Hjem > Undersøgelse af apopleksipatient

Undersøgelse af apopleksipatient

Ergoterapeuter indgår i det tværfaglige team, der undersøger patienter, der bliver indlagt med symptomer på apopleksi.

Der er stærk evidens for, at patienter der bliver indlagt på apopleksiafsnit, hvor der er et tværfagligt team, der undersøger og behandler patienterne har større sandsynlighed for overlevelse og et godt udbytte af rehabiliteringsforløbet

Formål

  • At udrede genoptræningsbehov
  • At blive i stand til at målrette den ergoterapeutiske behandling og træning

Se separat beskrivelse af undersøgelse af mund og svælg problematikker (FOTT).

Fremgangsmåde

  • Indhente overordnede oplysninger om patienten
  • Første kontakt med patienten, hvor der foretages et indledende interview – hvis patientens tilstand vanskeliggør dette, kan pårørende inddrages
  • Den indledende undersøgelse foretages med udgangspunkt i retningslinjerne fra det Nationale Indikator Projekt (NIP) Undersøgelsesskema anvendes (se ref.)
  • I den indledende undersøgelse indgår aktivitetsundersøgelse, funktionsundersøgelse og undersøgelse af synke og spisefunktion. Der vurderes desuden, om der er behov for hjælpemidler. (Detaljer fremgår af NIP-undersøgelsesskema)
  • Dokumentation af undersøgelsesresultaterne, plan for yderligere undersøgelse og mål

Målgruppe

Patienter der bliver henvist til udredning for apopleksi eller transitorisk cerebral iskæmi (TCI).

Hyppighed

Undersøgelsen foretages ved den/de første kontakter. Der vil typisk være en vekselvirkning mellem undersøgelse og behandling/træning under hele indlæggelsesforløbet. Ifølge NIP skal undersøgelsen foretages inden for 2. indlæggelsesdøgn.

Ressourcer

Individuelt.

Referencer

Sidst opdateret
20.02.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser