Hjem > Studerende > Hvis du er master, kandidat eller ph.d.

Hvis du er master, kandidat eller ph.d.

Etf er klar med tilbud, der matcher din nye situation, når du videreuddanner dig fra din bachelor i ergoterapi

For ergoterapeuter med uddannelse på kandidatniveau

Hvordan er du stillet, når din professionsbacheloruddannelse som ergoterapeut er blevet suppleret af en overbygning på master- og kandidat-niveau samt ph.d.?

Karriereveje

Ergoterapeuter med videreuddannelse er ansat i en bred vifte af jobtyper f.eks. som underviser på professionshøjskoler, som konsulent, udvikler eller rådgiver i kommuner eller regioner. Andre går forskervejen.

De arbejder inden for en forskellige række områder og temaer f.eks. genoptræning og rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse eller faglig udvikling.

  • Ergoterapeuter med en lang videregående uddannelse inden for det pædagogiske område er overvejende ansat i staten.
  • Ergoterapeuter med en lang videregående uddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område, er overvejende ansat i kommunerne og i de private virksomheder.
  • Ergoterapeuter med en lang videregående uddannelse inden for det sundhedsfaglige område er overvejende ansat i staten, regionerne og kommunerne.

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår

I Etf har vi viden om og er specialister på det ergoterapeutiske arbejdsmarked, der udvikler sig hastigt. Det skaber gode job- og udviklingsmuligheder, så husk at bruge Etf, når du med din overbygning søger nyt job.

Etf tilbyder hjælp med specialeidéer, jobansøgninger og karrieresparring.

Der er overenskomst med aftalte vilkår for ergoterapeuter med en kandidatuddannelse. 

For sparring om løn- og ansættelsesvilkår på det kommunale og det regionale område

Natasha Engstrøm Heinemeir 
neh@etf.dk​   
53 36 49 92

Har du behov for sparring på det statslige område, er du velkommen til at kontakte

Natasha Engstrøm Heinemeir 
neh@etf.dk​   
53 36 49 92

Mere om løn og karriere som akademiker

Udvid dit faglige netværk

I Ergoterapeutforeningen foregår professionsfaglig udvikling i tæt dialog og sparring med en bred vifte af faglige selskaber og netværk. Gennem Etf har du derfor muligheder for at sætte dit aftryk på fremtidens ergoterapi. Eksempelvis er der netværk for forskning og ledelse.

Støtte til forskning og videndeling

Ergoterapeutforeningen støtter alle ergoterapeuter, der går videre med ph.d- uddannelse. 

Etf støtter alle ergoterapeuter, der går videre med ph.d- uddannelse, hvor du kan søge Etfs forskningsfond om midler til dit projekt.

På Etf.dk driver foreningen desuden Videnbanken, hvor medlemmer kan bidrage med deres projekter. Etf modtager derfor også gerne dit speciale til deling i videnbanken.

Case: På skolebænken til en ny stilling

 Heidi Lundsgaard

- Jeg kommer til at søge andre stillinger, end jeg tidligere har gjort. Uddannelsen giver mig adgang til forskervejen. Jeg synes, det er spændende, at uddannelsen er springbræt til at lege med der, hvor de store drenge er. Og med kandidaten i ryggen vil jeg også i højere grad kunne søge konsulent-, underviser, og rådgiverstillinger. Eller jeg vil kunne drive udviklingsprojekter. Verden ligger åben, siger studerende Louise Rosholm, der er på vej til at blive cand.ergo.

Læs artiklen på Ergoterapeuten Online

Facebook-grupper for kandidater

Kandidater og studerende fra overbygningerne i ergoterapi (cand.ergo) og den sundhedsfaglige kandidat (cand.scient.san) har samlet sig i deres egne Facebook-grupper, hvor alt med faglig relevans diskuteres.

cand.ergos Facebook-gruppe

cand.scient.sans Facebook-gruppe

Sidst opdateret
03.07.2020