Hjem > Sociale netværk

Sociale netværk

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan unge mennesker med erhvervet hjerneskade oplever deres sociale netværk og med udgangspunkt heri belyse, hvad vi som ergoterapeuter bør have fokus på i arbejdet med målgruppen før og efter udskrivelse.

På baggrund af problemstillingen har vi valgt et kvalitativt studie, hvor vi har lavet fire semistrukturerede interviews med unge mennesker mellem 18 - 25 år med erhvervet hjerneskade. Informanterne har alle været udskrevet i minimum 1 år og bor i eget hjem. Undersøgelsen viser, at de unge oplever ændringer i deres sociale netværk. Vennekredsen er reduceret, mens familien er kommet tættere på. Undersøgelsen viser desuden, at der er flere forskellige faktorer, som har indflydelse på ændringerne i det sociale netværk - herunder rolleændringer og kognitive vanskeligheder. Der er blandt de unge forskellige reaktioner på netværksændringerne. Vi har fundet, at netværksændringerne i nogen grad kan påvirke de unges identitetsfølelse. De unge gennemgår en svær omidentifikation, idet de er i en fase af deres liv karakteriseret ved forandringer, drømme og fremtidsplaner. De har alle overordnet et ønske om at blive betragtet som normale, hvilket i nogle tilfælde påvirker deres sociale netværk negativt. På baggrund af undersøgelsen mener vi, at det er vigtigt, at vi som ergoterapeuter har fokus på det sociale netværk både før og efter udskrivelsen, hvorfor vi har givet en række forslag til den ergoterapeutiske intervention.

Sidst opdateret
27.10.2014