Hjem > Tillidsrepræsentant > TR's kompetenceudvikling

TR's kompetenceudvikling

Hvilke kurser kan Etf tilbyde TR? Hvordan får du udviklet dine kompetencer som TR? Du finder svarene her.

Klædt på til TR-hvervet

Her får du en orientering om, hvordan du bliver klædt på til TR-hvervet, og en introduktion til Etf's TR-grunduddannelse, andre kurser og uddannelsestilbud samt TR-møder.

Sådan bliver du klædt på til TR-hvervet

Etf har ingen forventning om, at du kan det hele fra starten. Men foreningen forventer, at du er indstillet på løbende at udvikle dig, som TR. 

Du udvikler dine kompetencer, når du er i stand til at omsætte viden, færdigheder og holdninger til hensigtsmæssige handlinger på arbejdspladsen. 

En læreproces, som kræver refleksion over egen praksis for at ændre praksis.

Godt fra start med TR-grunduddannelsen

På TR-grunduddannelsen får du grundlæggende viden og færdigheder i forhold til TR's funktion og opgaver.

Du bliver klædt på i forhold til bl.a. at varetage den forhandlings- og aftalekompetence, som Etf's hovedbestyrelse har uddelegeret til TR.

Med grunduddannelsen kommer du godt fra start, og får et fundament at bygge videre på. Etf anbefaler, at du gennemfører din TR-grunduddannelse hurtigst muligt efter, at du er blevet valgt. 

Andre kurser for TR

Som udgangspunkt skal du have gennemført TR-grunduddannelsen, for at kunne deltage på andre kurser for TR.

Læs mere om målgruppen, forudsætninger for deltagelse, og om kurset indhold samt hvad du kan forvente at få ud af kurset i beskrivelsen af det enkelte kursus. 

Vi har kurser for:  

 • FTR
 • TR
 • TR og AMiR
 • TR, AMiR og ledere

Flere kurser udbydes fælles med Danske Fysioterapeuter.

På kurserne får du fx. mulighed for at udvikle dig inden for områder, som f.eks. konflikthåndtering, forhandling, og kommunikation.

Du kan også tage på kursus sammen med din leder og AMiR for at få inspiration og/ arbejde med emner/projekter inden for feltet psykisk arbejdsmijø.

Læs om kurserne under 'Andre Etf-kurser for TR', længere nede på siden.    

Diplomuddannelse

Indtil udgangen af 2019, har enkelte TR og fællestillidsrepræsentanter mulighed for at gennemføre et eller flere moduler på Konventums' (tidl. FTF's) 'Diplomuddannelse i Ledelse for FTR og TR', med delvis økonomisk støtte fra Etf.

Læs mere under 'Diplomuddannelse i Ledelse for FTR og TR'.

Kontakt Etf for sparring

Du skal ikke tøve med at kontakte en Etf-politiker, en Etf-konsulent, eller din FTR,  hvis du har brug for sparring i forhold til, hvordan du skal håndtere en konkret situation.

Kom på TR-møderne

Etf anbefaler, at du deltager på TR-møderne i Etf-regi, fordi du her har mulighed for at drøfte udviklingen på din arbejdsplads, udveksle erfaringer med de andre TR, drøfte holdninger, få ny viden m.m. 

Søg viden på Etf.dk

Du kan finde information og vejledning om rigtigt meget på etf.dk . 

Læring sker ikke kun på kurser 

Læring foregår ikke kun på kurser. Det kan også være gennem sparring med en Etf-konsulent eller en TR/FTR, når I videndeler på et møde, i dialogen med din leder eller når du får nye opgaver m.m.

Etf uddanner FTR, TR og TR-suppleanter for flere faggrupper

Etf tilbyder uddannelse til:

 • FTR og FTR-suppleanter for flere faggrupper

 • TR  - alle grupper

  • TR for ergoterapeuter 
  • TR for flere faggrupper

Midlertidigt fungerende TR
Er du midlertidigt fungerende TR, fordi din TR er fraværende i en længere periode fx. på barsel eller sygemeldt, kan du deltage på TR-grunduddannelsen.

 • TR-suppleanter for flere faggrupper

Etf har delegeret forhandlings- og aftaleretten i forhold til forhandling af lokale aftaler om løn, arbejdstid og senioraftaler til TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR ikke er en ergoterapeut.

Derfor har TR-suppleanter for flere faggrupper, der har forhandlings- og aftaleretten, mulighed for at deltage på flere af Etf's kurser. 

 • TR-suppleanter med selvstændige opgaver - efter konkret vurdering

TR-suppleanter med selvstændige TR-opgaver, kan deltage på grunduddannelsen og andre kurser efter konkret vurdering.   

At have selvstændige opgaver forudsætter, at du og din TR har fordelt TR-opgaverne mellem jer. At du fungerer som "TR" i forhold til de opgaver, du har, uanset om TR er på arbejde.

Etf's TR-grunduddannelse

Med grunduddannelsen kommer du godt fra start, og får et fundament at bygge videre på. Etf anbefaler, at du gennemfører din TR-grunduddannelse hurtigst muligt efter, at du er blevet valgt

Grunduddannelsens opbygning

TR-grunduddannelsen - opbygning

Etf's TR-grunduddannelse er et forløb bestående af Modul 1, Modul 2 og Modul 3.

Tre gange om året udbyder foreningen et grunduddannelsesforløb: Forløb A, Forløb B og Forløb C.  

Pladserne, til Modul 1 og 2 samt Modul 3, bliver tildelt efter først til mølle princippet. 

Et grunduddannelsesforløb afsluttes efter ca. 1 år, hvis man gennemfører alle tre moduler i samme forløb.

Modul 1 og Modul 2 hænger sammen

Det betyder: 

 • Du følger samme hold på Modul 1 og Modul 2.

 • Din tilmelding til Modul 1, er samtidigt en tilmelding til Modul 2  - i samme grunduddannelsesforløb. 

Mellem Modul 1 og Modul 2 er der ca. 6 uger, hvor du tilbage på arbejdspladsen. Her arbejder du med en hjemmeopgave.

Aftal med din leder
Aftal med din leder, at du kan få fri til begge moduler, inden du tilmelder dig. 

Modul 3

Når du har gennemført Modul 1 og Modul 2 i et forløb, kan du tilmelde dig Modul 3. Det er sidste modul i TR-grunduddannelsen.  

Der er mellem 6 - 9 mdr. mellem Modul 2 og Modul 3, fordi du gerne må have lidt erfaring som TR, inden du tager Modul 3. 

Du kan vælge, om du vil tage Modul 3 i samme forløb, som du tog Modul 1 og 2. Eller om du vil tage Modul 3 i et andet forløb, end du startede på.

Etf anbefaler, at du gennemfører din TR-grunduddannelse hurtigst muligt efter, at du er blevet valgt.

Godt fra start med TR-grunduddannelsen

På TR-grunduddannelsen får du grundlæggende viden og færdigheder i forhold til TR's funktion og opgaver.

Du bliver klædt på i forhold til bl.a. at varetage den forhandlings- og aftalekompetence, som Etf's hovedbestyrelse har uddelegeret til TR.

Med grunduddannelsen kommer du godt fra start, og får et fundament at bygge videre på. Etf anbefaler, at du gennemfører din TR-grunduddannelse hurtigst muligt efter, at du er blevet valgt

Gennemført TR-grunduddannelsen før 2012

TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. 

Modul 1 - 'TR som nyvalgt' og Modul 2 - 'TR's mangfoldige opgaver'

Modul 1 og Modul 2 hænger sammen.

Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2. Du følges altså med de samme TR på Modul 2, som på Modul 1.

Aftal derfor med din leder, at du kan få fri til at deltage på begge moduler, inden du tilmelder dig. 

Modul 1 - TR som nyvalgt

Første modul i TR-grunduddannelsen er et 2-dages internatkursus, med overnatning betalt af Etf.

Indhold: 

 • TR's opgaver, pligter og roller
 • TR's rettigheder og vilkår
 • Introduktion til Etf som professions- og fagforening
 • Gensidige forventninger Etf og TR imellem
 • Opgavefordeling TR, konsulenter og politikere imellem
 • Det offentlige aftalesystem
 • TR's kompetenceudvikling
 • Ledelsesretten
 • TR's og TR for flere faggruppers forhandlings- og aftaleret
 • Forhandling af nyansættelser
 • Møde med Etf's regionsformænd om det lokale samarbejde

Efter kurset vil du: 

 • Have viden om, hvad det indebærer at være TR i Etf, og forhåbentligt se dig selv som Etf's repræsentant og interessevaretager på arbejdspladsen
 • Kunne varetage lønforhandling i forbindelse med nyansættelser og rådgive ansøgere
 • Kunne bruge de regler, der er aftalt for TR's og TR-suppleantens funktion og vilkår i praksis, og på sigt få forhandlet dig til så gode vilkår som muligt i TR-hvervet
 • Kunne vurdere, hvordan det kan være hensigtsmæssigt at handle i forhold til ledelsesretten
 • Kunne vurdere, hvordan du kan/skal inddrage Etf's konsulenter og/eller Etf's politikere

Modul 2 - TR's mangfoldige opgaver

Andet modul i TR-grunduddannelsen er et 3-dages internatkursus, med overnatning betalt af Etf.

