TR - valgt for ergoterapeuter på flere arbejdspladser

Her kan du anmelde dit tillidshverv som TR for ergoterapeuter på flere arbejdspladser.
(f.eks. "Støttecentret")
Ved genvalg benyt genvalgsdato.