Hjem > Stærk faglighed

Stærk faglighed

Som ergoterapeut kan du føle din ergoterapeutfaglighed under stærkt pres, når du oplever at blive bedt om at løse andre velfærdsopgaver, som ellers varetages af fx. sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger. Denne side handler om at styrke fagligheden, når ergoterapeuter arbejder i tværfaglige sammenhænge. Her kan du blandt andet finde inspiration fra foreningen, politikere, kolleger mv.