Hjem > Spørgsmål og svar om coronavirus

Spørgsmål og svar om coronavirus

Her på siden har vi samlet spørgsmål, svar og retningslinjer omkring corona og din arbejdsplads. Vi opdaterer hele tiden informationerne i takt med, at vi får mere eller ny viden fra dig som medlem og myndighederne.

COVID-19 vaccination

Retningslinjer for vaccinationen

Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece målrettet målgrupperne for vaccinationsprogrammet med information relevant både forud for og efter vaccination. 

 • Du finder Sundhedsstyrelsens pjece "Vaccination mod COVID-19" her

Sundhedsstyrelsen har d. 5. februar opdateret Retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID-19, der beskriver rækkefølgen for, i hvilken rækkefølge befolkningen tilbydes vaccine. Retningslinjen indeholder beskrivelser af, hvordan vaccinerne virker, og hvordan vaccinationen bør foregå. Desuden indeholder de praktisk information om, hvordan man inviteres til vaccination, hvordan man kan give samtykke på et informeret grundlag, og hvordan eventuelle formodede bivirkninger skal håndteres.

 • Du finder retningslinier for håndtering af vaccination mod COVID-19 her

Information om prioritering af vaccination

 • For privatpraktiserende: Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at man i løbet af uge 8 og 9 påbegynder vaccination af målgruppe 4 for udvalgt personale i praksissektoren. Læs om tilslutning til vaccine for målgruppen her
 • Særligt om socialområdet: Sundhedsstyrelsen har udarbejdet særskilt informationsmateriale om vaccination mod COVID-19 på socialområdet. Du finder materialet - herunder et notat, der udfolder styrelsens udmeldinger om prioritering af målgrupper særligt inden for socialområdet for så vidt angår både boerere og personale her

Vacciners effektivitet

På foranledning af spørgsmål fra medlemmer, har Ergoterapeutforeningen forespurgt Sundhedsstyrelsen til, om vaccine med 60 % effektivitet er tilstrækkelig for sundhedspersonale tæt på borgerne. Der er forskel på effektiviteten af de vacciner, der er til rådighed. Alle vacciner i Danmark er gode og effektive, nogle af dem har en imponerende høj effektivitet. Målet med vaccination er dels at dæmpe smitteforekomst i samfundet som helhed. Dels beskytte den enkelte mod smitte, eller mod alvorlige forløb af COVID 19. I den henseende har en vaccine med en effektivitet på 60 % et meget effektivt våben, når mange mennesker bliver vaccineret.

 • Se evt. mere her om vaccinationsprogrammet her

Er du lønmodtager? Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål

Som offentligt ansat lønmodtager skal du orientere dig i arbejdspladsens retningslinjer. Hvis din arbejdsplads ikke har retningslinjer, kan du – evt. sammen med din TR eller AMR – efterspørge retningslinjer. Er du privatansat, skal du være opmærksom på, at der kan gælde andre regler og vilkår. Se længere nede på denne side.

Får jeg løn, hvis jeg bliver sendt hjem?

Hvis din arbejdsgiver beder dig om at arbejde hjemme eller prioriterer opgaveløsningen på en måde, der ikke udfylder din arbejdsdag, skal du i udgangspunktet modtage din løn alligevel, da det er arbejdsgiverens opgave og pligt at gøre brug af din arbejdskraft. Er du hjemsendt med fuld løn, skal du naturligvis stå til rådighed i din normale arbejdstid.

Hvis du ikke har mulighed for at stå til rådighed, kan du muligvis aftale med din arbejdsgiver, at du afspadserer eller holder ferie.

Løn til medarbejdere i risikogruppen

Forhandlingsfællesskabet har indgået aftaler med KL, Danske Regioner (RLTN) og Staten, som giver ret til løn til medarbejdere i øget risiko og medarbejdere med pårørende i øget risiko og som er omfattet af retten til sygedagpenge i henhold til sygedagpengelovens §§ 58b og c.

Aftalerne er forlænget foreløbig til den 30. juni 2021.

Der er et lavt smittetryk i Danmark. I lyset af dette, er der ved indgåelse af aftalerne en fælles forståelse mellem aftaleparterne, at det er en fælles målsætning at medarbejdere i øget risiko i videst mulige omfang kommer tilbage på arbejde.

Aftalerne er identiske, og du finder aftalerne her:

Hvilke regler gælder for hjemmearbejde?

Arbejdsmiljølovgivningen gælder også, når den ansatte arbejder for sin arbejdsgiver i sit eget hjem – uanset om hjemmearbejdet udføres efter ønske fra arbejdsgiveren eller efter ønske fra den ansatte.

Det er arbejdsgiverens pligt at sikre og sørge for, at hjemmearbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Når hjemmearbejdet foran pc foregår regelmæssigt og svarer til mindst en dag om ugen, er der særlige arbejdsmiljøkrav til indretning af arbejdsstedet og til skærmarbejdet. Det er bl.a. en arbejdsstol, hvor stolesædet og stoleryggen kan indstilles. Og det er en skærm, der er adskilt fra tastaturet.

Arbejdsgiveren kan godt lade den ansatte bruge sit private skrivebord, stol og computer til skærmarbejdet, hvis dette inventar og udstyr opfylder kravene.

Vær opmærksom på, at virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) skal dække hjemmearbejdspladser uanset, om hjemmearbejdet kun udføres i begrænset omfang. APV’en er et godt redskab til at få vurderet, om hjemmearbejdet medfører arbejdsmiljøproblemer for de ansatte og – i givet fald – hvordan problemerne bliver løst.

Find mere viden ....

Du kan læse mere på Arbejdstilsynests hjemmeside: www.at.dk
Linket fører til Arbejdstilsynets Spørgsmål - Svar funktion med relation til Corona. Emnet ”Hjemmearbejde” finder du ved at scrolle lidt ned på siden.

På nuværende tidspunkt kan du finde svar på:

 • Arbejde hjemmefra og skærmarbejde – hvad er kravene?
 • Fører Arbejdstilsynet tilsyn med hjemmearbejdspladser?
 • Hvem har ansvar for at betale og transportere inventar og udstyr til hjemmearbejdspladsen?
 • Hvordan er reglerne, når der er tale om frivillig ordning for medarbejderne, hvor de selv ønsker at arbejde hjemmefra?

Læs også: Arbejdsmiljøweb.dk – Hjemmearbejdspladsen
Denne side omhandler en række emner med relation til hjemmearbejde. Indgangsvinklen er, at der kan være store fordele for både ansatte og arbejdsplads ved hjemmearbejde. Men der er også en række faldgruber, som det gælder om at undgå.

Emner:

 • Fordele og ulemper ved hjemmearbejdet
 • Når hjemmearbejdet er en nødvendighed
 • Til medarbejderen: Er du klar til hjemmearbejde?
 • Til lederen: Er arbejdspladsen klar til hjemmearbejde?
 • Ledelse og samarbejde ved hjemmearbejde
 • Indretning og udstyr på hjemmearbejdspladsen
 • Arbejdsmiljø i hjemmet

Hvordan forholder jeg mig til ændringer i mine arbejdsopgaver?

Opdatering 29. marts 2021: Fælleserklæring forlænges i kommunerne

Fælleserklæringen, som var gældende for alle kommuner indtil 31. marts, er blevet yderligere forlænget, så den gælder til og med 21. maj. De lokale aftaler ophører senest 14 dage efter fælleserklæringen udløber - dvs. den 4. juni - medmindre, et tidligere ophørstidspunkt er aftalt.

 • Læs Fælleserklæringen her

Opdatering 1. februar 2021: Fælleserklæring for samtlige kommuner

Fælleserklæringen, som blev indgået 14. december, udløb den 31. januar 2021, men er nu blevet forlænget, så den gælder for alle kommuner indtil 31. marts. De lokale aftaler løber 14 dage længere, og dermed kommer aftalerne til at gælde til på den anden side af påske. 

Forhandlingsfællesskabet og KL er samtidig enige om - senest 14. dage inden fælleserklæringens udløb - at drøfte, om der er behov for en justering og forlængelse.

 • Læs Fælleserklæringen her

Opdatering 15. december 2020: Ny Fælleserklæring for 69 kommuner

Grundet regionale restriktioner for 69 kommuner har Forhandlingsfællesskabets organisationer - herunder Etf - og KL indgået en ny fælleserklæring. Erklæringen gælder til og med den 10. januar medmindre restriktionerne forlænges og minder om fælleserklæringen fra foråret.

Her kan du læse mere om de centrale punkter i fælleserklæringen.

 • Erklæringen omhandler situationer med regionale restriktioner som led i bekæmpelse af Covid-19 i de 69 kommuner.
 • Frivillighed er det foretrukne, men er i sidste ende ikke en forudsætning (Frivillighed var ikke med i fælleserklæringen fra marts 2020).
 • Det er fortsat en forudsætning, at der er tale om, at medarbejdere bliver bedt om at varetage opgaver i kritiske funktioner, og at der sikres nødvendig oplæring.
 • Det er indskrevet i fælleserklæringen, at hvis eksisterende overenskomster og aftaler rummer mulighed for fleksible løsninger skal der ikke indgås lokal aftale, men det vil være fornuftigt med en drøftelse.
 • Aftaler om varetagelse af andre arbejdsopgaver, på andre tidspunkter og lokaliteter end det er muligt inden for eksisterende overenskomster drøftes og indgås lokalt (har særlig relevans for selvtilrettelæggende ergoterapeuter)
 • Der er ingen formkrav til de lokale aftaler. 
 • I akutte og ekstraordinære situationer kan arbejdsgiver handle uden aftale i situationen, men skal inden for en uge optage drøftelse og indgå lokal aftale.
 • De evt. lokale aftaler udløber med fælleserklæringen – dog senest 14 dage efter udløbet af fælleserklæringen, hvilket er d. 24. januar.

Læs Fælleserklæringen her

Opdatering 9. november 2020: Særligt for de 7 nordjyske kommuner: Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø.
 

I forlængelse af de regionale restriktioner for de syv kommuner i Region Nordjylland har Forhandlingsfællesskabets organisationer - herunder Etf - og KL indgået en fælleserklæring. Erklæringen udløber som udgangspunkt 3. december og minder om fælleserklæringen fra foråret

 • Her kan du læse mere om den Fælleserklæring som Forhandlingsfællesskabet, som Akademikerne er en del af, og KL netop har indgået. 
 • Erklæringen omhandler situationer med regionale restriktioner som led i bekæmpelse af cluster-5 i de 7 kommuner.
 • Frivillighed er det foretrukne, men er ikke en forudsætning. (Frivillighed var ikke med i fælleserklæringen fra marts).
 • Det er fortsat en forudsætning, at der er tale om, at medarbejdere bliver bedt om at varetage opgaver i kritiske funktioner.
 • Det er indskrevet, at hvis eksisterende overenskomster og aftaler rummer mulighed for fleksible løsninger, skal der ikke indgås lokal aftale, men det vil være fornuftigt med en drøftelse.
 • Varetagelse af andre arbejdsopgaver, på andre tidspunkter og lokaliteter end det er muligt inden for eksisterende overenskomster og aftaler skal drøftes lokalt.
 • Der er ingen formkrav til de lokale aftaler. 
 • I akutte og ekstraordinære situationer kan arbejdsgiver handle uden aftale i situationen, men har så en uge til at optage drøftelser og indgå lokal aftale.
 • Aftalen udløber 3. december. De lokale aftaler ophører senest den 15. december 2020 med mindre, at et tidligere ophørstidspunkt er aftalt.
   
 • Læs Fælleserklæringen fra Forhandlingsfællesskabet, som Akademikerne er en del af, og KL her

Tdiligere aftale på det kommunale område

Fælleserklæringen på det kommunale område udløber 31. maj, men der er indgået en aftale, som beskriver perioden indtil 31. august.

Den nye aftale betyder, at medarbejdere, der er anvist til andre opgaver på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst-/fagområder, kan fortsætte med dette senest til og med 14. juni.

Det vil sige, kommunerne har fået en overgangsperiode til at normalisere opgaveløsning og arbejdstilrettelæggelse.

De lokale aftaler, som allerede er indgået med afsæt i Fælleserklæringen, udløber også sammen med fælleserklæringen, men det kan lokalt aftales, at de forlænges. Der kan også indgås nye lokale aftaler, hvis der opstår behov i forbindelse med COVID19, men eventuelle nye lokale aftaler skal indeholde en ophørsdato, og skal udløbe senest 31. august 2020.

De hidtidige principper om, at du bliver på din egen overenskomst, selvom du løser opgaver udenfor et andet overenskomstområde, gælder stadig. Du flytter fx. ikke til FOA's overenskomst, hvis du løser plejeopgaver.

Det forudsættes, at den enkelte ergoterapeuts deltagelse i en given ordning under en videreført eller ny aftale er frivillig.

 • Du kan læse den nye aftale her

Her kan du læse mere om den tidligere aftale 

På det kommunale område gælder fælleserklæringen indtil 31.5.2020.

 • Du finder fælleserklæringen fra kommunerne her

Erklæringen din arbejdsgiver mulighed for at ændre prioriteringen af hvilke opgaver, du skal løse, og en øget fleksibilitet i forhold til arbejdstilrettelæggelsen.  Du bliver på din egen overenskomst, selvom du løser opgaver udenfor et andet overenskomstområde. Du flytter fx. ikke til FOA's overenskomst, hvis du løser plejeopgaver. 

Hvis der sker ændringer i prioritering af arbejdsopgaver m.v., er det ledelsen, du skal i dialog med. Det er ledelsen af sundhedsberedskabet i kommuner og regioner, der vurderer, hvordan arbejdet skal tilrettelægges, så de nødvendige sundhedsfaglige opgaver kan varetages. Det ligger derfor inden for ledelsesretten at prioritere, herunder at bede alle sundhedspersoner, løse andre opgaver end vanligt. Det er derfor din leder du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til ændrede opgaver.

En gældende retningslinje er, at du som sundhedsperson (personer med sundhedsfaglig autorisation) skal udvise fleksibilitet og sige ja til andre opgaver, samtidig med at du skal sikre dig værnemidler og instruktion, særligt vedr. hygiejne. Det er arbejdsgiveren, der skal sørge for den relevante instruktion, brug af værnemidler og instruktion i værnemidlernes tilgængelighed.

Som ergoterapeut skal du ikke påtage dig nye opgaver på eget initiativ, men afvente at de bliver pålagt af en leder, og at du har fået den nødvendige instruktion og oplæring.

Det regionale område

På det regionale område er det oprindelige forståelsespapir, som blev indgået i marts, og som gav mulighed for fleksibilitet i forhold til opgavevaretagelse og arbejdstilrettelæggelse indenfor gældende overenskomster, ikke længere gældende.

Det betyder, at man i forhold til planlægning af tilstedeværelse af medarbejdere vender tilbage til almindelige planlægningsperioder og fremmødeplaner - efter gældende overenskomster og aftaler - og dermed vender tilbage til de normale omstændigheder.

 • Du finder aftalen fra regionerne her

Vi har oplevet eksempler på ergoterapeuter og fysioterapeuter stadig løser de plejeopgaver, forståelsespapiret gav mulighed for. Derfor har Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioteraeputer og FOA har sendt et brev til formanden for Danske Regioner, Stefanie Lose m.fl for at gøre opmærksom på problemstillingen og vi har opfordret til, at ergo- og fysioterapeuternes kernekompetencer igen kommer i spil, så vi kan  sikre den bedst mulige genoptræning, og samtidig sikre, at plejeopgaverne bliver løst af de personalegrupper, som er uddannet til at løse dem.

 • Du finder brevet fra Ergoterapeutforenigen, Danske Fysioterapeuter og FOA her

Stefanie Lose og Ulla Astman har svaret, at de er helt enige i, at de sædvanlige opgaver genoptages, og at det er naturligt, at alle faggrupper vender tilbage til deres kerneopgaver. 

 • Du finder svarret fra Stefanie Lose m.fl. her

Er det en arbejdsskade, hvis du bliver smittet med COVID-19?

Smitte med Covid-19 kan blive anerkendt som en arbejdsskade, hvis det kan sandsynliggøres, at du har været udsat for en konkret smitte eller har været udsat for risiko for smitte over en periode i forbindelse med dit arbejde og efterfølgende er blevet syg.

Etf anbefaler dig, at anmelde arbejdsrelateret Covid-19 smitte som en arbejdsskade. 

Beskæftigelsesministeriet har d. 22. april 2020 offentliggjort en vejledning, som beskriver, de nærmere betingelser for, hvornår sygdom med Covid-19 kan anerkendes som en arbejdsskade.

Vejledningen er udarbejdet af Arbejdstilsynet i samarbejde med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Ankestyrelsen.

Læs vejledningen her

Hvem kan anmelde smitte med Covid-19 som en arbejdsskade?

Din arbejdsgiver eller din behandlende læge kan anmelde smitte med Covid-19 til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Du har også selv mulighed for at anmelde smitten.

Ved anmeldelse er det væsentligt, at det konkret og grundigt bliver beskrevet, hvordan du har været udsat for smitterisiko i forbindelse med dit arbejde samt hvordan du har forsøgt at undgå smitte i privatlivet.

Beskrivelsen kan fx indeholde oplysningerne herunder:

 • Hvornår du fik stillet diagnosen Covid-19 og dato for sygemelding
 • Hvornår du første gang udviklede symptomer på Covid-19 og hvilke symptomer du løbende har haft
 • Tidspunkt for hvornår du startede med at arbejde med Corona-patienter
 • Hvor mange Corona-patienter du har arbejdet med
 • Hvilke opgaver du har haft i forhold til arbejdet med Corona-patienter
 • Den tidsmæssige udstrækning af arbejdet med Corona-patienter
 • Konkrete episoder med øget smitterisiko
 • Om der er kollegaer, som også er blevet smittet med Covid-19
 • Hvilke forholdsregler du har taget i privatlivet for at undgå smitte med Covid-19

Læs om anmeldelse af arbejdsskader

Hvad sker der for mig, der arbejder i vagter?

Arbejdstidsaftalen beror på dialog mellem arbejdsgiver og medarbejdere, hvor vagtplan drøftes med den ansatte. 

Når det sker ændringer, skal det foregå efter drøftelse med den ansatte, og det betyder, at der skal tages rimelige hensyn til den ansattes forhold i det omfang, det er muligt.

Orientering om ændringer i den planlagte tjeneste skal foregå i arbejdstiden. På det kommunale område kan arbejdsgiver omlægge tjenesten med et varsel på 4 døgn uden honorering og på det regionale område med et varsel på 1 døgn uden honorering. Sker varslet senere følges bestemmelserne i arbejdstidsaftalerne.

Læs mere her:

Det er meget vigtigt, at du fører en oversigt over ændringer i din vagtplan, så dette kan honoreres efterfølgende. Dette er både vedr. for korte varslinger ved omlægning af tjeneste, inddraget fridøgn, mer/overarbejde og ekstra arbejde i tidsrum, der giver særydelsesbetaling.

 

Jeg er selvtilrettelæggende ergoterapeut – hvordan skal jeg forholde mig?

I denne situation, som evt. efterspørger en øget fleksibilitet, kan du komme til at opleve, at graden af din selvtilrettelæggelse mindske, da der kan være situationer og arbejdsopgaver, møder mm. der gør det nødvendigt, at alle terapeuter eller grupper af ansatte skal være til stede på samme tid, eller tider, der kan være fastlagt af andre.

Lægges opgaver udenfor tidsrummet mandag til fredag i dagtimerne, skal der lokalt aftales en honorering herfor med arbejdsgiver. Etf er opmærksom på, at tidspres kan medføre, at man ikke kan nå at aftale en honorering, inden arbejdet påbegyndes.

Det er meget vigtigt, at du fører en oversigt over arbejdsgiverbestemte ændringer i din arbejdstid, så dette kan honoreres efterfølgende. Dette er både vedr. for korte varslinger ved omlægning af tjeneste, inddraget fridøgn, mer/overarbejde og ekstra arbejde i tidsrum, der giver særydelsesbetaling.

Etf har med flere kommuner indgået særlige tidsbegrænset rammeaftaler, som håndterer vilkår for selvtilrettelæggende.

 • Læs mere om arbejdstid for selvtilrettelæggere her

Kan jeg blive varslet til at afspadsere, når jeg er sendt hjem?

Som udgangspunkt er du hjemsendt med fuld løn.

Arbejdsgiver kan dog varsle brug af optjent afspadsering inden for gældende aftaler/særlove på det private område.

Vi opfordrer til at afspadsering afholdes efter dialog mellem nærmeste leder og den enkelte medarbejder.

Det er udgangspunktet, at du ikke kan pålægges af afholde afspadsering, således af det resulterer i, at du skylder timer. Hvis du varsles til at afspadsere, skal du i perioden ikke stå til rådighed for arbejdspladsen.

Tjek varslingsregler i arbejdstidsaftalerne på det offentlige område her:

Kan jeg blive fyret fra mit arbejde, hvis der ikke er opgaver som følge af coronavirus?

Coronavirus påvirker mange arbejdspladser og vil med meget stor sandsynlighed skabe en situation, hvor arbejdsgivere som følge af mangel på varer, kunder eller andet kan blive nødt til at afskedige medarbejdere.

Arbejdsgiveren skal i så fald følge de almindelige regler omkring afskedigelse – og udgangspunktet er, at afskedigelser i den situation er saglige.

Hvis der er tale om kollektive afskedigelser, vil reglerne i lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang eventuelt skulle følges.

Som privatansat skal du være opmærksom på, at der vedtaget en hjælpepakke omkring COVID-19, som eventuelt kan omfatte din arbejdsplads.

 • Du finder ”Aftalen om midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked” her
 • Du finder ”Politisk aftale om selvstændige, freelancere mv.” her

Hvordan varsles ferie?

Ifølge ferieaftalerne og ferieloven, skal hovedferie varsles 3 måneder før feriens begyndelse, mens varslet for øvrige ferie er 1 måned.

Ved helt særlige omstændigheder kan ferie varsles med et kortere varsel end ovenstående, der skal dog foretages en konkret individuel vurdering. 

Er du privat ansat, kan der være særlige regler, som du skal være opmærksom på.

Jeg havde planlagt ferie – hvad gør jeg nu?

Har du allerede planlagt ferie, står ferien ved magt - uanset om du kan rejse til udlandet eller ej. Hvis du kan se, at der kan blive brug for din arbejdskraft i den planlagte ferieperiode, opfordrer vi til, at du og din nærmeste leder drøfter muligheden for evt. at ændre ferietidspunktet.

Kan påbegyndt ferie inddrages?

Er ferien påbegyndt, kan ferien ikke inddrages.

Er ferien endnu ikke påbegyndt, kan den udskydes eller fremrykkes, hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt.

Der skal meget til, før en arbejdsgiver kan inddrage planlagt ferie. Men situationen med COVID-19 er alvorlig, så der kan godt være situationer, hvor inddragelse af planlagt ferie er mulig.

Hvis arbejdsgiver ændrer en planlagt ferie, skal medarbejderens eventuelle økonomiske tab på grund af ændringen erstattes.

Kan planlagt ferie ændres?

Beskæftigelsesministeriet har udmeldt følgende:

”Det fremgår af ferielovens § 15, stk. 3, at hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt, kan arbejdsgiveren ændre tidligere fastsat ferie. Lønmodtageren skal have erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge af udskydelsen.

Det fremgår af bemærkningerne til § 15, at ”Ændring af ferie kan kun ske, hvis det er nødvendigt og begrundet i væsentlige, upåregnelige og driftsmæssige hensyn. Der skal være tale om en force majeure-lignende situation.

Det skal for arbejdsgiveren have været uforudsigeligt, at situationen kunne opstå. Det skal være nødvendigt, at det er den lønmodtager, der får ferien ændret, der skal udføre arbejdet, og der skal være tale om væsentlige hensyn til virksomhedens drift.”

Det er Beskæftigelsesministeriets vurdering, at bestemmelsen kan finde anvendelse i denne særlige situation med COVID-19, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. Der er tale om en konkret vurdering i forhold til den enkelte virksomheds drift og behovet for den konkrete lønmodtager.

Arbejdsgiveren skal erstatte lønmodtagerens eventuelle tab som følge af ændret ferie.

Jeg er i risikogruppen – må jeg gå på arbejde eller skal jeg sygemeldes?

Hvis du har en kronisk sygdom eller på anden måde er særligt udsat, skal du drøfte med din egen læge og din nærmeste leder, hvordan du kan forholde dig.

Langt de fleste personer i øget risiko kan gå på arbejde, som de plejer, hvis Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smitte kan overholdes.

Det er dog vigtigt, at du taler med din arbejdsgiver om, hvorvidt der skal foretages nogle ændringer ift. dine arbejdsopgaver eller arbejdsforhold, så smitte forebygges mest muligt, og du kan føle dig tryg, når du går på arbejde

Du kan også kontakte Sundhedsstyrelsens hotline på 70 20 02 33

Se Sundhedsstyrelsens opdaterede liste over særlige risikogrupper her
Her finder du også finder links til yderligere materiale til personer i særlige risikogrupper og deres pårørende.

Er du i særlig risikogruppe og ansat i sundheds- og ældresektoren, bør du også læse Sundhedsstyrelsens anbefalinger til håndtering af medarbejdere i særlige risikogrupper, da der evt. kan findes andre løsninger end hjemsendelse eller sygemelding. Læs her.

Løn til medarbejdere i risikogruppen

Forhandlingsfællesskabet har indgået aftaler med KL, Danske Regioner (RLTN) og Staten, som giver ret til løn til medarbejdere i øget risiko og medarbejdere med pårørende i øget risiko og som er omfattet af retten til sygedagpenge i henhold til sygedagpengelovens §§ 58b og c.

Aftalerne er forlænget frem til 31. marts 2021.

Der er et lavt smittetryk i Danmark. I lyset af dette, er der ved indgåelse af aftalerne en fælles forståelse mellem aftaleparterne, at det er en fælles målsætning at medarbejdere i øget risiko i videst mulige omfang kommer tilbage på arbejde.

Aftalerne er identiske, og du finder aftalerne her:

Hvis du er utryg ved at gå på arbejde, fordi dit barn/nærtstående er i en særlig risikogruppe

Hvis du er utryg ved at gå på arbejde, fordi en nærtstående er i en særlig risikogruppe, bør du tage kontakt til din læge og oplyse, at du er utryg ved at gå på arbejde fx pga. direkte patient/borger kontakt. Er det din læges vurdering, at der er en konkret risiko for dit barn eller din nærtståendes sundhed ved, at du går på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver og se, om der kan findes en løsning, der fjerner risikoen – fx ved at blive fjernet fra direkte patientkontakt eller ved omplacering til mere administrativt arbejde.  

Kan der ikke skabes en situation, hvor du kan udføre dit arbejde uden risiko, vil du kunne være fritaget fra din arbejdsforpligtelse og have ret til fuld løn under fraværet.

Dette følger af samme regelsæt, som lønmodtagere i særlige risikogruppe.

Reglerne er forlænget frem til 31. marts 2021.

En lønmodtager, som er i øget risiko ved smitte med covid-19 og/eller er pårørende til en person, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19, og helt er fritaget fra sin arbejdsforpligtelse, jf. sygedagpengelovens §§ 58 b og 58 c, har ret til fuld løn under fraværet.

Jeg er gravid – må jeg gå på arbejde, eller skal jeg fraværsmeldes?

Gravide kan være mere modtagelige over for infektioner. Gravide har dog samme sygdomsmønster som den øvrige befolkning, dvs. at det ikke er påvist, at gravide har en øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 eller har en øget dødelighed. Tilsvarende er heller ikke påvist for det ufødte barn.

Ud fra et forsigtighedsprincip og et hensyn til det ufødte barn og den gravide, betragter Sundhedsstyrelsen gravide som en risikogruppe i forhold til COVID-19.

 • Læs mere her

Ud fra et udvidet forsigtighedsprincip med fokus på det ufødte barn skal gravide medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektoren samt gravide medarbejdere  i dagtilbud 0-6 år, der har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, fx ved behandlings-, pleje- eller omsorgsopgaver, fra graviditetsuge 28 (28+0) omplaceres til andet ikke-borgernært arbejde. Det er arbejdsgiver, der skal forsøge at tilpasse arbejdet, så det følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Hvis du er bekymret for, om dine arbejdsopgaver og de fysiske rammer på arbejdspladsen lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, skal du kontakte din ledelse om dette. Ergoterapeutforeningen kan ikke foretage konkrete vurderinger af, hvad der ligger i udtrykket "ikke-borgernært arbejde". For dette må vi henvise til arbejdsgiver og Sundhedsstyrelsen. 

Såfremt det ikke er muligt at omplacere medarbejderen til andet ikke- borger-nært arbejde, fx telefonkonsultationer og lignende, og hjemmearbejde ikke er muligt i den funktion eller ift. de opgaver, som den gravide medarbejder varetager, skal den gravide medarbejder fraværsmeldes.

Fraværsmelding betragtes som en feriehindring, og arbejdsgiver kan derfor ikke pålægge den fraværsmeldte gravide medarbejder at holde ferie.

Kan jeg blive væk fra arbejdspladsen af frygt for smitte?

Mistanke om risiko for smitte med coronavirus er ikke en gyldig grund til at forlade sin arbejdsplads eller blive væk fra sit arbejde - man risikerer at blive bortvist!

Mistænker du, at der er risiko for smitte med coronavirus på din arbejdsplads, anbefaler vi, at du straks kontakter din leder (eller arbejdsmiljørepræsentant) for at der kan optages dialog med ledelsen på din arbejdsplads om, hvordan I kan sikre jer bedst muligt.

Jeg udviser symptomer på coronavirus

Kontakt din arbejdsgiver med det samme, hvis du er syg eller viser symptomer på sygdom – og vær opmærksom på, at der er særlige regler for medarbejdere i Sundheds-, Ældre-, og Socialsektoren.

Er man ramt af coronavirus, har man krav på løn under sygdom som ved alle andre sygdomme.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg med andre sygdomme end coronavirus?

Hvis du er syg, skal du kontakte din læge, og følge de almindelige regler for sygemelding på din arbejdsplads. Du har ret til løn under sygdom fra din arbejdsgiver. Der kan dog være særlige forhold, der gør sig gældende, hvis du er privatansat, og ikke er dækket af funktionærloven.

Barns sygdom og COVID-19-relateret fravær

Mit barn er sygt - herunder smittet med COVID-19

Hvis dit barn er sygt eller smittet med COVID-19 gælder de almindliger regler om frihed ved barns sygdom i udgangspunktet.

Strækker barnets sygdomsperiode sig ud over barns 1. og 2. sygedag, skal du selv finde pasningsmuligheder. Det er ikke arbejdsgivers udfordring at finde pasningsmuligheder. Vi opfordrer derfor til, at du straks kontakter din leder og drøfter mulige løsninger og her kan hjemmearbejde, afspadsering, ferie og lignende godt komme i spil.

Fra den 1. oktober 2020 til 31.marts 2021 er det muligt for forældre, som passer syge og hjemsendte børn at søge om dagpenge, hvis ikke de har ret til betalt fravær fra arbejdspladsen. (Ordningen er blevet forlænget d. 7. december 2020.)

Se nærmere om ordningen på borger.dk.

Mit barn er hjemsendt fra daginstitution/skole på grund af COVID-19.

Du skal som udgangspunkt selv finde pasningsmuligheder. Vi opfordrer derfor til, at du straks kontakter din leder og drøfter mulige løsninger og her kan hjemmearbejde, afspadsering, ferie og lignende godt komme i spil.

Fra den 1. oktober 2020 til 31. marts 2021 er det muligt for forældre, som passer syge og hjemsendte børn at søge om dagpenge, hvis ikke de har ret til betalt fravær fra arbejdspladsen. (Ordningen er blevet forlænget d. 7. december 2020.)

Se nærmere om ordningen på borger.dk.

Hvornår og hvordan skal jeg bruge værnemidler?

Ergoterapeutforeningen opfordrer medlemmer til at orientere sig i de nationale retningslinjer, der udsendes fra centrale styrelser, og derudover naturligvis at følge arbejdspladsens retningslinjer og anvisninger. Overordnet er det Sundhedsstyrelsens ansvar at udsende nationale retningslinjer.

Sundhedsstyrelsen har den 23. december 2020 opdateret retningslinjen ”Retningslinjer for brug af værnemidler, når der ikke er påvist eller mistanke om COVID19".

Retningslinjen beskriver gældende lovkrav, og præciserer samtidig, at det er Sundhedsstyrelsens anbefaling, at steder, der ikke er omfattet af lovkrav, blandt andet det præhospitale område, som f.eks. medarbejdere i hjemmeplejen i borgerens eget hjem, også bruger ansigtsværnemidler for at forebygge smittespredning.  Retningslinjen beskriver, hvilke ansigtsværnemidler, der bør anvendes hvornår, samt væsentlige opmærksomhedspunkter ved brug af værnemidler, herunder i forhold til forskellige typer, skift og rengøring, samt at man kan indberette en hændelse til Lægemiddelstyrelsen, hvis man oplever væsentlige gener ved specifikke typer af masker. Desuden gives eksempler på, hvornår man ud fra en konkret faglig vurdering i den enkelte situation kan undlade brug af ansigtsværnemidler.

Yderligere vejledning

Statens Serum Instituts anbefalinger og informationsmateriale målrettet COVID-19 kan findes her

Hvordan indgår jeg i det sundhedsfaglige beredskab?

Som sundhedsperson (personer med sundhedsfaglig autorisation), er du en del af sundhedsberedskabet i Danmark. Det er ledelsen af sundhedsberedskabet i kommuner og regioner, der vurderer, hvordan arbejdet skal tilrettelægges, så de nødvendige sundhedsfaglige opgaver kan varetages. Det ligger derfor inden for ledelsesretten at prioritere, herunder at bede alle sundhedspersoner, løse andre opgaver end vanligt. Det er derfor din leder, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til ændrede opgaver.

En gældende retningslinje er, at du som sundhedsperson skal udvise fleksibilitet og sige ja til andre opgaver, samtidig med at du skal sikre dig værnemidler og instruktion, særligt vedr. hygiejne. Det er arbejdsgiveren, der skal sørge for den relevante instruktion, brug af værnemidler og instruktion i værnemidlernes tilgængelighed.

Tal med din leder om, hvordan du konkret indgår i sundhedsberedskabet på din arbejdsplads. Udgangspunktet er, at du bliver på din egen overenskomst, selvom du løser opgaver, der ligger udenfor dit overenskomstområde.

Økonomisk hjælpepakke – hvad betyder det for mig som ledig?

Der er torsdag den 19. marts indgået en aftale om en økonomisk hjælpepakke. Aftalen indeholder blandt andet øgede muligheder for dig som er ledig. Kontakt din A-kasse for mere information.

 • Kontakt DSA her

COVID-19-Assistent: Hvor melder jeg mig til til coronaberedskabet?

En stor del af kommunerne har ligesom regionerne nu oprettet jobbanker, hvor du kan melde dig til beredskabet.  Listen over kommuner er lang. Vi anbefaler, at du går ind på din kommunes hjemmeside og finder jobbanken. Du kan også tage kontakt til din tidligere arbejdsgiver eller til HR-afdelingen på det sygehus eller den kommune, du gerne vil arbejde i.  

Det skal du være opmærksom på som frivillig?

Hvis du overvejer at melde dig som frivillig og er i ansættelsesforhold, skal du aftale det med din nuværende arbejdsgiver, inden du påtager dig opgaverne. Se også under punktet "Ny aftale om rammer for udlån af medarbejdere fra regioner til kommuner og omvendt til COVID-19 beredskab" herunder.

Som frivillig kan du komme til at udføre mange forskellige opgaver. Hvis du ansættes som ergoterapeut, skal du ansættes som sådan og aflønnes efter overenskomsten.

Både Autorisations- og Sundhedsloven er fortsat gældende.

Som autoriseret sundhedsperson vil du derfor være omfattet af autorisationslovens regler, herunder pligt til at dokumentere, udøve omhu og samvittighedsfuldhed i dit virke, også når du er tilknyttet som frivillig.

Desuden skal du være opmærksom på, om den arbejdsplads, som du bliver tilknyttet, har en relevant forsikring af dig som frivillig.

 • Læs mere om Arbejdsskadeforsikringen her 

Ny aftale om rammer for udlån af medarbejdere fra regioner til kommuner og omvendt til COVID-19 beredskab

Den nye aftale er gældende i situationer, hvor der er tale om et eksternt skift mellem arbejdsgivere på den kommunale og den regionale overenskomst, ikke udlån indenfor regionen eller indenfor kommunen.

Der skal indgås en skriftlig aftale med den enkelte ergoterapeut.

Du finder aftalen "Rammer for udlån af medarbejdere fra regioner til kommuner og omvendt" her

Udlån er frivilligt, og forudsætter at den udlånende (sædvanlige) arbejdsgiver ikke selv har brug for arbejdskraften. Der skal derfor være enighed mellem udlånende og den lånende arbejdsgiver. Rammerne fremgår af aftalen.

Som udlånt ergoterapeut skal du være opmærksom på følgende:

 • Du kan udføre de opgaver, den udlånende (din sædvanlige) arbejdsgiver og den lånende arbejdsgiver er enige om. De skal være opmærksomme på krav om uddannelse, autorisation mv. De lånende arbejdsgivere opfordres til at give lånte medarbejdere den nødvendige oplæring og instruktion.
 • Du forbliver i dit sædvanlige ansættelsesforhold og hører stadig under din sædvanlige overenskomst og arbejdstidsaftale. Hvis du er regionalt ansat, forbliver du på regionale vilkår, selvom du arbejder på en kommunal arbejdsplads og omvendt. 
 • Hvis du er kommunalt ansat og selvtilrettelæggende, er det dog ikke de vilkår, du tager med dig til det regionale udlån. Det er aftalt, at du bliver omfattet af den kommunale arbejdstidsaftale i den regionale ansættelse, så du er omfattet af regler for at arbejde på særlige tidspunkter osv.
 • Det er meget vigtigt, at man husker at registrere alle ændringer i din arbejdstid.
 • Udlånet kan ophøre med dags varsel.

Hvordan skal jeg forholde mig til håndtering af COVID-19 på socialområdet?

4. marts 2021: Ny opdateret udgave af retningslinier for håndtering af COVID-19 på socialområdet:

Der er fortsat stort behov for opmærksomhed på at forebygge smittespredning på sociale tilbud og i sagsbehandlingen. Den 8. opdaterede udgave af retningslinjerne til medarbejdere på socialområdet er netop offentliggjort. Ændringerne handler primært om myndighedsområdet, besøg på sociale tilbud og nødbekendtgørelsen på socialområdet.

Retningslinjerne skal understøtte fagprofessionelle i arbejdet med sårbare og udsatte borgere under coronapandemien.

Flere af socialområdets målgrupper har en øget risiko for at blive alvorligt syge ved smitte med coronavirus, og smittetallene ligger fortsat på et højt niveau, især i nogle dele af landet. Det er derfor særlig vigtigt at være opmærksom på tiltag, der kan forebygge smittespredning på sociale tilbud og i sagsbehandlingen og derved sikre, at alle aktiviteter foregår på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Retningslinjerne handler om aktiviteter, der i særlig grad er berørt af sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og giver en række anbefalinger til, hvordan fagprofessionelle kan tilrettelægge den socialfaglige indsats.

Retningslinjerne er udarbejdet af Socialstyrelsen.

I den nye udgave af retningslinjerne er der primært foretaget ændringer i afsnittene om

 • besøg på sociale tilbud
 • nødbekendtgørelsen på socialområdet
 • myndighedsområdet.

Der er foretaget mindre væsentlige ændringer i afsnittene om hhv. håndtering af smitte og test samt brug af værnemidler.

Du kan orientere dig yderligere i retningslinjen her

 

COVID-19 og Arbejdsmiljø

COVID-19 har på mange måder udfordret arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser. I den forbindelse er der udarbejdet en række materialer, der kan støtte arbejdspladserne i at tage vare på arbejdsmiljøet i den særlige situation.

Coronatrivsel.dk - Ny hjemmeside med hjælp fra forskere til at sikre trivsel på arbejdspladserne i en corona-tid

På coronatrivsel.dk kan ledere, medarbejdere og arbejdsmiljøprofessionelle fremover finde den seneste viden på området. Desuden præsenterer hjemmesiden en bred palette af konkrete redskaber og gode råd til hvordan arbejdspladser kan understøtte trivsel, opgaveløsning og gode kollegafællesskaber under coronakrisen.

De gode råd og redskaberne er sorteret efter målgruppe og arbejdsform. De tre målgrupper er ”Dig som medarbejder”, ”Dig som leder” og ”Kollegafællesskabet”. Under målgrupperne kan man vælge indhold efter om man primært møder ind på arbejdspladsen eller primært arbejder på distancen.

Arbejdsmiljøweb.dk - Samarbejde og arbejdsfællesskab

Her er der fokus på, hvordan I kan passe på jeres arbejdsfællesskab i en corona-tid. Der er både gode råd fra eksperter og erfaringer fra arbejdspladser.

Et par af overskrifterne er:

 • 10 råd om at fastholde et stærkt arbejdsfællesskab
 • Arbejdsfællesskab i en coronatid
 • Inddrag medarbejderne i at forebygge smitte
 • Senfølger efter covid-19: Tæt dialog og fleksibilitet kan hjælpe medarbejdere tilbage på jobbet

Viden på tværs - vpt.dk

Artikel på vpt.dk, hvor stressforsker Pernille Steen Pedersen fortæller om de krav Corona-krisen stiller til os om ekstrem rummelighed på arbejdspladsen.

Arbejdstilsynet - at.dk

Arbejdstilsynet har samlet de hyppigste spørgsmål og svar, som er modtaget i Arbejdstilsynet om coronavirus og arbejdsmiljø. Du finder FAQ'en her 

Hvis arbejdsgiver pålægger dig at blive testet for COVID-19

Ifølge Arbejdstilsynet må arbejdsgiverne gerne pålægge medarbejderne, at de skal lade sig coronateste. Dette er gældende, hvis oplysningen om COVID-19 testen vil have væsentlig betydning for arbejdsdygtigheden ved det pågældende arbejde, og hvis forholdene ved arbejdet særligt taler herfor.

Beskæftigelsesministeriet har vurderet, at dette er tilfældet i forhold til lønmodtagere, der arbejder med personer, som er særligt udsatte, hvis de smittes, eks. sundhedspersonale og i ældreplejen.

Arbejdsgiveren kan således godt kræve, at medarbejderen lader sig teste, og det kan derfor have ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderne, hvis de afviser at blive testet. 

Hvis du pålægges at blive testet, vil det efter vores vurdering som udgangspunkt være arbejdstid. Det vigtige i denne forbindelse er, om testen er pålagt og ikke frivillig.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller Ergoterapeutforeningen, hvis din arbejdsgiver mener, at den pålagte test skal ske i din fritid.

Der er indgået aftale mellem Regeringen, KL og Danske Regioner om test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen.

Det fremgår af denne aftale, at test som udgangspunkt skal foretages på arbejdspladsen og i forbindelse med arbejdstiden af hensyn til driften og for at sikre den bedst mulige testdækning..

Du finder aftalen her.

Er du privatpraktiserende? Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål

Jeg er privatpraktiserende, men har ingen indtægt – hvad gør jeg?

Der er indgået en række aftaler, som skal afbøde de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

Du kan læse om disse særlige hjælpepakkeog særlove på Erhvervsministeriets særlige virksomhedsguide om COVID-19 her 

Erhvervsstyrelsen har også oprettet en COVID-19 hotline på 72 20 00 34. Hotlinen er åben i tidsrummet 08.30-16.00 (fredag dog 9.00-15.00). 

I det omfang det er muligt, hjælper Etf’s sekretariat naturligvis gerne med svar på de tolkningsspørgsmål, som aftalen måtte rejse.

Du kan som privatpraktiserende kontakte os på etf@etf.dk med dine spørgsmål. Vi besvarer spørgsmålene så hurtigt, vi kan.

Sundhedsvæsenet er stadig åbent i hele landet – hvad gælder?

De nationale restriktioner gælder foreløbigt frem til og med 7. februar 2021 og betyder blandt andet:

Patienter/borgere vil stadig kunne modtage den nødvendige behandling og genoptræning i almen praksis, i kommuner, hos tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter mv. Dermed også ergoterapi.

Ergoterapeutisk aktivitet, der ikke er nødvendig genoptræning og behandling, og som medfører fysisk kontakt inden for 2 meter, skal holdes lukket til d. 7. februar. Alle holdaktiviteter indendørs skal lukkes.

Forsamlingsgrænsen er frem til og med 7. februar 5 personer.

Se yderligere om den nationale COVID-19-nedlukning her

 

Hvornår og hvordan skal jeg bruge værnemidler?

Ergoterapeutforeningen opfordrer medlemmer til at orientere sig i de nationale retningslinjer, der udsendes fra centrale styrelser, og derudover naturligvis at følge arbejdspladsens retningslinjer og anvisninger. Overordnet er det Sundhedsstyrelsens ansvar at udsende nationale retningslinjer.

Sundhedsstyrelsen har den 23. december 2020 opdateret retningslinjen ”Retningslinjer for brug af værnemidler, når der ikke er påvist eller mistanke om COVID19".

Retningslinjen beskriver gældende lovkrav, og præciserer samtidig, at det er Sundhedsstyrelsens anbefaling, at steder, der ikke er omfattet af lovkrav, blandt andet det præhospitale område, som f.eks. medarbejdere i hjemmeplejen i borgerens eget hjem, også bruger ansigtsværnemidler for at forebygge smittespredning.  Retningslinjen beskriver, hvilke ansigtsværnemidler, der bør anvendes hvornår, samt væsentlige opmærksomhedspunkter ved brug af værnemidler, herunder i forhold til forskellige typer, skift og rengøring, samt at man kan indberette en hændelse til Lægemiddelstyrelsen, hvis man oplever væsentlige gener ved specifikke typer af masker. Desuden gives eksempler på, hvornår man ud fra en konkret faglig vurdering i den enkelte situation kan undlade brug af ansigtsværnemidler.

Yderligere vejledning

Statens Serum Instituts anbefalinger og informationsmateriale målrettet COVID-19 kan findes her

Økonomisk hjælpepakke – hvad betyder det for mig som privatpraktiserende

De skærpede nationale tiltag, der er gældende frem til og med 17. januar 2021 har medført, at den generelle lønkompensationsordning til virksomheder og selvstændige fra foråret, er genindført frem til d. 17. januar.

I det omfang det er muligt, hjælper Etf’s sekretariat naturligvis gerne med svar på de tolkningsspørgsmål, som aftalen måtte rejse.

Du kan som privatpraktiserende kontakte os på etf@etf.dk med dine spørgsmål. Vi besvarer spørgsmålene så hurtigt, vi kan.

 • Du finder ”Politisk aftale om selvstændige, freelancere mv.” her

Ledighed og dagpenge mv

Har du spørgsmål vedrørende ledighed og dagpenge mv. skal du kontakte A-kassen.

Jeg udbyder stimulastik - hvad skal jeg særligt være opmærksom på forbindelse med COVID-19?

Folketinget har d. 22. marts indgået en rammeaftale om gradvis åbning. Af denne fremgår, at der som udgangspunkt åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år fra 21. april.

Stimulastik betragtes som en idrætsaktivitet, og forventes at være omfattet af åbningen d. 21. april.

Hvilke idrætter der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, skal nu forhandles af politikerne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.

Ved sidste åbning blev voksne til børn der går til stimulastik betragtet som hjælpere, og de måtte gerne deltage i børneidræt. Etf formoder det samme er tilfældet nu, og er ved at undersøge det.

Af rammeaftalen fremgår endvidere, at det inden hver fase iværksættes, laves en faglig vurdering ved Sundhedsstyrelsen, af en sundhedsmæssigt forsvarlig yderligere udfasning af restriktioner. Ved vurderingen vil der bl.a. blive set på, om den faktiske udvikling i smitte og nyindlæggelser afviger fra det senest forudsatte i modelberegningerne, samt om der er andre centrale forudsætninger, som har ændret sig i forhold til det forudsatte i beregningerne, herunder vaccinationsplan og befolkningsadfærd.

Se mere: https://www.stm.dk/media/10258/rammeaftale-om-plan-for-genaabning-af-danmark.pdf

Se yderligere om den nationale COVID-19-nedlukning her

Læs mere om restriktioner og anbefalinger i alle landets kommuner på kultur-, idræts-, fritids- og foreningsområdet her

Privatansat? Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål

Økonomisk hjælpepakke – hvad betyder det for mig som privatansat

Der er torsdag den 19. marts indgået en aftale om en økonomisk hjælpepakke, der også kommer dig som privatansat til gode. 

 • Du finder ”Aftalen om midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked” her

​I det omfang det er muligt, hjælper Etf’s sekretariat naturligvis gerne med svar på de tolkningsspørgsmål, som aftalen måtte rejse.

Du kan som privatansat kontakte os på etf@etf.dk med dine spørgsmål. Vi besvarer spørgsmålene så hurtigt, vi kan.

Hvornår og hvordan skal jeg bruge værnemidler?

Ergoterapeutforeningen opfordrer medlemmer til at orientere sig i de nationale retningslinjer, der udsendes fra centrale styrelser, og derudover naturligvis at følge arbejdspladsens retningslinjer og anvisninger. Overordnet er det Sundhedsstyrelsens ansvar at udsende nationale retningslinjer.

Sundhedsstyrelsen har den 23. december 2020 opdateret retningslinjen ”Retningslinjer for brug af værnemidler, når der ikke er påvist eller mistanke om COVID19".

Retningslinjen beskriver gældende lovkrav, og præciserer samtidig, at det er Sundhedsstyrelsens anbefaling, at steder, der ikke er omfattet af lovkrav, blandt andet det præhospitale område, som f.eks. medarbejdere i hjemmeplejen i borgerens eget hjem, også bruger ansigtsværnemidler for at forebygge smittespredning.  Retningslinjen beskriver, hvilke ansigtsværnemidler, der bør anvendes hvornår, samt væsentlige opmærksomhedspunkter ved brug af værnemidler, herunder i forhold til forskellige typer, skift og rengøring, samt at man kan indberette en hændelse til Lægemiddelstyrelsen, hvis man oplever væsentlige gener ved specifikke typer af masker. Desuden gives eksempler på, hvornår man ud fra en konkret faglig vurdering i den enkelte situation kan undlade brug af ansigtsværnemidler. 

Yderligere vejledning

Statens Serum Instituts anbefalinger og informationsmateriale målrettet COVID-19 kan findes her

 

Ledighed, dagpenge mv.

Har du spørgsmål vedrørende ledighed og dagpenge mv. skal du kontakte A-kassen.

Er du leder? Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål

Hvis jeg bliver bedt om at varetage ændrede opgaver

Som leder vil du i denne særlige situation kunne opleve at blive bedt om at løse andre opgaver end du gør under normale omstændigheder. Det kan f.eks. dreje sig om at tage del i det kliniske arbejde, lede andre medarbejdere end sædvanligt, tage del i at udarbejde nødberedskabsplaner, lede medarbejdere, der arbejder hjemme fra mv.

