Hjem > Udredning/træning af psykosociale funktioner

Udredning/træning af psykosociale funktioner

Borgere med sindslidelser tilbydes et døgnophold, der er individuelt planlagt. Der er fokus på udredning og træning af borgere, som ønsker at træne nye eller tabte funktioner eller afdække kompetencer evt. i forhold til boform.

Formål

 • At afdække kompetencer hos borgeren
 • At vurdere borgeren i forhold til fremtidig boform
 • At tilbyde borgere træning af nye eller tabte færdigheder

Fremgangsmåde

 • Indledende kontakt med borgeren og evt. pårørende. Borgeren beskriver ønsker og forventninger til forløbet .
 • Undersøgelser, f.eks.: The Mental Health Recovery Measure (MHRM), Occupational Self Assessement (OSA) eller alternativt Canadian Occupational Performance Measure (COPM) samt ADL-taxonomien
 • Der opstilles mål
 • Træningen kan bl.a. indeholde følgende:
 • ADL-træning
 • Miljøterapi
 • Sanseintegration
 • Social færdighedstræning:
  Undersøgelser ved afslutning af forløbet, MHRM og OSA
 • Borgeren, det tværfaglige team og sagsbehandleren planlægger i samarbejde fremtidige tiltag, f.eks. i forbindelse med bolig
 • Dokumentation

Målgruppe

Voksne borgere med sindslidelser.

Hyppighed

Typisk varer et forløb 3 måneder, men det planlægges individuelt.

Ressourcer

Rehabiliteringsinstitution hvor hver borger har sit eget værelse med bad og toilet, og hvor der er fælles opholdsstue og køkken.  Der er tilknyttet et tværfagligt team. 

Referencer

 • Serviceloven §107 LBK nr. 810 af 19/07/2012.
 • Dan Noonan, (2002) "Developing a best practices psycho-social rehabilitation principles template", International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol. 15, pp.168 – 171.
 • Creek, Jennifer: Psykiatrisk ergoterapi – teori, metode og praksis. FADL’s forlag 2008.
 • Hvalsøe et al. Lærebog i psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter. Munksgaard forlag 2009.
Sidst opdateret
07.11.2013

Mest læste ydelses-beskrivelser