TR-suppleant - valgt for fl. faggrupper på en arbejdsplads

Her kan du anmelde dit tillidshverv som TR-suppleant for flere faggrupper på en arbejdsplads.
(f.eks. "Støttecentret")
Ved genvalg benyt genvalgsdato.
Organisation for de andre faggrupper, du er TR for.