Hjem > Subarachnoid hemorrhage in Denmark: Risk and prognosis.

Subarachnoid hemorrhage in Denmark: Risk and prognosis.

Afhandlingen er baseret på tre studier, der omhandler danskere, som diagnosticeres med en subaraknoidal blødning (SAH) i årene 1983-2012.

Resumé

Afhandlingen er baseret på tre studier, der omhandler danskere, som diagnosticeres med en subaraknoidal blødning (SAH) i årene 1983-2012. Det første studie blev designet som et nationalt registerstudie, hvis formål var at undersøge udviklingen af incidens og dødelighed af SAH over en 30 årig periode. Det andet og tredje studie blev designet som historiske kohortestudier, hvor data stammede dels fra nationale registre og dels fra en lokal klinisk database, der indeholder individuelle funktionsscoringer i forbindelse med rehabiliterings-forløb på Regionshospitalet Hammel Neurocenter - Universitetsklinik for Neurorehabilitering. Formålet med det andet studie var at sammenligne funktionsniveau målt ved hjælp af Functional Independence Measure (FIM) mellem en alders-matchet gruppe af patienter med SAH og patienter med intracerebral blødning (ICH) eller akut iskæmisk apopleksi (AIS) efter rehabilitering. Det primære formål med det tredje studie var at undersøge sammenhængen mellem en aneurismes placering i hjernen og grad af funktionsniveau efter rehabilitering.

I den 30 årige opfølgningsperiode blev der observeret en stigning i incidensen af SAH på 25%. Stigningen var relativt højere for mænd end for kvinder. I perioden steg medianalderen for skadestidspunkt næsten et årti for både kvinder og mænd, og i samme periode faldt 30-dags, et- og femårs dødeligheden generelt med 50%. Det andet studie viste, at patienter med SAH blev henvist til rehabilitering med et signifikant lavere funktions-niveau sammenlignet med patienter med ICH eller AIS. Patienter med SAH blev ligeledes udskrevet med signifikant lavere funktionsniveau, men opnåede til gengæld signifikant større ændringer i funktionsniveau under rehabilitering sammenlignet med patienter med ICH eller AIS. Efter justering for mulige konfoundere viste regressionsanalysen, at patienter med SAH havde signifikant højere odds for at opnå selvstændighed i seks af de 18 items i FIM i forhold til patienter med ICH eller AIS. Det tredje studie viste, at der ikke var sammenhæng mellem aneurismens placering i hjernen og funktionsniveau ved udskrivelse fra rehabilitering.

Den stigende udvikling i incidensen af SAH er bekymrende og henleder opmærksomheden på et behov for øget forståelse og opsporing af risikofaktorer samt vedvarende forebyggende strategier på individuelt såvel som befolkningsniveau. For yderligere at reducere dødeligheden af SAH anbefales udvikling af de eksisterende operationsmetoder og behandlingsstrategier samt interventioner til forebyggelse af risikofaktorer. Det andet studie viser, at uanset diagnose profiterer patienterne af rehabilitering, hvilket understøtter den nuværende organisering af og strategi for rehabilitering. Ydermere foreslås brugen af en opgørelse af funktionsniveau på item-niveau som mere kliniske relevant end en total- eller del-scoring, idet der herved opnås mulighed for at målrette rehabiliteringen mod de enkelte funktioner. Imidlertid er yderligere forskning påkrævet for at opnå øget viden om rehabiliteringseffekt, samt hvilken fremgang i funktionsevne, inklusiv avancerede funktionelle, kognitive og sociale færdigheder, der kan opnås på sigt. På trods af, at der ikke kunne påvises en sammenhæng mellem aneurismers placering i hjernen og funktionsniveau efter rehabilitering, kan prædiktionsmodeller medvirke til forbedret klinisk beslutningstagning samt planlægning af sub-akutte og kommunale rehabiliteringstilbud, såfremt de er nødvendige. Yderligere forskning af mulige prædiktorer for basale funktioner og daglige aktiviteter efter rehabilitering er dog nødvendig.

Sidst opdateret
06.11.2017