Hjem > UCLA Loneliness Scale

UCLA Loneliness Scale

UCLA Loneliness Scale er et spørgeskema med 20 spørgsmål, som er designet til at måle en persons subjektive følelse af ensomhed.

Opbygning og anvendelse

Opbygning
Spørgskemaet er har 20 spørgsmål og er design til at måle en persons subjektive følelse af ensomhed. 
Spørgsmålene skal besvares med et af de følgende svar: 1 = Aldrig, 2= Sjældent, 3=Nogen gange, 4= Ofte. 

Anvendelse
Patienten/borgeren bedes svare, hvor ofte udsagnet i spørgeskemaet beskriver patientens/borgerens situation. 
Et spørgsmål er for eksempel: Hvor ofte føler du dig som en del af en "vennegruppe"?

Find den danske udgave af UCLA Loneliness Scale her (side 25-26).

Spørgeskemaet er primært udarbejdet med henblik på anvendelse inden for forskning, men kan også anvendes til at få en idé om en borger eller patients følelese af ensomhed. 

 

 

Referencer

Lasgaard M, Reliability and validity of the Danish version of the UCLA Loneliness Scale. 2006.

Russell D, UCLA Loneliness Scale (Version 3): Reliability, validity, and factor structure. 1996. 

Russell, D , Peplau, L. A.. & Ferguson, M. L. Developing a measure of loneliness. 1978. 

Sidst opdateret
29.11.2017