Hjem > Styrketræning til borgere med osteoporose

Styrketræning til borgere med osteoporose

Critical appraisal topic (CAT) med speciale indenfor geriatri/ almen, ortopædkirugi.

Baggrund for det kliniske spørgsmål:

Osteoporose er en hyppig kronisk lidelse og rammer hver 3. kvinde og hver 8. mand i alderen over 50 år (1). Et Cochrane review fra 2011 (2) viser, at fysisk aktivitet fører til øget knoglemasse og til reduceret risiko for hoftefrakturer. Det er ikke mindst de osteoporose relaterede frakturer, som koster det danske samfund mange penge. Ifølge osteoporoseforeningen (3) vurderes det, at frakturer koster regioner og kommuner 11 mia. kr. hvert år. Ud over de høje samfundsøkonomiske omkostninger har frakturerne også stor betydning for den enkeltes livskvalitet og evne til at klare daglige aktiviteter, hvilket er beskrevet i et nyt studie af Chen et.al. (4)

Der er sparsom information om hvilken form for fysisk aktivitet og træning, der er den mest effektive til at forebygge fald og frakturer ligesom det heller ikke er entydigt hvilket tilbud borgere med osteoporose tilbydes kommunalt for at forebygge fald og frakturer og dermed forbedre livskvaliteten hos den enkelte.

På hospitaler og i kommuner møder vi patienter/ borgere med osteoporose, men har ikke kendskab til kommuner, hvor der ydes en målrettet, forebyggende indsats. Da flere kommuner har forebyggelse højt prioriteret, synes vi, det kunne være interessant at undersøge hvorvidt styrketræning har indflydelse på livskvalitet. Vi vælger livskvalitet som parameter, da det er et af de områder, som har stor betydning for den enkelte borger i modsætning til fx Bone Mass Density (BMD), som givet vis har indflydelse på risikoen for frakturer, men som ikke er vigtig for den enkelte borger.

Vores hypotese er, at styrketræning er en hensigtsmæssig indsats for at forbedre livskvaliteten. Spørgsmålet er derfor om styrketræning kan forbedre livskvaliteten hos borgere med osteoporose.

Det kliniske spørgsmål:
"Hvilken effekt har styrketræning til borgere med osteoporose målt på livskvalitet? "
 

Læs hele CAT her.

Sidst opdateret
05.04.2019