Indhold:

 • Grundlæggende om overenskomsten, og hvordan den bliver til
 • Den Danske Model - historie
 • Etf i forskellige forhandlings- og interessefællesskaber
 • Bisidderrollen
 • Forhandling af lokal løn, decentrale arbejdstids- og senioraftaler
 • Basal forhandlingsteknik og strategi, herunder forberedelse, gennemførelse og afslutning af en forhandling
 • Introduktion til SU/MED-systemet
 • Snitflader og opgavefællesskab mellem TR og AMiR
 • Kommunikationens betydning
 • Hvad gør det attraktivt og udviklende at være TR?
 • Møde med Etf's landspolitikere om politikudvikling i Etf

Efter kurset vil du: 

 • Være i stand til at rådgive medlemmer i overenskomstspørgsmål samt kunne indgå lokale aftaler om løn, arbejdstid og senioraftaler i overensstemmelse med Etf's politikker
 • Være i stand til at varetage funktionen som bisidder
 • Have indblik i MED/SU-strukturen på din arbejdsplads og bliver i stand til at forberede et punkt til dagsordenen i MED/SU
 • Have indblik i Den Danske Model i et historisk perspektiv samt hvilke forhandlings- og interessefællesskaber Etf er den del af i dag
 • Have viden om, hvordan politik bliver til i Etf og hvordan TR kan være en aktiv medspiller

Du finder det aktuelle Modul 1 og Modul 2 i et forløb ved at søge på fx. "TR-grunduddannelsen - Modul 1 Forløb A 2017" i kursuskalenderen eller direkte i søgefeltet øverst på Etf.dk . Der tilmelder du dig. 

Du kan også logge dig på mit.etf.dk med NemID, og søge 'Modul 1' fx. via fritekstfeltet.

Først til mølle princip ved Modul 1 og 2

Pladserne til Modul 1 og Modul 2 bliver tildelt efter først til mølle princippet.

Er pladserne optaget, når vi modtager din tilmelding, kommer du på en venteliste. Du skal selv sørge for at tilmelde dig næste Modul 1 og 2, hvis du ikke får en plads. 

Først til mølle princip ved Modul 3

Efter Modul 1 og Modul 2, skal du videre til tredje og sidste modul i grunduddannelsen.

Du kan vælge, om du vil tage Modul 3 i samme forløb, som du tog Modul 1 og 2. Eller om du vil tage Modul 3 i et andet forløb, end du startede på.

Pladserne til Modul 3 bliver tildelt efter først til mølle princippet.  

Etf anbefaler, at du gennemfører din TR-grunduddannelse hurtigst muligt efter, at du er blevet valgt.

Modul 3 - TR som strategisk interessevaretager

Sidste modul i TR-grunduddannelsen er et 2-dages internatkursus, med overnatning betalt af Etf.

Kursets indhold:

 • Rette budskab til rette modtager
 • Netværk og networking for at fremme en sag
 • Arbejdspladsen i det store perspektiv - under indflydelse af politiske beslutninger, lovgivning, økonomi
 • Den aktuelle politiske dagsorden
 • Brug af MED/SU-systemet som vej til indflydelse
 • Det målrettede, strategiske arbejde for at fremme en sag eller sætte dagsordenen med udgangspunkt i egen case
 • Møde med Etf-politikere: erfaringer med strategisk brug af netværk

Efter kurset vil du: 

 • Have viden om, hvordan national politik, lovgivning og økonomi har indflydelse på de lokale politiske og økonomiske rammer for arbejdspladsen
 • Kunne forstå betydningen af at sælge rette budskab til rette modtager, og kunne anvende den viden målrettet i forhold til at fremme din sag
 • Kunne anvende viden om MED/SU-systemet målrettet, som en vej til at  fremme din sag
 • Kunne etablere, udbygge og anvende dit netværk målrettet i forhold til at fremme din sag
 • Kunne foretage en interessentanalyse og anvende den målrettet i forhold at fremme din sag

Du kan vælge, om du vil tage Modul 3 i samme forløb, som du tog Modul 1 og 2. Eller om du vil tage Modul 3 i et andet forløb, end du startede på.

Du finder det aktuelle Modul 3 i et forløb ved at søge på fx. "TR-grunduddannelse - Modul 3, Forløb A 2019" i kursuskalenderen eller direkte i søgefeltet øverst på Etf.dk . Der tilmelder du dig. 

Du kan også logge dig på mit.etf.dk med NemID, og søge fx. 'Modul 3' fx. via fritekstfeltet. 

Først til mølle princip

TR kan vælge at tage Modul 3 i et andet forløb, end Modul 1 og Modul 2.

Pladserne til Modul 3 bliver tildelt efter først til mølle princippet. 

Gennemført TR-grunduddannelsen før 2012

TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. 

OBS: Tre årlige forløb og tilmelding

Etf's TR-grunduddannelse er et forløb bestående af Modul 1, Modul 2 og Modul 3.

Tre gange om året udbyder foreningen et grunduddannelsesforløb: Forløb A, Forløb B og Forløb C.  

