TR - valgt for ergoterapeuter på én arbejdsplads

Her kan du anmelde dit tillidshverv som TR for ergoterapeuter på en arbejdsplads.
(f.eks. "Støttecentret")
Ved genvalg benyt genvalgsdato.