Hjem > Test of playfulness (Top)

Test of playfulness (Top)

Test of Playfulness (TOP) anvendes til at teste børn i forbindelse med deres leg. TOP tester hvilken intensitet eller færdigheder barnet leger med.

Ofte testes børnene samtidigt med Test of Environmental Supportiveness (ToeS), hvor der er fokus på hvordan omgivelserne påvirker barnets leg

Formål

 • At afdække hvordan barnet indgår i leg, der vil være fokus på barnets færdigheder.
 • At få et grundlag for sammen med barnet, forældre og pædagoger at tilrettelægge og tilpasse barnets leg, så barnets muligheder for deltagelse og engagement i leg fremmes

Fremgangsmåde

 • Interview med barn, forældre og evt. pædagoger
 • Barnet observeres i det naturlige miljø
 • Opgørelse af data
 • Analyse
 • Skriftlig dokumentation (journalnotat, rapport)
 • Formidling til barn, forældre og samarbejdspartnere

Undersøgelsen danner evt. grundlag for et videre ergoterapeutisk behandlingsforløb.

Målgruppe

Børn i alderen 6 mdr. – 18 år, der viser vanskeligheder i forbindelse med leg.

Hyppighed

Testen udføres typisk i forbindelse med et behandlingsforløb og kan laves både før forløbet påbegyndes og ved afslutningen.

Ressourcer

Observation: 2 x ½ time
Opgørelse og analyse: 1-1½ time
Dokumentation: ½ time
Tilbagemelding: 1-1½ time

Referencer

 • Rigby, Patricia; Gaik, Sandy: Stability of Playfulness Across Environmental Settings. A Pilot Study. 2007; 27; 1; 27-43
 • Saunders, I. et al. The Relationship Between Playfulness and Coping in Preschool Children: A Pilot Study. American Journal of Occupational Therapy, 1999; 53, 2; 221-226
 • Muys, V., Rodger, S. and Bundy, A. C. Assessment of playfulness in children with autistic disorder: A comparison of the children's playfulness scale and the test of playfulness. OTJR: Occupation, Participation and Health 2006, 26, 4: 159-170.
 • Cameron, D., Leslie, M. et al. The Clinical Utility of the Test of Playfulness. Canadian Journal of Occupational Therapy April 2001 68: 104-111
Sidst opdateret
20.02.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser