Hjem > Susanne Reindahl Rasmussen, ph.d

Susanne Reindahl Rasmussen, ph.d

Susanne Reindahl Rasmussen forsker i sundhed med fokus på sundhedsøkonomiske konsekvenser af indsatser og ved evalueringer af sundhedsvæsnet.

Susanne Reindahl Rasmussen har skrevet en Ph.d. om livsstilssundhedsomkostninger ved rygning og rygestop. Hun er i dag ansat ved KORA – Det Nationale Institut for Kommmuners og Regioners Analyse og Forskning.

Susannes forskning er centreret omkring sundhedsøkonomiske konsekvenser af indsatser. Eksempelvis undersøger hun sundhedsomkostningerne ved forebyggende helbredsundersøgelser og -samtaler. Hun arbejder derudover med en bred vifte af opgaver, hvor forebyggelse, genoptræning og rehabilitering er omdrejningspunktet. Hun har fx kortlagt de redskaber, som kommunerne har gode erfaringer med at anvende ved rehabilitering af ældre.

Hun har leveret konklusioner til en evidensrapport om rehabilitering af ældre med nedsat funktionsevne. Derudover har hun evalueret en kommunal akutafdeling, et partnerskab med hjerterehabilitering og forsøg med hjertestartere. I sin ph.d.-afhandling har Susanne beregnet de sundhedsøkonomiske omkostninger ved tobaksrygning set i et livsperspektiv.

Metodisk anvender Susanne sundhedsøkonomiske omkostningsanalyser, registerforskning, CEA/CBU, kvantitative analyser og systematiske udredninger.

Om Susannes Ph.d.:
Ph.d titel: The lifetime costs of smoking and smoking cessation
Sprog: Engelsk
Vejledere: Thorkild Sørensen, Jes Søgaard , og Eva Prescott
Udgivelsesår: 2005
Udgiver: DSI Danish Institute for Health Services Research & Danish Epidemiology Science Centre, at the Institute of Preventive Medicine. Københavns Universitet.
Vidensområder: Sundhed, Økonomi og administration

Kort om afhandlingen:
For første gang i Danmark er der i denne ph.d.-afhandling, som er skrevet på engelsk, brugt en dynamisk livstidsmetode til at beregne sundhedsrelaterede omkostninger ved en bestemt livsstilsfaktor – her rygning. I afhandlingen er der således beregnet livstidssundhedsomkostninger for rygning og rygeophør.

Rygning er dyrt for sundhedsvæsenet som følge af større behandlingsbehov. For en 35-årig mand, som ryger moderat er livstidssundhedsomkostningerne mere end 50% højere end for en 35-årig mand, som holder op med at ryge.

Der er således en forskel på mere end 56.000 kroner mellem en 35-årig mand, som ryger moderat, og en, som ophører med at ryge som 35-årig. Tilsvarende er der en forskel på mere end 90.000 kroner for kvinder.

I beregningerne indgår omkostninger til hospitalsindlæggelser, ambulant behandling, skadestuebesøg, konsultationer hos alment praktiserende læger og fysioterapeuter samt medicinforbrug.
 

Rapporten kan læses her.

Du kan se Susannes publikationer og kontaktoplysninger her