Hjem > Skizofreni og seksualitet

Skizofreni og seksualitet

Hvordan oplever mennesker med skizofreni sammenhængen mellem deres affektive velbefindende og det, at fagpersoner inddrager seksualitet i behandlingen.

Dette projekt er en kvalitativ undersøgelse, hvori tre mennesker med skizofreni giver udtryk for deres oplevelse af sammenhængen mellem deres følelser, deltagelse i fællesskab og meningsfulde aktiviteter og det, at en fagperson inddrager seksualitet i behandlingen. En del mennesker med skizofreni har problemer med deres seksualitet, men emnet seksualitet er tabubelagt, hvilket ofte resulterer i, at det negligeres i praksis. Som kommende ergoterapeuter med et holistisk menneskesyn, og med en lovgivning, der forpligtiger os til at inddrage seksualitet i behandlingen, er formålet med dette projekt at sætte fokus på det mennesker med skizofreni´s oplevelse af, at fagpersoner inddrager seksualitet i behandlingen. Den videnskabelige tilgang i projektet er dels hermeneutisk dels fænomenologisk. Som teoretisk referenceramme har vi anvendt Canadian Model of Occupational Performance, som blandt andet anvendes til styring af det semistrukturerede interview. Resultatet af undersøgelsen viser, at mennesker med skizofreni kan opleve en sammenhæng mellem deres affektive velbefindende og det, at en fagperson inddrager seksualitet i behandlingen. Mennesket med skizofreni oplever denne sammenhæng som værende positiv, når forholdet til fagpersonen er godt.

Sidst opdateret
13.11.2014