Hjem > TR – Løn værktøjskasse

TR – Løn værktøjskasse

Her på siden har vi samlet en række værktøjer- som I kan bruge, når I skal forhandle løn for jeres kolleger – og jer selv.

For dig som er TR i en kommune

Indledning

Indledning

Hovedbestyrelsen drøfter løbende overordnede strategier for løn, herunder lokale lønforhandlinger. Strategierne fremgår at Etf’s politikpapirer. Papirerne har til formål at sætte samme retning for strategierne for hele organisationen, både ved de centralt overenskomstfornyelser og de løbende lokale forhandlinger.

Din rolle som TR

Som TR har du aftale- og forhandlingsretten. Det vil sige at du retten til at forhandle og underskrive lokale aftaler om løn for de ergoterapeutkolleger, du repræsenterer. Det har den enkelte ergoterapeut ikke selv ret til. 

Du kan forhandle og indgå lokale lønaftaler for ergoterapeuter, der er ansat på basisoverenskomsten, undtagen:

  • Nyansatte i nyoprettede stillinger på højere grundlønstrin
  • Nyansatte i atypiske stillinger
  • Nyansatte i nyoprettede kandidatstillinger,  nyanasatte i forskerstillinger eller i stillinger som ph.d studerende

Det vil være dig, som TR, der varetager de årlige forhandlinger. Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte sekretariatet.

Lønforhandlingernes årshjul

Lønforhandlinger finder ikke bare sted på det aftalte mødetidspunkt, de er en løbende proces, hvor du som TR opbygger en relation og fælles viden sammen med din leder, så I forstår hinanden og hinandens ønsker, til forhandlingsmødet eller den årlige lønforhandling. En af grundene til at Etf uddelegerer aftale- og forhandlingsretten til TR fra dag et er netop på at I har mulighed for den løbende dialog. Den er skitseret i lønforhandlingernes årshjul.

Er der noget du savner?

Værktøjskassen er en dynamisk side, som skal indeholde det, I som TR har brug for i jeres daglige arbejde med lønforhandlinger. Skriv en mail til forhandlingskonsulent Rie Clausen rc@etf.dk, hvis der er nogen du savner på siden eller hvis du har forslag til forbedringer.

Hvor kan du få hjælp?

For dig som er TR i en Region

Indledning

Indledning

Hovedbestyrelsen drøfter løbende overordnede strategier for løn, herunder lokale lønforhandlinger. Strategierne fremgår at Etf’s politikpapirer. Papirerne har til formål at sætte samme retning for strategierne for hele organisationen, både ved de centralt overenskomstfornyelser og de løbende lokale forhandlinger.

Din rolle som TR

Som TR har du aftale- og forhandlingsretten. Det vil sige at du retten til at forhandle og underskrive lokale aftaler om løn for de ergoterapeutkolleger, du repræsenterer. Det har den enkelte ergoterapeut ikke selv ret til. 

Du kan forhandle og indgå lokale lønaftaler for ergoterapeuter, der er ansat på basisoverenskomsten, undtagen:

  • Nyansatte i nyoprettede særlige stillinger
  • Nyansatte i atypiske Stillinger
  • Nyansatte i kandidatstillinger eller forskerstillinger

Det vil være dig, som TR, der varetager de årlige forhandlinger. Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte sekretariatet.

Lønforhandlingernes årshjul

Lønforhandlinger finder ikke bare sted på det aftalte mødetidspunkt, de er en løbende proces, hvor du som TR opbygger en relation og fælles viden sammen med din leder, så I forstår hinanden og hinandens ønsker, til forhandlingsmødet eller den årlige lønforhandling. En af grundene til at Etf uddelegerer aftale- og forhandlingsretten til TR fra dag et er netop på at I har mulighed for den løbende dialog. Den er skitseret i lønforhandlingernes årshjul.

Er der noget du savner?

Værktøjskassen er en dynamisk side, som skal indeholde det, I som TR har brug for i jeres daglige arbejde med lønforhandlinger. Skriv en mail til forhandlingskonsulent Rie Clausen rc@etf.dk, hvis der er nogen du savner på siden eller hvis du har forslag til forbedringer.

Sidst opdateret
22.01.2021