Hjem > Test of Environmental Supportiveness (ToeS)

Test of Environmental Supportiveness (ToeS)

Test of Environmental Supportiveness (ToeS) anvendes til at teste børn i forbindelse med deres leg. Toes tester i hvilket omfang omgivelserne har indflydelse på legen.

Ofte testes børnene samtidigt med Test of Playfulness (TOP), hvor der er fokus på, hvordan barnet indgår i legen.

Formål

  • At afdække hvordan barnet indgår i legen, og omgivelsernes indflydelse på legen
  • At få et grundlag for sammen med barnet, forældre og pædagoger at tilrettelægge og tilpasse barnets leg og legemiljø, så barnets muligheder for deltagelse og engagement i leg fremmes

Fremgangsmåde

  • Interview med barn, forældre og evt. pædagoger
  • ToeS gennemføres og barnet observeres i det naturlige miljø
  • Opgørelse af data
  • Analyse
  • Skriftlig dokumentation (journalnotat, rapport)
  • Formidling til barn, forældre og samarbejdspartnere

Undersøgelsen danner evt. grundlag for et videre ergoterapeutisk behandlingsforløb.

Målgruppe

Børn i alderen 6 mdr. – 18 år, der viser vanskeligheder i forhold til at lege.

Hyppighed

Testene udføres typisk i forbindelse med et behandlingsforløb og kan laves både før forløbet påbegyndes og ved afslutningen.

Ressourcer

Observation: 2 x ½ time
Opgørelse og analyse: 1-1½ time
Dokumentation: ½ time
Tilbagemelding: 1-1½ time

Referencer

  • Rigby, Patricia; Gaik, Sandy: Stability of Playfulness Across Environmental Settings. A Pilot Study. 2007, Vol. 27, No. 1, Pages 27-43
  • Anita C. Bundy; Katrina Waugh; Jennie Brentnall. Developing Assessments That Account for the Role of the Environment: An Example Using the Test of Playfulness and Test of Environmental Supportiveness. OTJR: Occupation, Participation and Health, 2009; 29; 3: 135-143
Sidst opdateret
20.02.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser