Hjem > Social- og sundhedsfaglige medarbejdere til coronaberedskabet i Københavns Kommune

Social- og sundhedsfaglige medarbejdere til coronaberedskabet i Københavns Kommune

Vi har brug for dig til at styrke coronaberedskabet på social- og sundhedsområdet i Københavns Kommune 

Københavns Kommune står som resten af landet i en ekstraordinær situation på grund af corona-pandemien. Kommunens kritiske funktioner som plejehjem, hjemmepleje og døgntilbud forbliver åbne. Vi forventer, at vi får brug for ekstra sundhedsfaglige, plejefaglige og pædagogiske medarbejdere til at styrke disse områder både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og i Socialforvaltningen.   

Vær med til at gøre en forskel 
Københavns Kommune har brug for dig, hvis du har en social- eller sundhedsfaglig uddannelse – det gælder også, hvis du er pensioneret.  

Vi har brug for din hjælp og dit engagement, hvis du

  • er uddannet social- og sundhedsassistent 
  • er uddannet sygeplejerske 
  • er uddannet social- og sundhedshjælper 
  • er uddannet pædagog eller pædagogisk assistent
  • eller har anden social- eller sundhedsfaglig baggrund 

Er du i gang med en sundhedsfaglig uddannelse som elev eller studerende, har vi også brug for din hjælp. 

Opgaverne 
Opgaverne kan fx bestå af sygeplejefaglige opgaver fx at dispensere medicin, varetage sundhedsfaglige opgaver i hjemmeplejen eller hjælpe handicappede borgere og udsatte voksne, børn og unge.  

Hvis vi får behov for andre kompetencer inden for flere områder, opretter vi et nyt stillingsopslag på denne side. 

Vi forventer, at du ikke har nogen mistanke om, at du har coronavirussen og kan følge regeringens anbefalinger til, hvordan vi passer på hinanden. 
 

Ansættelsesvilkår 
Vi betaler overenskomstmæssig løn for din indsats.  

Hvis du er pensioneret, skal du være opmærksom på, at lønnet arbejde kan påvirke din efterløn eller pension. Tal med din A-kasse eller pensionskasse om evt. lønnet arbejde har indvirkning på din efterløn/pension.  

Er du elev, må du arbejde op til 11 timer ugentligt i gennemsnit. Er du studerende, skal du være opmærksom på, at din SU kan blive påvirket.

Der kan gælde særlige forhold, hvis du er studerende eller elev, herunder forhold omkring hvilke arbejdsfunktioner, det kan anbefales at udføre afhængigt af, hvor du er i din uddannelse, ligesom der kan være særlige forhold omkring arbejdstid. Se mere på uddannelse.kk.dk.

Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du have gyldig opholds- og arbejdstilladelse. 

Ved ansættelse indhenter vi børne- og straffeattest, for de arbejdsfunktioner, hvor det er nødvendigt.

Mere information
Vi behandler din henvendelse hurtigst muligt og vil løbende matche ansøgere med opgaver. Hvis du ikke bliver kontaktet indenfor de næste par uger, kan det skyldes, at vi lige nu ikke har brug for din arbejdskraft. Denne situation kan hurtigt ændre sig, og du kan derfor blive kontaktet på et senere tidspunkt.

Se mere på kk.dk/brugfordig.

I ansøgningsprocessen stiller vi dig yderligere, afklarende spørgsmål, ligesom du kan få afklaret dine spørgsmål, hvis vi beslutter at gå videre med din ansøgning.

Vedhæft blot en kort ansøgning under 'ansøgning'.

Vi har brug for dig, søg via nedenstående link
Vi vil løbende tage kontakt, evt. via Skype eller Facetime, så vi kan matche opgaver med ansøgere. Endnu engang tak for din ansøgning.