Hjem > Tillidsrepræsentant > Rollen som TR-suppleant

Rollen som TR-suppleant

Introduktion til TR-suppleantens opgaver, rettigheder og vilkår. Kom godt fra start i dit nye hverv.
Etf har uddelegeret forhandlings- og aftaleretten til TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut. Hvad indebærer det? Hvad gælder for andre TR-suppleanter? Læs mere om suppleanters opgaver, rettigheder og vilkår nedenfor.

TR-suppleantens rolle og opgaver

Du og din TR er valgt til at varetage medlemmernes interesser på arbejdspladsen. I er Etf's repræsentanter på medlemmernes arbejdsplads, og handler med udgangspunkt i de politiske beslutninger, som foreningens hovedbestyrelse træffer. 

Ifølge TR-reglerne, har en TR-suppleant først TR-opgaver og pligter, når TR er fraværende. TR-suppleanten bliver da midlertidigt fungerede TR.

Læs om 'Suppleantens rolle og opgave i TR's fravær' længere nede på denne side.

Læs om muligheden for at dele opgaverne mellem TR og TR-suppleant under 'Samarbejde mellem TR og TR-suppleant'  længere nede på denne side. 

TR-suppleant for flere faggrupper

Når din TR er ergoterapeut

Er din TR ergoterapeut, har du kun TR-opgaver i TR's fravær.

Læs om 'Suppleantens rolle og opgaver i TR's fravær'  og muligheden for at dele opgaverne mellem TR og TR-suppleant under 'Samarbejde mellem TR og TR-suppleant'  længere nede på siden.

Når din TR ikke er ergoterapeut

Du skal være opmærksom på, at Etf har delegeret forhandlings- og aftalekompetencen til dig, når din TR ikke er ergoterapeut. 

Du har dermed retten til at indgå lokale aftaler om løn, arbejdstid og senioraftaler/-ordninger for de ergoterapeuter, du repræsenterer. Som udgangspunkt tager din TR sig af alle andre TR-opgaver. 

Det gælder fra den dag, du er valgt. Derfor skal du hurtigt klædes på til at varetage forhandlings- og aftaleretten. Du skal vide, hvad det indebærer, hvad du må og kan, og hvad du skal være opmærksom på, du ikke må. 

Kom godt fra start på TR-grunduddannelsen
Med velkomstmailen fra Etf får nye TR-suppleanter for flere faggrupper en invitation til de førstkommende to moduler i TR-grunduddannelsen. 

Med grunduddannelsen kommer du godt fra start og får et fundament at bygge videre på. Husk at aftale med din leder, at du kan få tjenestefri med løn til at deltage på begge moduler, inden du tilmelder dig. 

Modul 3, som er sidste del af TR-grunduddannelsen, kan du tilmelde dig efter Modul 1 og 2.

TR-kurser og -møder for dig
Etf tilbyder dig samme mulighed for at deltage i kurser og møder, som Etf udbyder til TR. Læs mere her.

Hold dig orienteret
Ergoterapeutforeningen anbefaler, at du orienterer dig på etf.dk og på etf.dk/tillidsrepræsentant, så du har en idé om, hvor du der kan hente viden, vejledninger, aftaler, inspiration m.v. 

Suppleantens rolle og opgaver i TR's fravær

I TR's fravær bliver du midlertidigt fungerende TR og overtager TR's pligter, opgaver og ansvar.

Fravær af få dages varighed betyder normalt ikke, at du skal overtage igangværende opgaver fra TR. Det vil altid være en konkret vurdering af situationen på arbejdspladsen, opgaven og hvor længe, TR er fraværende.

Du kan have brug for at aftale med TR hvilke opgaver, du eventuelt midlertidigt skal tage dig af. Er det noget du skal være særligt opmærksom på?

Du kan finde svar på rigtig mange spørgsmål på etf.dk under fx. Løn og arbejdsliv. Brug søgefunktionen øverst på siden, hvis du ikke kan finde det, du ønsker svar på. 

Bliver du kontaktet af et medlem eller af arbejdsgiver om en akut personsag, kan du altid ringe til en af Etf's forhandlingskonsulenter for rådgivning eller sparring. 

8882 6270 mellem kl. 10-15.  

Ved TR's længerevarende fravær
Er TR fraværende i længere tid (barsel, sygdomsforløb mv), overtager du alle TR's pligter, opgaver og ansvar.

Inden TR går på fx. barsel, har du måske brug for at vide:

 • Hvilke opgaver er i gang, og hvad ledelsen og/eller kollegerne aktuelt har fokus på
 • Hvilke rammer og vilkår din TR har i forhold til at varetage funktionen som TR
 • Hvilke lokale aftaler, der er indgået for ergoterapeuter og/eller for andre på arbejdspladsen, som du er TR for. For eksempel lokale aftaler om løn, arbejdstid mv.
 • Anden viden af betydning for at varetage TR-hvervet

Når TR er længerevarende fraværende, tilbyder Etf dig mulighed for at tage TR-grunduddannelsen, så du kan blive klædt på i forhold til at varetage hvervet som TR.

Besøg Etf.dk/tillids-repraesentant , hvor du finder viden, TR-aftaler, vejledninger m.m. som knytter sig til TR-hvervet fx.:  

 • Rollen som TR, herunder TR's opgaver, pligter og ansvar, Rådgivning og sparring med Etf's konsulenter eller politikere mv.  
 • TR's kompetenceudvikling  - Etf tilbud til dig som TR i form af uddannelse, kurser og møder mv.
 • Orienter dig om Etf's politik m.m. under menupunktet 'Ergoterapi og Politik'.  
 • Under menupunktet 'Løn og arbejdsliv', finder du svar på rigtigt mange spørgsmål i relation til løn, ansættelse og arbejdsliv.