Hvis du som leder bliver bedt om at varetage ændrede opgaver som følge af Coronavirus, opfordrer Ergoterapeutforeningen dig til, at notere de ændrede opgaver ned, du bliver bedt om at varetage. Hvis dine ændrede opgaver medfører væsentligt ændrede arbejdstider, kan du tillige notere dine arbejdstider.

Har jeg ret til at få honoreret ændrede opgaver og evt. overarbejde

Som leder, ansat på leder-OK, har du ingen højeste arbejdstid, så du er ikke berettiget til at få honorering for at arbejde på ubekvemme tidspunkter eller for overarbejde. Vi kan derfor ikke stille dette som et krav når situationen er normaliseret.

Hvad siger Sundhedsstyrelsens retningslinjer om håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

Retningslinjen beskriver, hvordan de danske sundhedsmyndigheder og sundhedsvæsenet skal håndtere COVID-19, og hvordan patienten skal håndteres dels hos lægen og dels på sygehuset. Retningslinjerne er primært henvendt til ledere, planlæggere og fagpersoner i sundhedsvæsenet.

Du finder retningslinjerne her

 

Hvornår og hvordan skal jeg bruge værnemidler?

Ergoterapeutforeningen opfordrer medlemmer til at orientere sig i de nationale retningslinjer, der udsendes fra centrale styrelser, og derudover naturligvis at følge arbejdspladsens retningslinjer og anvisninger. Overordnet er det Sundhedsstyrelsens ansvar at udsende nationale retningslinjer.

Sundhedsstyrelsen har den 23. december 2020 opdateret retningslinjen ”Retningslinjer for brug af værnemidler, når der ikke er påvist eller mistanke om COVID19".

Retningslinjen beskriver gældende lovkrav, og præciserer samtidig, at det er Sundhedsstyrelsens anbefaling, at steder, der ikke er omfattet af lovkrav, blandt andet det præhospitale område, som f.eks. medarbejdere i hjemmeplejen i borgerens eget hjem, også bruger ansigtsværnemidler for at forebygge smittespredning.  Retningslinjen beskriver, hvilke ansigtsværnemidler, der bør anvendes hvornår, samt væsentlige opmærksomhedspunkter ved brug af værnemidler, herunder i forhold til forskellige typer, skift og rengøring, samt at man kan indberette en hændelse til Lægemiddelstyrelsen, hvis man oplever væsentlige gener ved specifikke typer af masker. Desuden gives eksempler på, hvornår man ud fra en konkret faglig vurdering i den enkelte situation kan undlade brug af ansigtsværnemidler. 

Yderligere vejledning

Statens Serum Instituts anbefalinger og informationsmateriale målrettet COVID-19 kan findes her

Hvad siger Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet?

Formålet med retningslinjen er at beskrive rammerne for aktiviteten i sundhedsvæsenet under den fortsatte COVID-19 epidemi. Ved aktiviteter forstås aktiviteter forbundet med undersøgelse, diagnostik, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme.

Du finder Sundhedsstyrelsens notat om "COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet" her

Hvad siger Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 i hjemmeplejen

Vejledningen, som senest er opdateret d. 25. november 2020, beskriver, hvilke forholdsregler den kommunale og private hjemmepleje bør tage med henblik på at forebygge smitte og håndtere situationer med borgere med mistanke om eller bekræftet COVID-19.

Forebyggelse og håndtering af smittespredning er en omfattende ledelsesopgave, som påhviler ledere på alle niveauer i kommunerne og i private organisationer. Det gælder både i forhold til ledelse af medarbejderne og fagligt på hygiejneområdet. Vejledningen henvender sig derfor til ledere af hjemmeplejen, herunder også ledere af hjemmesygeplejen, ledere af private hjemmeplejeleverandører, kommunernes hygiejneansvarlige medarbejdere samt private leverandører med egen hygiejneorganisation/-ansvarlig. Ligeledes kan den anvendes af ledere og medarbejdere i forvaltninger på sundheds- og ældreområdet samt socialområdet i kommunerne.

 • Du finder vejledningen her

Hvad siger Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner

Vejledningen, der senest er opdateret d. 25. november 2020, beskriver hvilke forholdsregler plejecentre, bosteder m.m. bør tage med henblik på at forebygge smittespredning og håndtere situationer med borgere med mistanke eller bekræftet COVID-19.

Forebyggelse og håndtering af smittespredning er en omfattende ledelsesopgave, som påhviler ledere på alle niveauer i kommunerne og i private organisationer. Det gælder både i forhold til ledelse af medarbejderne og fagligt på hygiejneområdet. Vejledningen henvender sig til ledere på institutioner og i forvaltninger på sundheds- og ældreområdet samt socialområdet i kommunerne samt ledere på selvejende eller private institutioner, og kommunernes hygiejneansvarlige medarbejdere. Ligeledes kan den anvendes af private leverandører med egen hygiejneorganisation/-ansvarlig.

 • Du finder vejledningen her

Hvad er Ergoterapeutforeningens holdning

Som ergoterapeut har du en sundhedsfaglig uddannelse, som der kan blive brug for, at bringe i spil i andre sammenhænge end du er vant til i den ellers kendte hverdag.

Du kan læse om dette i de fælleserklæringer, som Forhandlingsfællesskabet, som Etf er en del af, har indgået med KL og Danske Regioner:

Bliver du bedt om, at løse opgaver, der kræver særlig introduktion eller oplæring, må du bede om dette inden du går i gang med opgaven. På tilsvarende vis som det gælder for øvrige medarbejdere i øjeblikket.

Er du studerende? Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål

Økonomisk hjælpepakke – hvad betyder det for mig som studerende

Der er torsdag den 19. marts indgået en aftale om en økonomisk hjælpepakke, der også kommer dig som studerende til gode.

Aftalen indeholder blandt andet øgede lånemulighed for studerende, hvor du som studerende får mulighed for ekstra SU-lån i to måneder. I aftalen står der:

”Nogle elever på ungdomsuddannelser og studerende på videregående uddannelser vil miste deres job og dermed dele af deres indkomst sfa. COVID-19. Regeringen og aftalepartierne er enige om at holde hånden under elever på ungdomsuddannelserne og de studerende. Derfor ydes studerende og elever på ungdomsuddannelserne en ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over de gældende stipendier og SU-lånemuligheder. Det svarer til, at der kan optages 2 måneders ekstra SU-lån per måned. Som udgangspunkt gælder denne ret for marts og april 2020. Retten forlænges i den grad situationen kræver det. Muligheden tilvejebringes via de digitale ansøgningssystemer snarest muligt.”

 • Du finder aftalen her
 • Læs mere om Covid-19 og SU på SU-styrelsens hjemmeside her

Hvordan skal jeg forholde mig til min nuværende – eller kommende – praktik?

Som studerende skal du kontakte dit uddannelsessted, de kender reglerne og aftalerne for din praktik samt holder sig ajour med, hvordan de kommende praktikker skal afholdes mv.

Du kan også orientere dig på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside. Her opdateres løbende svar på, hvordan du som studerende skal forholde dig.

Som udgangspunkt skal du studerende møde op i praktik, medmindre stedet oplyser andet. Hvis du ikke kan komme i kontakt med praktikstedet, så anbefaler UC'erne, at du ikke møder op, men i stedet kontakter dit uddannelsessted.

UC'erne afventer i øjeblikket sektorens svar på, hvordan de skal forholde sig til dem, der ikke kan gennemføre deres kliniske undervisning.

 • Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside her
Sidst opdateret
31.03.2021