Et grunduddannelsesforløb afsluttes efter ca. 1 år, hvis man gennemfører alle tre moduler i samme forløb. 

Modul 1 og Modul 2 hænger sammen i et forløb.

Du kan vælge, om du vil tage Modul 3 i samme forløb, som du tog Modul 1 og 2. Eller om du vil tage Modul 3 i et andet forløb, end du startede på. 
Vær dog opmærksom på, at pladserne til Modul 3 ikke bliver tildelt efter først til mølle princippet, men bliver prioriteret. Læs mere under Modul 3. 

Etf anbefaler, at du gennemfører din TR-grunduddannelse hurtigst muligt efter, at du er blevet valgt.

Hvornår starter forløbene? 

Et typisk Forløb A: Modul 1 - januar og Modul 2 - marts. Modul 3 - oktober/november, i samme år.

Et typisk Forløb B: Modul 1 - juni og Modul 2 - september i samme år. Modul 3 - maj det efterfølgende år.

Et typisk Forløb C: Modul 1 - oktober og Modul 2 - november i samme år. Modul 3 - maj/juni det efterfølgende år.   

Når du har meddelt Etf, at du er blevet valgt, opfordrer vi dig til at melde dig til Modul 1 og Modul 2. 

Tilmelding

Du finder det aktuelle Modul 1, Modul 2 eller Modul 3 i et forløb ved at logge dig på mit.etf.dk med NemID, og søge fx. 'Modul 1' fx. via fritekstfeltet. 

Andre Etf-kurser for TR

Etf udbyder flere kurser og temadage for FTR og TR. Nogle af dem er målrettet TRIO'en (TR, AMiR og leder) eller er fælles for FTR, TR og AMiR.

Fælles kurser for FTR, TR, AMR, ledere og TRIO

Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter udbyder flere fælles kurser og temadage for FTR, TR, AMR og leder.

Nogle er målrettet TRIO'en (Leder, AMR og TR).

Andre er målrettet FTR, TR og AMR.  

Se kursusoversigten i højre side.

Du kan også logge dig på mit.etf.dk med NemID, og eks. søge på kursustitlen i fritekstfeltet. 

Etf tilbyder tillidsvalgte et individuelt test- og samtaleforløb, som afsluttes med en fælles kursusdag. 

Gennem forløbet får du bl.a. indblik i, hvordan du foretrækker at kommunikere og indgå i et samarbejde, som TR og interessevaretager - ud fra Jungs teori om Typelære. Igennem samtaler og i mødet med andre TR og deres præferencer, får du lejlighed til at (gen)overveje, hvordan du kan anvende den viden ind i dit bidrag til gode relationer til kolleger og ledelse.

Forløbet er for  FTR, TR og TR-suppleanter for flere faggrupper, hvor TR er fra en anden faggruppe.

Læs mere om den såkaldte JTI-profil, om hvad et forløb indebærer, datoer for forløbet i din region, samt om tilmelding ved at klikke på linket til et forløb oven for.

Tilmeldingsfrist: 28. november 2017. 

Mere om JTI - bedre kommunikation og samarbejde 

Et kursus for FTR, TR og TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe.

Har du tidligere fået udarbejdet din JTI-profil og deltaget i det individuelle samtaleforløb og den fælles kursusdag? Har du lyst til at bygge videre på det - i forhold til kommunikation og samarbejde? 

Så er Etf´s 2-dages kursus måske noget for dig?

Forudsætninger for at deltage

Du skal have gennemført TR-grunduddannelsen.

Derudover skal du tidligere have fået udarbejdet din såkaldte JTI-profil (eller MBTI-profil) og deltaget i det individuelle samtaleforløb samt den afsluttende fælles kursusdag for TR.

Hvad handler kurset om

Indhold

 • JTI-typernes forskellige mønstre - i kommunikation og samarbejde
 • JTI-samarbejdsmodellen – team tast analysis
 • Mødeledelse set i et JTI-perspektiv
 • JTI-typernes forskellige mønstre under pres
 • Dig og din typeudvikling

Efter kurset
Har du

 • Viden, så du kan opnå større resultater med din kommunikation og i samarbejdet med andre
 • Fået et øget opmærksomhed for, hvilke værdier de forskellige profiler bringer ind i samarbejdet 
 • En konkret model til brug i samarbejdet i grupper
 • Viden, så du kan rammesætte ”det gode møde” for alle 
 • Fået mere indsigt i egne reaktioner, når du er under pres, og hvordan du kan håndtere situationen
 • Fået større forståelse for din egen typeudvikling – styrker og faldgruber
 • En mere solid platform for dit fremtidige arbejde som TR
 • Fået indblik i hvordan du kan læse og håndtere situationen, når andre er under pres

Din forberedelse

Du skal orientere dig i den JTI-profil, som du fik udarbejdet, samt i hæftet "Typeforståelse", som du fik udleveret i forbindelse med forløbet 'Få din JTI-profil'.

