dette projekt, hvad enten de har været med i projektbaggrundsgruppen, har udfyldt et spørgeskema eller er blevet

Sidst opdateret
27.10.2014