TR-suppleant - valgt for fl. faggrupper på fl. arbejdspladser

Her kan du anmelde dit tillidshverv som TR-suppleant for flere faggrupper på flere arbejdspladser.
(f.eks. "Støttecentret")
Ved genvalg benyt genvalgsdato.
Oplys organisation for de andre faggrupper