Hjem > Synskonsulent til hjernerystelsesområdet til Center for Specialundervisning for Voksne

Synskonsulent til hjernerystelsesområdet til Center for Specialundervisning for Voksne

Genopslag - Center for Specialundervisning for Voksne, CSV, har fået mulighed for at udvide synsfaggruppen med ansættelse af en synskonsulent på fuld tid fra 1. juni 2021 eller snarest muligt, da vi har en øget tilgang af borgere med hjernerystelse, som har synsvanskeligheder som følge heraf.

I stillingen vil du derfor primært arbejde med borgere, der har synsvanskeligheder som følge af hjernerystelse/Post Commotionelt Syndrom (PCS). Borgerne i denne gruppe er hyppigst voksne mellem 18 og 60 år.

Synstilbuddet leveres under lov om specialundervisning for voksne og har til formål at afhjælpe eller begrænse de vanskeligheder i hverdagen, der kan være varige synsvanskeligheder efter PCS. Indsatsen vil primært foregå en-til-en med borgeren, men der er også mulighed for at inddrage pårørende.

Du kommer til at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med PCS-faggruppen og hørefaggruppen på CSV.

Du vil blive en del af en faggruppe på p.t. 11 medarbejdere, der – ud over dig – består af neurooptometrist, svagsynsoptiker, børne- og voksensynskonsulentfunktion samt IKT- konsulenter. 

Dine opgaver

I stillingen som synskonsulent vil du skulle varetage følgende opgaver

 • Udredning af borgers behov for specialundervisning ud fra ICF-modellen
 • Udredning af synets samarbejde med andre sanser (vestibulære, proprioceptive, taktile), der kan have en betydning for borgers aktivitetsproblematikker i dagligdagen
 • Undervisning i synskompenserende strategier (læsning, mobility og ADL) samt i anvendelse af synshjælpemidler, IT og belysning. CSV tilbyder ikke genoptræning, men i undervisningen kan indgå øvelser til at mindske overbelastning af synet
 • Vejledning af borger i ansøgning om hjælpemidler til bevilligende myndigheder i kommunerne samt afprøvning heraf
 • At sikre borgernes retssikkerhed gennem dokumentation i form af udredninger, undervisningsplaner, evalueringer og indstilling til hjælpemidler
 • At bidrage til at udvikle CSV’s tilbud til borgere med synsvanskeligheder som følge af PCS
 • At indgå i tværfaglige samarbejder internt og eksternt

Vi tilbyder

 • Et job på en spændende og alsidig arbejdsplads med dygtige og højt specialiserede medarbejdere i et tværfagligt hus, der brænder for at skabe gode liv for – og sammen med – borgere med funktionsnedsættelser
 • Udfordrende arbejdsopgaver med rig mulighed for at præge den faglige udvikling og tilbuddets udformning på CSV
 • At blive en del af en dedikeret og kompetent faggruppe, hvor der er plads til de forskellige fagligheder og vinkler på arbejdet
 • Faglig sparring og samarbejde, som vigtige elementer i hverdagen og arbejder med supervision og følordning efter behov
 • Et godt arbejdsmiljø med gode fysiske rammer og muligheder for faglig udvikling
 • Et teamsamarbejde, der er kendetegnet ved stort engagement, hjælpsomhed og godt humør

Dine kompetencer

 • Du kan være uddannet synskonsulent eller have erfaring på synsområdet
 • Du kan have en anden sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse på minimum bachelorniveau (f.eks. ergoterapeut, fysioterapeut, specialpædagog) og være interesseret i at uddanne dig som synskonsulent
 • Du kan have erfaring inden for rehabilitering af syn og/eller sanser efter hjernerystelse eller andre neurologiske skader

Vi forventer, at du

 • Kan arbejde selvstændigt og er god til at strukturere og planlægge din tid
 • Er rummelig, empatisk og kan agere med et åbent og positivt menneskesyn
 • Har lyst til at arbejde rehabiliterende i samarbejde med borgeren
 • Kan beskrive borgers vanskeligheder og behov på en overskuelig og letforståelig måde
 • Har lyst til faglig sparring og udvikling
 • Har overblik og gode samarbejdsevner, hvor fleksibilitet og hjælpsomhed er i højsædet
 • Er glad, initiativrig og engageret i dine medmennesker og i hverdagen

Din primære arbejdsplads bliver i Brønshøj.

Kørekort er praktisk, men er ikke et krav. CSV stiller cykler, elcykler og i mindre omfang biler til rådighed.

Om CSV

CSV har en samlet normering på ca. 65 lærerstillinger, der i samarbejde med ledelse og faggruppelærere udgør det pædagogiske tilbud i Københavns Kommune til voksne med hørevanskeligheder, sprog- og talevanskeligheder, erhvervet hjerneskade, synsvanskeligheder, psykiske vanskeligheder og psykisk udviklingshæmning. CSV tilbyder desuden Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til afdelingsleder Marie Louise Kamp Gonzalez på 8256 1070 eller på 2464 7349.

Vi forventer at afholde samtaler onsdag den 19. maj 2021.