Ca 3-4 uger før kurset får du nærmere information om, hvad du helt konkret skal forberede dig på.

Tilmelding

Du finder de aktuelle kurser i kursuskalenderen på Etf.dk.

Find kurset i kursuskalenderen

Du kan også logge dig på mit.etf.dk med NemID, og eks. søge på kursustitlen fritekstfeltet. 

Under titlen "Samspil og fælles løsninger om kerneopgaven - hvordan samarbejder vi om at gøre hinanden bedre?", blev Etf's TR-konference afholdt den 11. april 2019. En dag, med spændende oplæg og stor deltageraktivitet om samspillet og de fælles løsninger om kerneopgaven.

Du kan læse mere om konferencen her, og se oplæggene fra oplægsholderne.

Forhandling - et spadestik dybere - 2017

Et kursus for FTR, TR og TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe.

Kom et spadestik dybere inden for disciplinen forhandling.  
Bliv klogere på, hvad der kan være på spil, når forhandlingerne er vanskelige eller går i hårknude. Få inspiration til at håndtere vanskelige forhandlinger i fremtiden på Etf's 3-dages kursus.

Kurset er IKKE et lønforhandlingskursus, men handler om forhandling i bred forstand.

Forudsætninger for at deltage

Du skal have gennemført TR-grunduddannelsen, og have erfaringer fra minimum 2 forhandlinger.
Det kan være forhandlinger om løn, omstruktureringer, løn - eller andre personalepolitikker, arbejdstid, TR-vilkår o.a. 

Hvad handler kurset om

Indhold

Kursets primære fokus er:

 • Struktureret og konstruktiv forberedelse, herunder strategi
 • Den uformelle kontakt/lobbyisme
 • Psykologien i forhandlingssituationen
 • Kommunikation i vanskelige forhandlinger
 • Træning i vanskelige forhandlinger
 • Forhandlinger ml. 2 personer, mindre el. større delegationer

Vi kommer også ind på bl.a. tidens betydning, betydningen af ambitiøse udspil, vedholdenhed i en forhandling, håndtering af forskellige typer modparter og kvinder som forhandlere.

Kurset bliver tilrettelagt med korte oplæg, og masser af træning/øvelser og feedback.

Efter kurset

 • Har du viden om hvordan kommunikation og konstruktiv forberedelse samt strategi har indflydelse på forhandlingsresultatet
 • Har du viden om ”psykologien” i selve forhandlingssituationen,
 • Er du blevet mere opmærksomhed på egne samt modpartens metoder og reaktioner i de vanskelige forhandlinger,
 • Er du blevet mere opmærksomhed på betydningen af at adskille ”person og sag”,
 • Kan du nemmere håndtere vanskelige forhandlinger i fremtiden,
 • Har du udbygget dine erfaringer som forhandler – såvel i forhandling ml. 2 personer og i mindre eller større delegationer

Din forberedelse

Du vil blive kontaktet af underviserne 2-3 uger forud for kurset for at afdække dine erfaringer med forhandlinger og dit behov/ønsker til kurset.

Tilmelding

Du finder de aktuelle kurser i kursuskalenderen på Etf.dk.

Find kurset i kursuskalenderen

Du kan også logge dig på mit.etf.dk med NemID, og eks. søge på kursustitlen fritekstfeltet. 

 

Temadagen for FTR og FTR-suppleanter, er tilrettelagt som en workshop, hvor deltagerne arbejder med en (politisk) sag, der optager dem i rollen som FTR, og som de ønsker at få indflydelse på lokalt. Det kan eksempelvis handle om regionens rygepolitik eller om kommunens forebyggelsesindsat over for ældre.

Temadagen afholdes den 10. oktober 2019, med tilmeldingsfrist: 2. september 2019. 

Læs mere om temadagen og om tilmelding her.  
Ved tilmelding skal du bruge medlemsnummer eller NemID.

Netværksmødet er et nyt tiltag fra Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

Formålet med dagen er at give FTR og FTR-suppleanter et fælles forum, hvor de kan drøfte og reflektere over selvvalgte problemstillinger og dilemmaer, med ligesindede ud fra positionen som FTR.

Mødet skulle være holdt den 1. november 2018, men er blevet aflyst, fordi det har været nødvendigt at omprioritere ressourcerne i sekretariatet efter OK18-forløbet.  

Det kan være en udfordring at involvere og engagere kollegerne i en travl hverdag.

Tag på kursus og bliv klædt på til at motivere og involvere kollegerne og få skabt et attraktivt fællesskab. Et fællesskab, hvor flere får lyst til at indgå i diskussioner om udfordringer på arbejdspladsen, og spille ind med konkrete løsningsforslag til dialog med ledelsen.

