Hjem > Udarbejdelse af genoptræningsplan til almen genoptræning

Udarbejdelse af genoptræningsplan til almen genoptræning

På baggrund af ergoterapeutisk undersøgelse og vurdering under indlæggelse på hospital udarbejdes en genoptræningsplan sammen med patienten.

Formål

At sikre opfølgende genoptræning i kommunerne, når patienter udskrives fra sygehus.

Fremgangsmåde

  • Undersøgelse af patientens tidligere og nuværende funktionsevne ved hjælp af interview, undersøgelse og observation i aktiviteter, der er meningsfulde for patienten.
  • Beskrivelse af "tidligere funktionsevne", "nuværende funktionsevne" og hvad genoptræningen skal rette sig imod.
  • Funktionsevnen beskrives i forhold til aktivitet og deltagelse, omgivelsesfaktorer samt personlige faktorer.

Målgruppe

Patienter, der har været i kontakt med hospital og fra lægelig side er vurderet til at have genoptræningsbehov efter udskrivelse.

Hyppighed

Ydelsen gives en gang pr. patient pr. indlæggelse.

Ressourcer

Ydelsen vil optimalt udføres efter grundig ergoterapeutisk undersøgelse og tage mellem 45 min. og ca. 1 ½ time, inklusiv udfyldelse af elektronisk genoptræningsplan. Tidsforbruget vil være afhængigt af graden af patientens funktionsevnenedsættelse.

Referencer

  • Sundhedslovens § 140
  • Vejledning om træning i kommuner og regioner
Sidst opdateret
06.11.2013

Mest læste ydelses-beskrivelser