Hjem > Studerende > Faglig inspiration for studerende

Faglig inspiration for studerende

Her finder du inspiration til din studietid.

Kritisk litteraturlæsning

DEPU og Ergoterapeutforeningen har støttet en oversættelse af retningslinier og skemaer til brug til kritisk litteraturgennemgang af kvalitative og kvantitative undersøgelser.

Materialet er udviklet af Mary Law, D. Stewart, L. Letts. N. Pollock, J. Bosch og M. Westmorland fra McMaster University Occupational Therapy Evidence Based Research Group i Canada (Law et al. 1998) og oversat til dansk af Kim Johansen. Denne udgave er oversat til dansk og gjort tilgængelig for danske ergoterapeuter af Ergoterapeutforeningen, men det er ikke første gang de har været i spil. Anette Jäger Laursen og Anette Skjold Sørensen har brugt skemaer i egen oversættelse i deres projekt ”Evidensbaseret Ergoterapi”.

Retningslinierne og skemaerne er af værdi for den som ønsker at kvalitetsvurdere litteratur fra videnskabelige tidsskrifter, f. eks. med henblik på at evidensbasere sin praksis eller for at vurdere litteratur i forbindelse med opgaveskrivning. Skemaet findes i to udgaver med tilhørende retningslinier: Et sæt for kvalitative studier og et sæt for kvantitative studier.

Kvalitative undersøgelser:

Analyseskema 
Retningslinier for brug af skema 

Kvantitative undersøgelser:

Analyseskema 
Retningslinier for brug af skema 

Etf's videnbank

Etf's videnbank indeholder rapporter, artikler og anmeldelser, som du kan søge i. 

Den bliver løbende opdateret med indsendt materiale. Som medlem kan du også få din færdige bacheloropgave lagt ind i databasen ved at udfylde en indsendelsesformular. Etf opfordrer til at alle beståede bachelor-rapporter indsendes til glæde for andre.

Find videnbanken her

Eksterne databaser

Cochrane-databasen 
Medicinsk forskningsdatabase om hvad der virker på sundhedsområdet. Forskningsanmeldelser, abstracts af effekt-vurderinger, oversigter over forsøg, medicinsk teknologivurdering og økonomiske vurderinger.
Cochrane biblioteket (engelsk)
Det Nordiske Cochrane Center

OT-Seeker 
Abstracts, systematiske reviews og randomiserede, kontrollerede undersøgelser, som er relevante for ergoterapeuter. OTseeker er etableret af den australske ergoterapeutforening og australske universiteter. Der er også artikler (på engelsk) om evidensbaseret praksis - hvad er det og hvordan implementerer man det?

Otevidence 
En ergoterapeutisk web portal, der tilbyder forskellige former for hjælp og ressourcer i forbindelse med evidens basering af ergoterapi.

OT-CATS 
Indeholder CATs (critically appraised topics) og CAPs (critically appraised papers) med focus på ergoterapeutisk intervention.

OT direct 
En uafhængig hjemmeside, med links, noter fra studerende og praksis beskrivelser.

OTDBASE  
Indeholder abstracts fra 20 ergoterapi tidsskrifter fra hele verden.

DEFF 
Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek er en samarbejdsorganisation for danske fag- og forskningsbiblioteker.

ASSIA    
Applied Social Science Index of Abstracts

CINAHL   
Cumulative index of Nursing and Allied Health Literature

MEDLINE 
Medicinsk database

PubMed   
Gratis on line version af Medline

Studier i udlandet

Du kan vælge at tage en del af din uddannelse i udlandet. Det gælder både inden for den kliniske og den teoretiske del. Som studentermedlem af Etf er du dækket af vores praktikansvarsforsikring.  

De danske uddannelsessteder har indgået en række aftaler med studiesteder i forskellige lande. 

Du kan orientere dig om aftalerne her

Få inspiration til studieophold i udlandet på www.gribverden.dk

Her har vi samlet forskellige informationer om international udveksling 

 

 

Praktik i Grønland

Har du lyst at komme i praktik som ergoterapeutstuderende i Grønland, så er her nogle gode råd på vejen.

De største muligheder er i Nuuk, hvor der er flere ergoterapeuter ansat samme sted:

Kommuneqarfik Sermersooq, terapeutteamet (Nuuk storkommune)
Landssygehuset (Dronning Ingrids hospital, ergoterapien)

Der er ansat to ergoterapeuter med kliniskvejleder uddannelse i Nuuk. En i terapeutteamet hos Kommuneqarfik Sermersooq og en på landssygehuset.

Andre oplysninger:

Kommuneqarfik Sermersooq (terapeutteam) kan kontaktes via den ledende terapeut:

 tiwa@sermersooq.gl

Dronning Ingrids Hospital kontaktes via den ledende terapeut og klinisk vejleder:

mbsu@peqqik.gl

Bolig og økonomi kan aftales med det enkelte praktiksted

Det anbefales at kontakte arbejdspladserne via telefon eller mail, da kredsen ikke kan være behjælpelig med at finde praktikplads

Sidst opdateret
01.12.2015