Kurset er for FTR, TR og TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe.

Kurset er et 2-dages kursus fra 4. - 5. september 2019, med tilmeldingsfrist: 16. juni 2019.

Læs mere om kurset, og om tilmelding her.
Ved tilmelding skal du bruge medlemsnummer eller NemID.

Møder for TR i kommuner og regioner

Etf holder et TR-regionsmøde om foråret og et om efteråret i din Etf-region. Du kan som regel vælge mellem flere datoer. Etf anbefaler, at du så vidt muligt kommer til møderne.

Hvad handler møderne om?

Den ene del af mødet handler om emner af lokal interesse for dig og de øvrige TR i regionen. Her deltager din regionsformand også.

Den anden del af mødet handler om emner af interesse for TR i hele landet. Her deltager din regionsformand også. Afhængig af emnerne, deltager formanden, næstformanden eller konsulenter fra Etf på dele af mødet.

Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.

Emnerne bliver valgt på baggrund af, hvad der sker i samfundet og på arbejdspladserne. Det kan for eksempel være overenskomst – og aftalestof, fagpolitiske emner, emner inden for det professionsfaglige felt, arbejdsmiljø mm.

Hvem kan deltage?

 • TR og TR for flere faggrupper
 • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut

​Man skal som udgangspunkt være ansat i en kommune eller region. TR-suppleanter (kun ergoterapeuter) kan deltage, hvis TR er forhindret.

Er du TR-suppleant med selvstændige TR-opgaver, kan du deltage sammen med din TR. Skriv hvilke opgaver, du varetager i kommentarfeltet på den elektroniske tilmeldingsformular, når du tilmelder dig.

Hvornår bliver møderne holdt?

Møderne bliver typisk holdt i løbet af marts og september måneder. 

Datoerne bliver annonceret i en mail til alle TR, der har deres mailadresse registreret i Etf's medlemssystem. Det sker ca. 3 måneder, før møderne bliver holdt.

Ændrer du mailadresse, skal du rette det i Etf's medlemssystem

Når du meddeler Etf, at du er blevet valgt som TR, giver du samtidigt oplysninger om din mailadresse. Du skal samtidig tage stilling til om du ønsker at modtage det elektroniske TR-nyhedsbrev. Har du accepteret at modtage TR-nyhedsbrevet, vil du automatisk modtage det i din mailboks.

Har du ikke accepteret at modtage det elektroniske TR-nyhedsbrev, kan du tilmelde dig til højre på siden.

Skal jeg tilmelde mig mødet?

Ja, du kan kun deltage, hvis du har tilmeldt dig elektronisk.

De aktuelle TR-regionsmødedatoer bliver annonceret til højre på siden, når der er åbnet for tilmelding. Klik på den dato du ønsker at deltage, og du får mere information om program, sted, elektronisk tilmelding mv.

Når Etf har modtaget din tilmelding, får du en mail med svar om, at du har fået en plads på mødet. Er mødet overtegnet, kommer du på en venteliste eller får tilbudt en plads på en af de øvrige mødedatoer.

Du kan typisk vælge mellem 2-3 datoer om foråret og om efteråret.

Tjenestefri med løn

Et TR-regionsmøde er et internt Etf-møde. Ifølge MED-aftalen § 15 stk. 1 (§ 16 stk 1 i København og Frederiksberg) gives TR, efter ”anmodning om tjenestefri med løn”, den nødvendige tjenestefrihed for at deltage på møder for TR, som den forhandlingsberrettigede organisation arrangerer.

Har din leder brug for dokumentation, kan du printe mødebeskrivelsen ud og give den til lederen. Den finder du ved at klikke på den mødedato, hvor du ønsker at deltage til højre på siden.

Din leder har ikke krav på at få selve programmet, da mødets indhold er et Etf-internt anliggende.

Møder for TR i Staten

På statens område holder TR møder på tværs af landet. Det sker i klubregi og/eller på tværs af organisationer.

TR i Arbejdstilsynet

Ergoterapeuter og fysioterapeuter, som er ansat i Arbejdstilsynet, er organiseret i "Arbejdstilsynets Klub". Klubben er etableret i regi af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

TR fra de to organisationer udgør klubbestyrelsen og mødes regelmæssigt. Klubbestyrelsen aftaler løbende med konsulenter fra de to foreninger, hvornår TR, konsulenter og politikere evt. mødes.

Læs mere om Arbejdstilsynets Klub

På TR-møderne på det kommunale og regionale område, kan der ind imellem være emner af generel interesse for TR - uanset hvilken overenskomst man er ansat på. Er du interesseret i at deltage på et konkret møde/dele af mødet, er du velkommen til at tilmelde dig. Møder og program annonceres via mail til alle TR-grupper, og kan i øvrigt findes ved at søge på fx. TR-regionsmøde, under kurser og arrangementer på Etf.dk . 

