Hjem > Transporttræning

Transporttræning

Transporttræning er et tilbud til patienter med psykiske funktionsnedsættelser, der begrænser dem i at færdes i samfundet. Træningen tager udgangspunkt i at træne færdigheden – at færdes med offentlige transportmidler.

Træningen foregår i tæt samspil med en ergoterapeut, der eftersom patienten udvikler de nødvendige færdigheder trækker sig mere og mere, således at patienten selvstændigt bliver i stand til at færdes selvstændigt.

Formål

At patienten igen bliver i stand til at færdes med offentlige transportmidler, således at patienten kan indgå i sociale sammenhænge, komme i skole, på arbejde, købe ind osv.

Fremgangsmåde

 • Indhente overordnede oplysninger om patienten.
 • Første kontakt med patienten, hvor der foretages et indledende interview, f.eks. COPM* eller Occupational Self Assessement (OSA)
 • Motivere og coache patienten til at deltage i træningen
 • Der sættes i samarbejde mellem patienten og ergoterapeuten mål for forløbet
 • Planlægge træningen og løse eventuelle barrierer
 • Gennemføre træningen, ergoterapeutens støtte gradueres
 • Dokumentation af indsatsen

Målgruppe

Patienter med psykiske funktionsnedsættelser, nedsatte sociale færdigheder og angst-problematikker.

Hyppighed

1 til 2 gange om ugen over en længere periode, der er individuelt bestemt.

Ressourcer

Træningen kan foregå individuelt eller i grupper.

Referencer

 • Creek, Jennifer: Psykiatrisk ergoterapi – teori, metode og praksis. FADLs forlag.
 • Hvalsøe et al. Lærebog i psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter. Munksgaard forlag 2009.
 • Storgaard Bonfils, I: Gruppestøtte til borgere med sindslidelse i Vejle Kommune. AKF 2009.
 • Serviceloven § 85
Sidst opdateret
20.02.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser