Hjem > Undersøgelse af børn med cerebral parese

Undersøgelse af børn med cerebral parese

De fleste børn, som har cerebral parese (CP), har nedsat funktionsevne og kognitive eller motoriske vanskeligheder.

De har ofte brug for ekstra støtte i hjemmet, daginstitutionen eller skolen for at kunne fungere så optimalt som muligt. Undersøgelsen af funktionsevnen danner grundlag for den ergoterapeutiske træning.

Formål

 • At afdække barnets funktionsevne
 • At blive i stand til at målrette den fremtidige indsats i forhold til barnet

Fremgangsmåde

 • Indledende samtale med forældre – telefonisk eller personligt.
 • Indhente relevante oplysninger fra samarbejdspartnere, læger, fysioterapeuter, logopæder, pædagoger, lærere.
 • Besøg i hjemmet, hvor undersøgelsen foregår. Barnet er af forældrene forberedt på, hvad undersøgelsen går ud på.
 • Observation af barnet.
 • Aktivitetsundersøgelse, f.eks. Pedi test.
 • Funktionsundersøgelse, f.eks. manual ability classification system (MACs) eller Millers assessment for preschoolers test (MAP)
 • Konklusionen på undersøgelsen dokumenteres.
 • Forældre og evt. pædagog informeres om undersøgelsesresultaterne
 • Forældre og pædagog informeres om en hensigtsmæssig fremtidig indsats, og der laves eventuelt en handleplan.

Målgruppe

Børn med CP.

Hyppighed

Børn med CP undersøges oftest adskillige gange under deres opvækst.

Ressourcer

Der afsættes tid til at indsamle oplysninger, undersøgelse, dokumentere og overlevere resultaterne til forældrene og pædagoger samt udarbejdelse af handleplan.

Referencer

 • Eliasson AC, et al.: The Manual Ability Classification System (MACS) for children with cerebral palsy: scale development and evidence of validity and reliability Developmental Medicine and Child Neurology 48:549-554 (2006)
 • Michelsen, Susan I. et al.: Børn med cerebral parese i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. 2010
 • Gordon A.: Measuring 'activity limitation' in individuals with unilateral upper extremity impairments (commentary). Dev Med Child Neur 49: 245-245 (2007)
 • Holmefur M, et al.: Test-retest and alternate forms reliability of the Assisting Hand Assessment. Journal of Rehabilitation Medicine 41: 886-891 (2009)
 • Hygum Sørensen, S.: CPOP-manual. 2012.
Sidst opdateret
20.02.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser