Hjem > SJOT - Scandinavian Journal of Occupational Therapy

SJOT - Scandinavian Journal of Occupational Therapy

Scandinavian Journal of Occupational Therapy (SJOT) er et engelsksproget, internationalt, videnskabelig ergoterapifagligt tidsskrift. Der publiceres otte numre om året.

Derfor blev SJOT til – lidt forhistorie

I løbet af 1990'erne begyndte forskning i ergoterapi at blive etableret i de nordiske lande, og antallet af forskende ergoterapeuter i de nordiske lande steg. Dette betød, at nordiske forskningsresultater begyndte at gøre indtryk rundt omkring i verden. Mulighederne for at formidle ergoterapeutisk forskning var imidlertid meget begrænset og hæmmede udvikling og formidling af viden. I de tidsskrifter, der eksisterede, blev forskning fra de engelsktalende områder i verden hovedsageligt offentliggjort. Der var således behov for et nyt forum til spredning af ergoterapeutisk forskning fra de nordiske lande og resten af ​​verden.

De nordiske ergoterapeutforeninger ønskede sammen at fremme ergoterapeutisk forskning i og fra de nordiske lande. De dannede derfor SJOT-fonden i 1993. Formålet med fonden er at fremme videnskabelig forskning inden for ergoterapi gennem publiceringer. Arbejdet ledes af bestyrelsen, der består af formændene for ergoterapeutforeningerne i de fem lande. Fonden er ejer og udgiver af SJOT. Den første udgave af SJOT blev udgivet i 1994 af Taylor & Francis.

Hvilke artikler optages i SJOT?

SJOTs sigte er at have bidrag, der afspejler en bred vifte af samfundsmæssige niveauer, fra den enkelte til de omgivende sammenhænge i samfundet.

SJOT optager originale forskningsartikler såsom:

 • teoretiske og bregebsmæssige artikler
 • instrumentudvikling og psykometri
 • Udvikling, evaluering og implementering af interventioner
 • Udvikling af professionen og emnet ergoterapi og aktivitetsvidenskab

Scandinavian Journal of Occupational Therapy bringer følgende typer af artikler:

 • Fuld længde forskningsartikler
 • case rapporter
 • litteratur reviews
 • korte kommunikationer som:
  • ‘position papers’
  • diskussionsartikler
  • brev til redaktøren

 

Alle artikler, der sendes til SJOT, skal indeholde originale data eller være en ny gennemgang af et emneområde. De indsendte artikler gennemgås af velrenommerede forskere inden for ergoterapi. Hvis artiklen er af god kvalitet og er af interesse for bladets læsere, vil den blive offentliggjort. Forfatterinstruktioner er tilgængelige på SJOTs hjemmeside: https://www.tandfonline.com/toc/iocc20/current.

Impact factor

Vil du have besked, når der kommer nyt indhold?

Det er muligt at få direkte besked, når der er spændende nyt på SJOTs hjemmeside. Du skal bare trykke på knappen: ”New content alerts” og på den måde modtager du automatisk en e-mail, hver gang en ny artikel offentliggøres. E-mailen indeholder indholdsfortegnelsen med links direkte til artiklenes abstracts (og videre til den fulde tekstversion, hvis du er medlem).

Publishers report: (kommer senere)

 

Nationale landeredaktører

SJOT Foundation udnævner chefredaktøren, de nationale landeredaktører og ’reviewer boarded’. Chefredaktør er pt. professor Anita Björklund Carlstedt, Jönköping School of Health Sciences, Sverige (anita.bjorklund@ju.se).

De nationale landeredaktører består af en redaktør fra hvert nordisk land:

De nationale landeredaktører og chefredaktøren mødes to gange årligt mhp. at drøfte den årlige ’publishers report’ og herunder kvalitetssikre og videreudvikle SJOT.

Den danske landeredaktørs funktion

Tina Helle har været den danske landeredaktør for SJOT siden ca. 2000. Som dansk forfatter, reviewer eller læser af SJOT er man altid velkommen til at kontakte Tina Helle (tihe@via.dk), hvis der er spørgsmål, kritik eller forbedringsforslag mv. relateret til SJOT.

SJOT er, lige som alle andre tidsskrifter, udfordret på at finde reviewere til de tilsendte artikler. Derfor opfordrer Tina Helle danske forskere/forfattere til at bidrage med reviewe andres artikler således, at review-processen bliver så kort som muligt. Ny-disputerede ergoterapeuter og forskere, som vil bidrage som reviewere for SJOT, er meget velkomne til at henvende sig til Tina Helle eller Anita Björklund Carlstedt – gerne med nogle få linjer om emne- og metodemæssige kompetencer.