Kontaktpersoner i Etf: 

Juridisk konsulent Lisbeth Meyer Westergaard 
53 36 49 44
lmw@etf.dk

eller

Chefkonsulent Merete Lauesen
53 36 49 34
ml@etf.dk

TR på SoSu-skolerne

Efter behov, bliver der holdt et fælles møde for TR på SoSu-skolerne fra hele landet.

Det kan være for TR kun fra Etf. Men typisk er det et fælles møde for TR fra flere organisationer fx. Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter m. fl.

Mødet kommer i stand på opfordring fra en eller flere TR på en SoSu-skole eller på opfordring fra forskellige organisationer. 

På mødet deltager konsulenter fra medlemsorganisationerne. Politikere fra organisationerne deltager ad hoc.

Almindeligvis handler første del af et fælles møde om emner af fælles interesse for alle TR og organisationer. Bagefter, mødes Etf's TR med konsulenter/politikere fra Etf om Etf-interne emner. 

Har du forslag til et eller flere temaer, det vil give mening at mødes om, er du velkommen til at kontakte: 

Juridisk konsulent Lisbeth Meyer Westergaard 
53 36 49 44
lmw@etf.dk

eller

Chefkonsulent Merete Lauesen
53 36 49 34
ml@etf.dk

På TR-møderne på det kommunale og regionale område, kan der ind imellem være emner af generel interesse for TR - uanset hvilken overenskomst man er ansat på. Er du interesseret i at deltage på et konkret møde/dele af mødet, er du velkommen til at tilmelde dig. Møder og program annonceres via mail til alle TR-grupper, og kan i øvrigt findes ved at søge på fx. TR-regionsmøde, under kurser og arrangementer på Etf.dk . 

TR på professionshøjskolerne

Ergoterapeuter ansat på Professionshøjskoler er organiseret i "Klub for Ergoterapeuter ansat ved Professionshøjskoler'. Klubben er etableret i regi af Ergoterapeutforeningen.

TR fra de forskellige professionshøjskoler udgør klubbestyrelsen og holder regelmæssige møder. Klubbestyrelsen aftaler ad hoc med konsulenter fra Etf, hvornår klubbestyrelsen, konsulenter og politikere evt. mødes.

Læs mere om Klub for Ergoterapeuter ansat ved Professionshøjskoler her

På TR-møderne på det kommunale og regionale område, kan der ind imellem være emner af generel interesse for TR - uanset hvilken overenskomst man er ansat efter. Er du interesseret i at deltage på et konkret møde/dele af mødet, er du velkommen til at tilmelde dig. Møder og program annonceres via mail til alle TR-grupper, og kan i øvrigt findes ved at søge på fx. TR-regionsmøde, under kurser og arrangementer på Etf.dk . 

Kontaktpersoner i Etf: 

Juridisk konsulent Lisbeth Meyer Westergaard 
53 36 49 44
lmw@etf.dk

eller

Chefkonsulent Merete Lauesen
53 36 49 34
ml@etf.dk

Andre kurser, uddannelser mv. for FTR og TR

TR-kurser i PKA- og DSA-regi

Temadage i DSA-regi

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse, DSA, holder forskellige temadage for TR, som måske kan have din interesse.

Det kan for eksempel handle om din rolle som TR, når du får en kollega i støttet beskæftigelse. Temadagene er gratis. DSA dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transportudgifter efter særlige regler.

Læs, hvad DSA kan tilbyde TR, under 'Min situation' på DSA's hjemmeside. 

TR-kurser i PKA-regi

Pensionskassernes Administration, PKA, holder forskellige kurser for TR.

Kurserne handler om den pensionsordning, du og dine kollegaer har i PKA. Kurserne er gratis. PKA dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transportudgifter efter særlige regler.

Læs mere om PKA's TR-kurser her 

Diplomuddannelse i Ledelse for FTR og TR

'Diplomuddannelse i ledelse for tillidsvalgte' er både generelt kvalificerende og samtidigt tonet til tillidsvalgte.
Uddannelsen er målrettet organisations- og tillidsrepræsentanter. Det vil sige bl.a. sige FTR og TR.

Den samlede uddannelse giver en solid faglig og personlig lederuddannelse, som den tillidsvalgte kan bruge indenfor rammerne af den tillidsvalgtes organisatoriske kontekst.

Etf giver enkelte af Etf’s FTR og TR mulighed for at tage et eller flere moduler på uddannelsen - indtil udgangen af 2019.

Konventum udbyder to valgmoduler, som afvikles i efteråret 2019, på VIA University College i Aarhus:  

 • Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats.
 • Økonomisk ledelse for tillidsvalgte 

Konventum er udbyder af Diplomuddannelsen/de enkelte moduler i samarbejde med Københavns Professionshøjskole - Campus Carlsberg og VIA University College i Århus. 
Konventum er den nye udbyder, som følge af fusionen mellem FTF og LO 1. januar 2019. 

