Hjem > Towards a client-centred, evidence-based service delivery

Towards a client-centred, evidence-based service delivery

Etf´s Forskningsfond projekt

Dansk resume

Den ældre del af befolkningen forventes at stige i de kommende år og studier viser, at hjælpemidler har potentiale til at støtte ældre borgeres aldring i deres eget hjem. De ældres brug af hjælpemidler er imidlertid præget af ambivalente følelser. På trods af at tidligere undersøgelser påpeger vigtigheden af viden om processen med at blive bruger af hjælpemidler, så er viden om den proces, ældre borgere gennemgår for at blive brugere af hjælpemidler, sparsom. Litteraturgennemgange indenfor feltet viser entydigt, at en klientcentreret tilgang er afgørende for brugerens tilfredshed med hjælpemiddelformidlingen og med hjælpemidlet i sig selv. Endvidere anbefales, at hjælpemiddelformidlingen er evidensbaseret samt forgår struktureret og systematisk. Øvrige studier viser, at modeller og instrumenter ikke anvendes systematisk inden for området. Derfor er viden om den proces, ældre borgere gennemgår for at blive brugere af hjælpemidler væsentlig i ergoterapeutisk praksis omkring formidling af hjælpemidler og der ser ud til at være behov for udvikling af en klientcentreret og evidensbaseret praksis omkring ergoterapeutisk formidling af hjælpemidler.

Læs hele resumet her

Sidst opdateret
03.07.2019