Hjem > Tove Borg, Ph.d.

Tove Borg, Ph.d.

Tove forsker inden for en psykologisk forståelsesramme og har særligt fokuseret på rehabilitering som en del af borgerens, brugerens og de pårørendes hverdag.
  • Titel på Ph.d.: Livsførelse i hverdagen under rehabilitering: Et socialpsykologisk studie
  • Sprog: Dansk
  • Udgivelsesår: 2003
  • Udgivelsessted: Århus Universitet
  • Udgiver: Center for Sundhed, Mennesker og Kultur

Tove er i dag seniorforsker på Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Hun står derudover for undervisning og vejledning på masteruddannelsen i rehabilitering på Syddansk Universitet og fungerer som bidragsyder og redaktør på forskellige lærebøger.

Hun har en videnskabsteoretisk forskninginteresse i forskellige tværfaglige paradigmer og praksisformer, der spiller en rolle på rehabiliteringsområdet, samt spørgsmål vedr. koblingen mellem teori og praksis, blandt andet den rolle teori spiller i og for praksis og praksisudvikling.

Udvalgte udgivelser:
Kristensen, H.,Borg, T. & Hounsgaard, L.: "Aspects affecting occupational therapists' reasoning when implementing research-based evidence in strok rehabilitation".Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2010.

Kristensen, H.,Borg, T. og Hounsgaard, L: "Facilitation of research-based evidence within occupational therapy in stroke rehabilitation". I British Journal of Occupational Therapy, 2010.

Borg, T.: "Viden i praksis" i Thorgaard, K., Nissen og Jensen, U. (red.): Viden, virkning og virke. Roskilde Universitetsforlag, 2010.

Se her for kontaktoplysninger.