Hjem > TR-konference 2019 - Er afholdt

TR-konference 2019 - Er afholdt

Under titlen "Samspil og fælles løsninger om kerneopgaven - hvordan samarbejder vi om at gøre hinanden bedre?", blev Etf's TR-konference afholdt den 11. april 2019. En dag, med spændende oplæg og stor deltageraktivitet om samspillet og de fælles løsninger om kerneopgaven.
Foto: Alex Tran

OPLÆGSHOLDERE:

Emma Winther, tidl. centerleder Vejle Kommune, nu Videncenter for Værdig Ældrepleje

Emma Winther fortæller, hvad det har krævet af hende som leder og af hendes medarbejdere for at lykkes med kerneopgaven i samarbejde med borgeren. Hvor er udfordringerne og dilemmaerne? Det gør hun i oplægget "Perspektiver på samarbejdet om kerneopgaven".

Emma Winther har mange års erfaring som leder. Fra 1. januar 2019 skifter hun job og bliver en del af rejseholdet for Videncenter for værdig Ældrepleje. Som medlem af ledelseskommissionen, har hun været med til at kortlægge og analysere offentlig ledelse og komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke kvaliteten af offentlig ledelse i fremtiden. I 2018 udkom rapporten ’Sæt borgeren først’ med ledelseskommissionens anbefalinger'

Maja Loua Haslebo, erhvervspsykolog

Ifølge Maja Loua Haslebo bør ledere og medarbejdere se sig selv som organisatoriske medlemmer i et professionelt arbejdsfællesskab, hvor ledere leder og medarbejdere giver følgeskab. Men hvad betyder organisatorisk medlemskab og følgeskab? Hvordan har det betydning for samarbejdet om kerneopgaven? Og hvor ligger udfordringerne og dilemmaerne? Det får du bl.a. svar på i oplægget "Professionelle relationer i samarbejdet".

Maja Loua Haslebo arbejder med udvikling af ledelse, følgeskab og samarbejde gennem systemisk og anerkendende tilgange. Hun har udgivet flere bøger: ’Organisatorisk medlemskab’ og ’Anerkendende følgeskab’ m.fl.

Tina Øllgaard Bentzen, forsker på institut for Samfund og Erhverv på RUC

Vi ved, at det er vigtigt med gode relationer i samarbejdet, og at TR og FTR bidrager konstruktivt til fælles løsning af kerneopgaven. Men understøtter de styringsmæssige rammer løsningen af kerneopgaven? Tina Øllgaard Bentzen kommer i sit oplæg "Samskabt styring understøtter arbejdet med kerneopgaven" bl.a. ind på samskabt styring som metode til mere kerneopgave og mindre bureaukrati.

Tina Øllgaard Bentzen har gennem flere år forsket i tillid, styring og ledelse. Hun har skrevet ph.d. om ’Tillidsbaseret ledelse og styring’. På baggrund af hendes afhandling har Fremfærd i 2018 udgivet pjecen ’Samskabt styring – en ny vej til mere kerneopgave og mindre bureaukrati’