Ansøgningsfrist til begge moduler:  1. maj 2019

Læs mere om:

I beskrivelsen af det enkelte modul, kan du læse mere om:   

 • datoer
 • målgruppe
 • formelle krav for optag
 • delvis økonomisk støtte fra Etf
 • udgifter i forbindelse med studiet
 • hvad du skal være opmærksom på, inden du ansøger
 • ansøgningen, du skal sende til Etf
 • hvornår, du får svar på om du er blandt de ansøgere, der får tilsagn om at de kan tilmelde sig med økonomisk støtte fra Etf 
 • m.m.

Diplomuddannelse i Ledelse for FTR og TR, er en kompetencegivende uddannelse på i alt 60 ECTS points. 

Konventums folder om Diplomuddannelse for FTR og TR for 2019 - 2020. 

Har du spørgsmål til optagelse på studiet eller om modulets indhold, kontakt:

Anne Gramstrup Agger på VIA, 

agra@via.dk 

87551943

Har du spørgsmål til Etf om ansøgningen, den økonomiske støtte, vilkår eller andet: 

Kontakt Chefkonsulent Merete Lauesen

ml@etf.dk 

5336 4934 

AC's TR-overbygningskurser i 2020

Akademikerne (AC) holder TR-overbygningskurser, som henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer.

Da Etf skifter hovedorganisation til AC den 1. januar 2020, åbner det mulighed for at Etf's tillidsvalgte kan benytte sig af dem.  

I 2020, har Styregruppen for TR-området besluttet at tilbyde tillidsvalgte i staten, og FTR samt FTR-suppleanter på KL's og RLTN's område, en mulighed for at tilmelde sig et eller flere TR-overbygningskurser i 2020:  

Læs mere om det enkelte overbygningskursus, prioritering, tilmelding og meget mere ved at klikke på kurset:

 • Hvad betyder budgetterne for TR's arbejde?
 • Offentlig ansættelsesret med fokus på forvaltningsretten
 • Personlig Power
 • Socialt og organisatorisk arbejdsmiljø - nye perspektiver på viden og praksis – FORÅR
 • Socialt og organisatorisk arbejdsmiljø - nye perspektiver på viden og praksis – EFTERÅR
 • TR's rolle i digitale forandringer

AC's overbygningskurser bliver holdt på forskellige kursussteder i trekantområdet.

Tilmeldingsfrist 24. oktober 2019 kl. 12

Du tilmelder dig kurset gennem Etf. Tilmeldingsfristen, til samtlige kurser i 2020, er 24. oktober kl. 12 til Etf.

Du skal have gennemført Etf's TR-grunduddannelse. 

Opfylder du forudsætningerne for at deltage, godkender Etf din tilmelding og sender den videre til AC.

Har du tilmeldt dig flere overbygningskurser, skal du angive din prioritering af kurserne i forbindelse med din tilmelding. Det er ikke sikkert du kan få alle de kurser, du har tilmeldt dig.

Inden du tilmelder dig, er det vigtigt, at du ved, om du kan få tjenestefri med løn for at kunne deltage på kurset.

Etf sørger for at godkendte tilmeldinger kommer videre til AC inden 15. november 2019, som er AC's tilmeldingsfrist. 

Prioritering 

Modtager Etf flere tilmeldinger end den økonomiske ramme tillader, prioriterer Styregruppen for TR-området tilmeldingerne. 

FTR prioriteres før FTR-suppleanter.

Dernæst prioriteres tilmeldingerne ud fra en samlet vurdering og på baggrund af: 

 • Begrundelse/motivation for ansøgning
 • Andre AC-kolleger på arbejdspladsen tilmeldt? 
 • Antal AC-kurser, den tillidsvalgte har tilmeldt sig?
 • Afspejler medlemssammensætningen i Etf

 

SU-kurser for TR i staten

Som nyt medlem af samarbejdesudvalget (SU) på en statslig arbejdsplads, kan du tilmelde dig 'SU med succes'. Kurset er designet til nye medlemmer og udbydes af Samarbejdssekretariatet.

Læs mere om kurset og find de førstkommende datoer her

Samarbejdssekretariatet afholder også temakurser, som bliver designet til den situation, jeres SU står i. 

Læs mere her

Samarbejdssekretariatet er et rådgivningsorgan for de statslige samarbejdsudvalg, som hjælper både ledelse og medarbejderrepræsentanter og tilbyder rådgivning, vejledning, mægling og kurser. Sekretariatet er altid partsneutral.

Har du forslag til TR-kurser eller andre tiltag på TR-området, så send en mail til chefkonsulent Merete Lauesen: 
ml@etf.dk

Sidst opdateret
14.10.2020