Hjem > Tillidsrepræsentant > TR's rolle ved ansættelser

TR's rolle ved ansættelser

Her kan du læse om din rolle som TR før, under og efter ansættelsessamtalen.
Hvorfor er det en god ide, at du sidder med i ansættelsesudvalget? Og hvilken rolle har du igennem forløbet? Du finder svarene her.

Få en plads i ansættelsesudvalg

Som TR varetager du også kommende medlemmers interesser.

Etf anbefaler derfor, at du sidder med i ansættelsesudvalg når, der skal ansættes medarbejdere på arbejdpladsen, der "hører til" TR's valggrundlag.

TR-reglerne giver dig mulighed for at deltage i ansættelsessamtaler. Reglerne fastslår, at du skal holdes orienteret om forestående ansættelser og afskedigelser. Det er ikke ensbetydende med, at du har ret til at sidde i ansættelsesudvalget.

Sidder du ikke med i ansættelsesudvalget, anbefaler Etf, at du arbejder for at få en plads i ansættelsesudvalget. Det kan du gøre enten ved at: 

 • Aftale det konkret med din leder, eller
 • Arbejde for at få aftalt retningslinjer i samarbejds-/MED-udvalget om, hvem der deltager i ansættelsesudvalg på jeres arbejdsplads

Gode grunde til, at TR bør sidde med i ansættelsesudvalget: 

 • Du skal varetage dine medlemmers og kommende ansatte medlemmers interesser
 • Du har forhandlings- og aftalekompetencen i forhold til at forhandle lønnen på plads for den medarbejder, der bliver ansat.(medarbejdere, som hører til dit valggrundlag) 

TR for flere faggrupper

Vær opmærksom på, at du ikke pr. automatik har forhandlings- og aftaleretten i forhold til medlemmer i dit valggrundlag, der er en anden faggruppe.

Har du ikke allerede aftalt med den/de pågældende medlemsorganisationer, hvilken kompetence du har i forhold til at forhandle f.eks. lønnen for deres medlemmer, skal du kontakte den pågældende medlemsorganisation.

Forarbejde inden ansættelsessamtalerne

Inden ansættelsessamtalerne 

Etf anbefaler, at ansættelsesudvalget afklarer hvilke kompetencer og ansøgerprofiler, der er brug for i stillingen

Etf opfordrer dig til at være opsøgende overfor en fyldestgørende funktionsbeskrivelse, der definerer jobindholdet og indeholder arbejdsgivers forventninger til stillingsindehaveren.

Mener du, at de forventninger er i overensstemmelse med, hvad man med rette kan forvente af en ergoterapeut med den viden eller erfaring, der efterspørges på arbejdspladsen?

Hvis det ikke er din vurdering, bør du gøre arbejdsgiver opmærksom på det. Du kan opfordre arbejdsgiver til at tilbyde ansøger/kommende ansatte den fornødne kompetenceudvikling.

Aftal ansættelsesprocedurer

Etf anbefaler, at I inden ansættelsessamtalerne aftaler nogle ansættelsesprocedurer om:

 • Hvornår og af hvem der skal offentliggøre, hvem den nye medarbejder er. Det er typisk en ledelsesopgave
 • Hvem, der taler med de ansøgere, der efterfølgende får afslag på stillingen, og hvornår de får besked. Det er en ledelsesopgave at give afslaget. 

Etf's vejledning til ansøgere

Du kan med fordel læse Etf's vejledning til ansøgere, der skal til jobsamtale under "Ansættelse", til højre på siden.

TR's forskellige roller under ansættelsessamtalen

TR's rolle i forhold til de allerede ansatte (medlemmer)
Du skal varetage de allerede ansattes interesser i forhold til at finde en ny kollega, der passer til og supplerer gruppen i forhold til bl.a. kvalifikationer og samarbejde.

Du kan medvirke til, at en evt. højere løn for den nyansatte kan skabe mulighed for at agere løftestang i forhold til de allerede ansattes løn ved kommende lønforhandlinger.

TR's rolle i forhold til den mulige kommende ansatte

Som Etf's repræsentant, skal du sikre, at gældende regler og overenskomster bliver overholdt overfor hver enkelt ansøger. 
F. eks., at arbejdsgiver o.a. ikke spørger ind til påtænkt graviditet, aktuel graviditet, helbreds- og organisationsforhold. Læs mere her

Du kan være den, der bevarer overblikket og holder hovedet koldt, da det ikke er dig, der er underlagt presset ved at være til jobsamtale. Dermed kan du bedre kan se, hvor grænserne går.

Du skal desuden være opmærksom på, at

 • Ansøger får aftalt, hvornår og til hvem ansættelsesudvalget kan tage referencer
 • Ansøger i øvrigt ikke afgiver eller aftvinges urealistiske eller urimelige løfter

Fortrolighed

Er du medlem af et ansættelsesudvalg, er det fortroligt:

 • Hvem der søger en stilling
 • Hvem I har til samtale
 • Hvem I finder bedst egnet til en ledig stilling, indtil det bliver offentliggjort

Når den kommende kollega skal ansættes

Du bør sørge for, at lønnen bliver færdigforhandlet, inden den kommende kollega tiltræder stillingen. 

Læs mere om "Hvad er din rolle i forbindelse med nyansættelser?", og "Hvilke stillinger kan du forhandle?"

Læs også mere om ansættelselsesbreve under "Ansættelse" til højre på siden.

Når kollegaen er blevet ansat

Etf anbefaler, at du og den nye kollega finder en tid i kalenderen, hvor

 • Du fortæller din nye kollega om, hvilke roller og opgave du har som TR
 • I afklarer gensidige forventninger
 • Du fortæller lidt om aktuelle TR-opgaver

Er du TR i en kommune eller region, og har brug for rådgivning og sparring, kan du kontakte en af forhandlingskonsulenterne i Etf
etf@etf.dk
88 82 62 70 og tryk 1

Er du TR i staten, og har brug for rådgivning og sparring før eller undervejs i forhandlingerne, kan du kontakte:

Juridisk konsulent Natasha Engstrøm Zibrandtsen
neh@etf.dk
53 36 49 92

Juridisk konsulent Søren Sylvan Müller
ssm@etf.dk
53 36 49 14

Sidst opdateret
06.07.2021