Hjem > Tilfredshed med Tekniske Hjælpemidler - en undersøgelse af langtidsoverlevende patienter med motoriske følger af apopleksi

Tilfredshed med Tekniske Hjælpemidler - en undersøgelse af langtidsoverlevende patienter med motoriske følger af apopleksi

Et follow-up studie, foretaget blandt 76 patienter med motoriske følger efter apopleksi, 3-5 år efter primær rehabilitering.

Undersøgelsen viste, at 93% af patienterne havde hjælpemidler, 84% af hjælpemidlerne blev anvendt regelsmæssigt, og størstedelen af patienterne var tilfredse med deres hjælpemidler. Det enkelte aspekt flest var utilfredse med var Opfølgning, hvor 38% af patienterne ikke var tilfredse. De ældste patienter var mest tilfredse. Derudover viste undersøgelsen kun antydningvist, hvad der kan have betydning for patienternes tilfredshed.  Afhandlingen kan købes på Københavns Universitet, Institut for Folkesundhed, kontaktperson Åse Gudmann.

Sidst opdateret
27.10.2014