Hjem > Undersøgelse af skolebegynder

Undersøgelse af skolebegynder

Undersøgelse af børn med generelle indlæringsvanskeligheder, der skal starte i specialskole, specialklasse eller almindelig folkeskole.

Formål

 • At fremme elevens motoriske og procesmæssige færdigheder ved skoleopgaver

Fremgangsmåde

 • Interview af børnehaveklasseleder, skolepædagog og lærerobservation af elevens udførelse af skoleopgaver i klasselokalet
 • Analyse af observation, vurdering af elevens motoriske og procesmæssige færdigheder og udarbejdelse af notat
 • Dialogmøde med børnehaveklasseleder, skolepædagog og lærer om undersøgelsesresultater samt vejledning til tiltag i undervisningen, som fremmer elevens udførelse af skoleopgaver

Målgruppe

 • 0. klasses elever med generelle indlæringsvanskeligheder på specialskole
 • 0. klasses elever med generelle indlæringsvanskeligheder i kommunens specialklasser og gruppeordninger
 • 0. klasses elever med generelle indlæringsvanskeligheder i folkeskolens normalundervisning, hvor lærerne har en særlig bekymring om elevens læring og udvikling

Hyppighed

Et forløb på 4 uger

Ressourcer

 • Interview (30 min.)
 • Observation af 2 skoleopgaver svarende til 1 undervisningslektion (45 min.)
 • Analyse samt notatskrivning (2 timer)
 • Dialogmøde (30 min.)

Referencer

 • Folkeskoleloven
 • Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
 • School AMPS
 • PEO-model
Sidst opdateret
18.06.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser