Hjem > Tillidsrepræsentant > Meddel valg/ophør/ændringer af tillidshverv til Etf

Meddel valg/ophør/ændringer af tillidshverv til Etf

Er du blevet valgt, genvalgt eller stopper du i dit tillidshverv, så meddel det til Etf med det samme. Også, hvis dit valggrundlag ændrer sig. NB: Du kan forvente længere behandlingstid (det har også konsekvens for kursustilmeldingen), når du anmelder dig som TR i øjeblikket grundet travlhed, oktober, 2022.

Generel information

Her kan du få mere af vide om, hvorfor Etf hurtigt skal have besked om, at du er valgt, og grunden til at du skal sende en del oplysninger til Etf. Læs også om den såkaldte "TR-beskyttelse mod afskedigelse”.

Hvorfor skal Etf have besked om TR-valg

Etf skal vide, at der er valgt en FTR, TR eller TR-suppleant straks efter valget. Det skal vi, fordi:

 • Etf har pligt til at anmelde valget af dig overfor din arbejdsgiver.
 • din arbejdsgiver har en frist efter anmeldelsen til at gøre indsigelse mod valget
 • Du er ikke omfattet af den såkaldte TR-beskyttelse, før arbejdsgiver kender til valget af dig.
 • Etf skal registrere dit tillidshverv i Etf’s medlemssystem, så du kan få relevante informationer, invitationer mv.

Hvad er TR-beskyttelsen, og hvem gælder det for

Den såkaldte TR-beskyttelse skal sikre, at TR og andre tillidsvalgte kan handle og ytre sig uden, at det får ansættelsesretlige konsekvenser.

TR er ikke totalt beskyttet mod afskedigelse, men der skal meget tungtvejende grunde til at afskedige en TR. Arbejdsgiveren skal kunne bevise, at de grunde har været til stede.

I TR-reglerne står, at:
”En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager”.

Hvis en arbejdsgiver påtænker at opsige eller forflytte en TR, skal arbejdsgiver og Etf forhandle sagen.

Hvem er omfattet af TR-beskyttelsen?

 • TR
 • TR-suppleant
 • FTR og FTR-suppleant
 • AMR
 • MED-repræsentant og SU-repræsentant
 • Suppleant for MED-repræsentant eller SU-repræsentant

Når du er blevet valgt

Find dit tillidshverv nedenfor, og læs mere om hvad du skal gøre, når du er blevet valgt eller genvalgt til et tillidshverv eller som kontaktperson.

Ny- eller genvalgt som TR

Tillykke med valget som TR!

 For at Etf kan anmelde valget korrekt og hurtigst muligt, er det vigtigt:

 • At du vælger den rette betegnelse for dit TR-hverv
 • At du udfylder alle punkter i skemaet

Klik på det TR-hverv, der passer til dit valggrundlag, og udfyld alle punkter i skemaet, uanset om du er nyvalgt eller genvalgt.

Består dit valggrundlag af mange arbejdspladser, anbefaler vi, at du indhenter oplysninger om alle arbejdspladser og deres adresser, inden du udfylder skemaet.

Når Etf har fået dit udfyldte skema, vil dit tillidshverv blive anmeldt overfor arbejdsgiver og registreret i Etf’s medlemssystem. Når arbejdsgiver er orienteret om valget, er du omfattet af TR-beskyttelsen.

Ny- eller genvalgt som TR-suppleant

Tillykke med valget som TR-suppleant!

For at Etf kan anmelde valget korrekt og hurtigst muligt, er det vigtigt:

 • At du vælger den rette betegnelse for dit TR-suppleanthverv
 • At du udfylder alle punkter i skemaet

Klik på det TR-suppleanthverv, der passer til dit valggrundlag og udfyld alle punkter i skemaet, uanset om du er nyvalgt eller genvalgt.

Består dit valggrundlag af mange arbejdspladser, anbefaler vi, at du indhenter oplysninger om alle arbejdspladser og deres adresser, inden du udfylder skemaet.

Når Etf har modtaget din udfyldte skema, bliver dit tillidshverv anmeldt overfor arbejdsgiver, og registreret i Etf’s medlemssystem. Når arbejdsgiver er orienteret om valget, er du omfattet af TR-beskyttelsen.

 

Ny- eller genvalgt som FTR eller FTR-suppleant i kommuner

Tillykke med valget som FTR (fællestillidsrepræsentant) eller FTR-suppleant!

Arbejdsgiver har krav på en række oplysninger, når Etf anmelder valget overfor arbejdsgiver. Du skal derfor udfylde/beskrive alle tre punkter:

1. Oplysninger om dig

For at Etf kan anmelde valget korrekt og hurtigst muligt, er det vigtigt:

 • At du vælger den rette betegnelse for dit FTR-hverv
 • At du udfylder alle punkter i skemaet.

Klik på det FTR-hverv, der passer til dit valggrundlag og udfyld alle punkter i skemaet, uanset om du er nyvalgt eller genvalgt.

 • FTR -Du er valgt som fællestillidsrepræsentant for tillidsrepræsentanter, der kun repræsenterer ergoterapeuter.
 • FTR for flere faggrupper - Du er valgt som fællestillidsrepræsentant for tillidsrepræsentanter, der repræsenterer både ergoterapeuter og andre faggrupper - f.eks. fysioterapeuter, sygeplejersker m.fl. Eller du er valgt som fællestillidsrepræsentant for tillidsrepræsentanter fra flere faggrupper.
 • FTR-suppleant - ​Du er valgt som suppleant for fællestillidsrepræsentanten for tillidsrepræsentanter, der kun repræsenterer ergoterapeuter.
 • FTR-suppleant for flere faggrupper - Du er valgt som suppleant for fællestillidsrepræsentanten for tillidsrepræsentanter, der repræsenterer både ergoterapeuter og andre faggrupper - f.eks. fysioterapeuter, sygeplejersker m.fl. Eller du er valgt som som suppleant for fællestillidsrepræsentanten for tillidsrepræsentanter fra flere faggrupper.

2. En oversigt over samtlige TR, du er valgt for

Arbejdsgiver skal have en oversigt over samtlige TR, der har valgt dig. 

Du kan printe en skabelon, som du tager med på valgmødet. Find den nederst på denne side, under dokumenter. Udfyld oversigten med navne og arbejdspladser på alle TR, du er valgt for. Husk, at oversigten skal underskrives af alle TR, før du sender den til Etf.

Etf kan først anmelde valget overfor arbejdsgiver, når foreningen har modtaget den udfyldte og underskrevne oversigt.

3. En beskrivelse af arbejdsfordelingen mellem FTR og TR

Lav en klar beskrivelse af, hvilke opgaver FTR varetager, og hvilke opgaver TR tager sig af.

Beskrivelsen af arbejdsfordelingen mellem FTR og TR gælder også for FTR-suppleanten.  

Du kan tage udgangspunkt i Etf's skabelon med eksempler på en arbejdsfordeling mellem FTR og TR, med inspiration fra TR-aftalen, når du skal lave beskrivelsen af jeres arbejdsfordeling. Find skabelonen nederst på siden under dokumenter.

Send jeres beskrivelse af arbejdsfordelingen til Etf sammen med oversigten over TR.

Når Etf har modtaget formularen (oplysninger om dig) , oversigten over TR samt beskrivelsen af arbejdsfordelingen, vil dit tillidshverv blive anmeldt overfor arbejdsgiver, og registreret i Etf’s medlemssystem.  

 

Ny- eller genvalgt som FTR eller FTR-suppleant i regioner

Tillykke med valget som fællestillidsrepræsentant (FTR) eller FTR-suppleant!

Arbejdsgiver har krav på en række oplysninger, når Etf anmelder valget af en FTR overfor arbejdsgiver. Derfor skal du udfylde 1. oplysninger om dig og 2. en oversigt over alle TR, du er valgt for.

1. Oplysninger om dig

For at Etf kan anmelde valget korrekt og hurtigst muligt, er det vigtigt:

 • At du vælger den rette betegnelse for dit FTR-hverv
 • At du udfylder alle punkter i skemaet

Klik på det FTR-hverv, der passer til dit valggrundlag og udfyld alle punkter i skemaet, uanset om du er nyvalgt eller genvalgt.

 • FTR - Du er valgt som fællestillidsrepræsentant for tillidsrepræsentanter, der kun repræsenterer ergoterapeuter
 • FTR for flere faggrupper - Du er valgt som fællestillidsrepræsentant for tillidsrepræsentanter, der repræsenterer både ergoterapeuter og andre faggrupper, f.eks. fysioterapeuter, sygeplejersker m.fl. Eller du er valgt som fællestillidsrepræsentant for tillidsrepræsentanter fra flere faggrupper.
 • FTR-suppleant - Du er valgt som suppleant for fællestillidsrepræsentanten for tillidsrepræsentanter, der kun repræsenterer ergoterapeuter
 • FTR-suppleant for flere faggrupper - Du er valgt som suppleant for fællestillidsrepræsentanten for tillidsrepræsentanter, der repræsenterer både ergoterapeuter og andre faggrupper - f.eks. fysioterapeuter, sygeplejersker m.fl. Eller du er valgt som suppleant for en fællestillidsrepræsentant for tillidsrepræsentanter fra flere faggrupper.

2. En oversigt over samtlige TR, du er valgt for

Arbejdsgiver skal have en oversigt over alle TR, der har valgt dig.

Du kan printe en skabelon, som du tager med på valgmødet. Find den nederst på denne side under dokumenter. Udfyld oversigten med navne og arbejdspladser på alle TR, du er valgt for. Husk, at oversigten skal være underskrevet af alle TR, før du sender den til Etf.

Når Etf har modtaget dit udfyldte skema, samt oversigten over de TR, der har valgt dig, vil dit tillidshverv blive anmeldt overfor arbejdsgiver, og registreret i Etf’s medlemssystem.

3. En beskrivelse af arbejdsfordelingen mellem FTR og TR

Der er ikke krav om, at arbejdsgiver skal have en beskrivelse af, hvilke opgaver FTR tager sig af, og hvilke opgaver TR tager sig af. Men det skal aftales med arbejdsgiver, hvilke spørgsmål FTR varetager.

På det kommunale område er der krav om en beskrivelse af arbejdsfordelingen mellem FTR og TR.

Har du brug for inspiration til, hvordan I kan fordele opgaverne mellem FTR og TR, kan du måske finde inspiration i de eksempler, der er beskrevet i skabelonen for arbejdsfordelingen mellem FTR og TR på det kommunale område. Se under dokumenter nederst på siden.

Ny- eller genvalgt som FTR eller FTR-suppleant i staten

Tillykke med valget som fællestillidsrepræsentant (FTR) eller FTR-suppleant!

Arbejdsgiver har krav på en række oplysninger, når Etf anmelder valget af en FTR overfor arbejdsgiver. Derfor skal du udfylde 1. oplysninger om dig og 2. en oversigt over alle TR, du er valgt for.

1. Oplysninger om dig

For at Etf kan anmelde valget korrekt og hurtigst muligt, er det vigtigt:

 • At du vælger den rette betegnelse for dit FTR-hverv
 • At du udfylder alle punkter i skemaet

Klik på det FTR-hverv, der passer til dit valggrundlag og udfyld alle punkter i skemaet, uanset om du er nyvalgt eller genvalgt.

 • FTR - Du er valgt som fællestillidsrepræsentant for tillidsrepræsentanter, der kun repræsenterer ergoterapeuter.
 • FTR for flere faggrupper - Du er valgt som fællestillidsrepræsentant for tillidsrepræsentanter, der repræsenterer både ergoterapeuter og andre faggrupper, f.eks. fysioterapeuter, sygeplejersker m.fl. Eller du er valgt som fællestillidsrepræsentant for tillidsrepræsentanter fra flere faggrupper.
 • FTR-suppleant - Du er valgt som suppleant for fællestillidsrepræsentanten for tillidsrepræsentanter, der kun repræsenterer ergoterapeuter.
 • FTR-suppleant for flere faggrupper - Du er valgt som suppleant for fællestillidsrepræsentanten for tillidsrepræsentanter, der repræsenterer både ergoterapeuter og andre faggrupper, f.eks. fysioterapeuter, sygeplejersker m.fl. Eller du er valgt som som suppleant for fællestillidsrepræsentanten for tillidsrepræsentanter fra flere faggrupper.

2. En oversigt over samtlige TR, du er valgt for

Arbejdsgiver skal have en oversigt over alle TR, der har valgt dig.

Du kan printe en skabelon, som du tager med på valgmødet. Find den nederst på denne side under dokumenter. Udfyld oversigten med navne og arbejdspladser på alle TR, du er valgt for. Husk, at oversigten skal være underskrevet af alle TR, før du sender den til Etf.

Når Etf har modtaget dit udfyldte skema, samt oversigten over de TR, der har valgt dig, vil dit tillidshverv blive anmeldt overfor arbejdsgiver, og registreret i Etf’s medlemssystem.

3. En beskrivelse af arbejdsfordelingen mellem FTR og TR

Der er ikke krav om, at arbejdsgiver skal have en beskrivelse af, hvilke opgaver FTR tager sig af, og hvilke opgaver TR tager sig af. Men det skal aftales med arbejdsgiver, hvilke spørgsmål FTR varetager.

På det kommunale område er der krav om en beskrivelse af arbejdsfordelingen mellem FTR og TR.

Har du brug for inspiration til, hvordan I kan fordele opgaverne mellem FTR og TR, kan du måske finde inspiration i de eksempler, der er beskrevet i skabelonen for arbejdsfordelingen mellem FTR og TR på det kommunale område. Se under Doumenter nederst på siden.

Valgt som kontaktperson

Er du blevet valgt som kontaktperson, skal du meddele det til Etf, så vi kan registrere dit ”hverv” i medlemssystemet.

Valget bliver ikke anmeldt overfor arbejdsgiver. Kontaktpersoner er ikke omfattet af den såkaldte TR-beskyttelse.

Ophør som tillidsvalgt

Når du stopper som tillidsvalgt eller kontaktperson, skal Etf have besked med det samme.

Ophørt med at være FTR, TR, TR-suppleant eller kontaktperson

Tak for din indsats!

Når du afmelder dit tillidshverv, er det vigtigt, at du udfylder alle punkter.

Når du har meddelt Etf, at du er stoppet som tillidsvalgt eller kontaktperson:

 • Får din arbejdsgiver besked om, at du ikke længere er tillidsvalgt. Det gælder ikke kontaktpersoner.
 • Bliver dit tillidshverv afmeldt i Etf’s medlemssystem, og du modtager ikke længere information mv. som tillidsvalgt eller som kontaktperson.

Afmeld dit tillidshverv

Afmeld dig som kontaktperson

Sidst opdateret
27.10.2022