Hjem > Undersøgelse af mund og svælg

Undersøgelse af mund og svælg

Ergoterapeuter i det tværfaglige team, der undersøger og behandler personer med mund og svælg problematikker.

Der sker en vekselvirkning mellem undersøgelse og behandling.

Formål

At undersøge personens evne til at spise og drikke med henblik på at kunne iværksætte den nødvendige behandling og reducere risikoen for lungebetændelse.

Fremgangsmåde

 • Forberedelse: Indhente overordnede oplysninger om personen
 • Vurdering af kognition og vågenhedstilstand
 • Holdningsanalyse i siddende stilling med særligt fokus på f.eks. symmetri og bækkenhældningen
 • Mund- og svælgfunktion - f.eks. sensibilitet, funktionen i tungen, underkæben samt ganesejl
 • Åndedræt og stemme
 • Ansigtets muskler
 • Dokumentation, det er vigtigt at tværfaglige samarbejdspartnere informeres om undersøgelsens resultater og eventuelle tiltag i forhold til sondeernæring eller restriktioner i forhold til, hvilken kost personen må få

Eventuelt anvendes undersøgelsesskema i Anette Kjærsgaards bog eller McGill Ingestive Skills Assessment (se referencer)

Målgruppe

Børn og voksne med mund og svælg problematikker. Typisk personer som er ramt af apopleksi. Undersøgelsen er også anvendelig til f.eks. patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose eller patienter indlagt på intensiv afdeling.

Hyppighed

Individuelt – men patienterne følges typisk tæt og oftest dagligt i den akutte fase.

Ressourcer

Den indledende undersøgelse tager ca. 1 time, dog meget afhængig af personens tilstand.

Referencer

 • www.sst.dk/publ/Publ2010/Andre/
  ReferenceprogramApopleksiDSFA.pdf
 • Hansen T, Lambert HC, Faber J. Content validation of a Danish version of "The McGill Inges-tive Skills Assessment" for dysphagia management. Scand J Occup Ther 2011;18(4):282-293
 • Hansen T, Lambert HC, Faber J. Validation of the Danish version of the McGill Ingestive Skills Assessment using classical test theory and the Rasch model. Disabil Rehabil 2012;34(10):859-868
 • Kjærsgaard A. Undersøgelse af mund og svælg. I: Kjærsgaard A. Ansigt, mund og svælg – Undersøgelse og behandling efter Coombes konceptet. København: FADL's Forlag; 2005
 • Logemann J.A.: Evaluation and Treatment of Swallowing Disorders. Pro-ed, second edition. 1998
 • Seidl, R.O.; Ernst, A. et al: Pilot study of a neurophysiological dysphagia therapy for neurological patients. Clin Rehabil. 2007 Aug; 21(8): 686-97
Sidst opdateret
09.04.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser