Hjem > Undersøgelse af børn ved skolestart

Undersøgelse af børn ved skolestart

Undersøgelse af børn med generelle indlæringsvanskeligheder, der skal starte i specialskole, specialklasse eller almindelig folkeskole, således at det sikres, at nødvendige tiltag sættes i værk.

Formål

 • At afdække barnets funktionsevne
 • At blive i stand til at målrette den fremtidige indsats i forhold til barnet, således at fremtidige tiltag kan målrettes barnets behov

Fremgangsmåde

 • Indledende samtale med forældre – telefonisk eller personligt
 • Indhente relevante oplysninger fra forældre og samarbejdspartnere som pædagoger, lærere, fysioterapeuter, læger eller logopæder
 • Interview af forældre, børnehaveklasseleder, skolepædagog og lærer
 • Observation af elevens udførelse af skoleopgaver i klasselokalet
 • Undersøgelse, f.eks. School-AMPS
 • Analyse af observation, vurdering af elevens motoriske og procesmæssige færdigheder og udarbejdelse af notat
 • Dialogmøde med forældre, børnehaveklasseleder, skolepædagog og lærer om undersøgelsesresultater samt vejledning til tiltag i undervisningen, som fremmer elevens udførelse af skoleopgaver
 • Dokumentation af undersøgelsesresultatet

Målgruppe

 • 0. klasses-elever med generelle indlæringsvanskeligheder på specialskole
 • 0. klasses-elever med generelle indlæringsvanskeligheder i kommunens specialklasser og gruppeordninger
 • 0. klasses-elever med generelle indlæringsvanskeligheder i folkeskolens normalundervisning, hvor lærerne har en særlig bekymring om elevens læring og udvikling

Hyppighed

Et forløb på 4 uger

Ressourcer

 • Interview (30 min.)
 • Observation af 2 skoleopgaver svarende til 1 undervisningslektion (45 min.)
 • Analyse samt notatskrivning (2 timer)
 • Dialogmøde (30 min.)

Referencer

 • Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. BEK nr 380 af 28/04/2012
 • Gjesing, Gudrun, Gertrud Quist Lauritzen: At muliggøre aktivitet og deltagelse hos børn med nedsat funktionsevne. I Borg, Tove (red): Basisbog i ergoterapi – aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Munksgaard Danmark. 2. udgave. 2008.
 • www.ampsintl.com/SchoolAMPS/
 • Andersen, I.; Quist Lauritsen, G.; Stokholm G.: Ergoterapi og børn. Gyldendal. 2. Udgave 2010
Sidst opdateret
07.11.2013

Mest læste ydelses-beskrivelser