Hjem > Udviklingssamtaler under studieforløb

Udviklingssamtaler under studieforløb

Klinisk undervisning - udviklingssamtaler.

Formål

  • At sikre den studerendes læringsproces i forhold til at nå modulets læringsudbytter

Fremgangsmåde

1 x Præsentation og forventningssamtale:

  • gennemlæsning af indsendte præsentationsbeskrivelser
  • samtale med den studerende og kontaktergoterapeut med henblik på at uddybe præsentationen, etablere samarbejdet samt i fællesskab udarbejde læringsmål for den kliniske undervisningsperiode
  • samtale med henblik på forventnings- og rolleafstemning

Ugentlige udviklingssamtaler:

  • samtale med den studerende og kontaktergoterapeut for at evaluere og planlægge læringsaktiviteter

1 x Midtvejsudviklingssamtale:

  • samtale med den studerende og kontaktergoterapeut med henblik på at evaluere læringsmål og sætte nye læringsmål

1 x Afsluttende udviklingssamtale

  • samtale med den studerende og kontaktergoterapeut med henblik på at evaluere læringsmål og sætte nye læringsmål samt evaluering af samarbejdet gennem den kliniske undervisningsperiode

Målgruppe

Ergoterapeutstuderende, tilknyttet Professionshøjskolen Metropol på modul 6 og modul 9 i psykiatrisk klinisk undervisning.

Hyppighed

Modul 6 pr. studerende
6 x 1 time
3 x 1½ time

Modul 9 pr. studerende
7 x 1 time
3 x 1½ time

Ressourcer

Modul 6 Forberedelse klinisk underviser: 5 timer
Modul 9 Forberedelse klinisk underviser: 5½ timer

Referencer

  • Håndbog for klinisk undervisning
Sidst opdateret
07.11.2013

Mest læste ydelses-beskrivelser