Samarbejde mellem TR og TR-suppleant

Etf anbefaler, at du og din TR får talt om jeres gensidige forventninger til samarbejdet i det daglige, hurtigt efter valget. I kan finde inspiration i pjecen "Tillidsrepræsentant i Etf - afklarede forventninger".

Selvom TR-suppleanten (ifølge TR-reglerne) først har TR-opgaver, pligter og ansvar i TR's fravær, vil det være en fordel for jer begge at have en løbende dialog med hinanden om det, der sker på arbejdspladsen.

Dele opgaver mellem TR og TR-suppleant?

På nogle arbejdspladser er der tradition for, at TR og TR-suppleanten deler opgaverne mellem sig. Det gælder især hvis man arbejder på hver sin geografisk adskilte arbejdsplads.

Etf anbefaler, at TR og TR-suppleanten kun deler opgaverne mellem sig, hvis ledelsen er indstillet på det at give suppleanten vilkår til at varetage opgaverne, og f.eks. tid og mulighed for at deltage på Etf's TR-grunduddannelse, TR-møder mv.

Repræsenterer du/I flere arbejdspladser?

Det er altid vigtigt at prioritere dialogen med medlemmerne i valggrundlaget. 

Når du repræsenterer flere arbejdspladser, er det vanskeligt at have føling med situationen, og hvordan dine kolleger har det, hvis I ikke holder hinanden orienteret.

Det er også vigtigt, at I ind imellem mødes for at tale om det, der optager jer, og hvad gruppen ønsker, at TR skal prioritere at arbejde med i hverdagen. 

Viden, information og nyheder på etf.dk

Find svar på spørgsmål på etf.dk

Prøv at finde svar på dit spørgsmål på etf.dk.  

Under menupunktet 'Løn og arbejdsliv', finder du svar på spørgsmål om løn, ansættelse, opsigelser, og arbejdsliv.

På Etf.dk/tillids-repraesentant finder du viden, vejledninger, materialer og kurser til TR fx.: 

Under menupunktet 'Ergoterapi og Politik', finder du information og viden om faget ergoterapi, uddannelsen, politik og lovgivning. Her finder du også Etf's politikker, Etf's høringssvar til politikere, ministerier m.fl., gode argumenter for ergoterapi og meget andet i relation til professionen.

Nyheder fra Etf

På etf.dk/ tillids-repraesentant finder du nyheder for TR. Etf udsender med jævne mellemrum et TR-nyhedsbrev samt Etf-information til TR via deres mailadresser.

Ønsker du at modtage andre nyhedsbreve fra Etf, tilmeld dig her.

Dine vilkår som TR-suppleant

Som TR-suppleant er du altid omfattet af TR-beskyttelsen. Først i TR's fravær har du øvrige rettigheder og vilkår.

Grundlæggende om vilkår og rettigheder

Ifølge TR-reglerne er TR-suppleanter altid omfattet af TR-beskyttelsen. Derudover har suppleanten først TR's vilkår og rettigheder, når suppleanten bliver midlertidigt fungerende TR.

Selv om du ikke har ret til f.eks. den fornødne tid, kan du og din leder måske alligevel blive enige om, at TR og du får mulighed for at mødes om forhold, der har indflydelse på ergoterapeuternes arbejdsforhold mv. 

Det er særligt vigtigt, hvis du og TR arbejder på forskellige arbejdspladser.  

Midlertidigt fungerende TR

I TR's fravær bliver du midlertidigt fungerende TR og har samme vilkår og rettigheder som din TR.  

Altid TR-beskyttelse

Som TR-suppleant er du omfattet af TR-beskyttelsen, uanset om du midlertidigt fungerer som TR eller ej.

Den såkaldte TR-beskyttelse skal sikre, at du kan udøve dit hverv uden at frygte at blive afskediget.

TR-beskyttelsen betyder, at en tillidsvalgt kun kan afskediges, når arbejdsgiver kan begrunde det med tvingende årsager. Der er den almindelig opfattelse, at der ”skal meget til“, før der er tale om tvingende årsager.

Kontakt straks Etf, hvis du bliver indkaldt til tjenstlig samtale, får en påtænkt opsigelse eller bliver bortvist på 

8882 6270

Registrer din tid, hvis du har TR-opgaver

Har du faste TR-opgaver som TR-suppleant, eller er du midlertidigt fungerende TR, anbefaler Etf, at du registrerer den tid, du bruger på TR-opgaver.

Skriv hver gang du har en TR-opgave:

 • Hvad er opgaven?
 • Hvornår udførte du den?
 • Hvor meget tid har du brugt på den?

Registreringen kan du blandt andet bruge til en snak/forhandling med din leder om dine vilkår for TR-suppleant hvervet, eller de opgaver du varetager i stedet for TR.

Hvilke opgaver skal der eksempelvis være tid til:

 • MED- møder inkl. forberedelse og opfølgning
 • Dialog og møde med kollegerne – også ved geografisk adskilte arbejdspladser
 • Personsager – akut og løbende
 • Holde dig ajour med ny viden og hvad der foregår på arbejdspladsen, herunder orientering om ansættelse og afskedigelse
 • Forhandlinger om f.eks. løn, arbejdstid mm. inkl. Forberedelse og opfølgning
 • Forhandling af tillæg
 • Dialog og samarbejde/møder med leder og AMiR
 • Sparring, kurser og møder i Etf

Ifølge TR-reglerne skal du have den nødvendige og tilstrækkelige tid til TR-arbejdet, når du fungerer som TR.

Sidst opdateret
17.12.2019